tipsbilk.net

AWS-relaterte forkortelser og akronymer

Her lister vi opp de fleste av de vanlige forkortelsene/akronymene som brukes i AWS og cloud computing.

jeg startet lære AWS og kom over mange akronymer, som jeg ikke var klar over, så jeg tenkte å sette sammen listen her. Når jeg lærer den nye, vil jeg legge den til her.

Har du begynt å lære Cloud Computing ennå?

Innholdsfortegnelse

EN

AWSAmazon Web ServicesAmazon ESAmazon Elasticsearch ServiceAMIAmazon Machine ImageAPIAapplikasjonsprogrammeringsgrensesnittAIKunstlig intelligensACLAtilgangskontrolllisteALBAapplikasjonsbelastningsbalanser ARN Amazon RessursnavnAZTilgjengelighetssoneACMAWS SertifikatbehandlingASGAutoskalering GruppeAESAvansert krypteringssystemADFSActive Directoryvans

B

BYOLBring Your Own License

C

CDNCinnholdsleveringsnettverkCRCCyclic Redundancy CheckCLIkommandolinjegrensesnittCIDR Klasseløs Inter-Domain RoutingCORS Cross Origin RessursdelingCRR Cross Region RepplicationCI/CDKontinuerlig integrasjon/kontinuerlig distribusjon

  Alt du vil vite

D

DMSDatabase Migration ServiceDNSDdomenenavn SystemDDoSDdistribuert Denial of ServiceDoSDenial of ServiceDaaSDesktop as-a-Service

E

EC2Elastic Compute CloudECSEC2 Container ServiceECRElastic Container RegistryEFSElastisk filsystemEIElastisk referanseENAElastisk nettverksadapterEKSElastisk Kubernetes-tjenesteEBSElastisk blokklagerEMRElastisk kartReduserELBElastisk lastbalanseringEFAElastisk stoffadapter EIPElastisk IP EDAEEClastisk konstruksjonsnettverksautomatiseringE

F

FIFOFørst In First OutFaaSFunction as-a-Service

H

HPCHigh-Performance ComputeHVMHardware Virtual Machine HTTP Hypertext Transfer Protocol HTTPS HTTP Secure HDK Hardware Development Kit

Jeg

IAMIdentitets- og tilgangsadministrasjoniOTInternet Of ThingsS3 IAS3 Sjelden tilgangiSCSIInternett Små datamaskinlagringsgrensesnittIOPSInput/Output Operation Per Second IGW Internet Gateway ICMP Internet Control Message Protocol IPInternet Protocol IPSecInternet Protocol SecurityIaaSIinfrastructure-as-a-Service

J

JSONJavaScript-objektnotasjon

K

KMSKey Management ServiceKVMKernel-basert virtuell maskin

L

LBLoad BalancerLCULoad Balancer Capacity Unit

M

MFAMulti-Factor AuthenticationMSTSCMMicrosoft Terminal Service ClientMPP Massiv Parallell ProcessingMITMMMan in the Middle AttackMPLSMulti Protocol Label Switching

  Slik endrer du posisjonen din på en Chromebook

N

O

OLTOnline Transaction ProcessingOLAPOnline Analytics ProcessingOCIOpen Container Initiative

P

PCI DSSPayment Card Bransje Datasikkerhet StandardPVMPara Virtual MachinePVParaVirtualPaaSPlatform as a Service

R

RAIDRedundant Array of Independent Disk

RDSRelasjonell databasetjenesteRRSRredusert redundanslagringRIReservert instansRAMMinne tilfeldig tilgangRIERuntime Interface Emulator

S

SSEServer Side Encryption

S3Simple Storage ServiceS3 RTCS3 Replication Time ControlSRRSame Region ReplicationSMSServer Migration ServiceSWFSimple Workflow ServiceSESSimple Email ServiceSNSSimple Notification ServiceSQSSimple Queue ServiceSESSimple Email ServiceSLAService Level AgreementSSLSecure Socket LayerSOAStart of AuthoritySDKSoftware Development KitSSHSecure ShellSARServerless Application RepositorySRDScalable Reliable DatagramsSSOSingle Sign-OnSAMLSecurity Assertion Markup LanguageSaaSSoftware-as-a-ServiceSaaSSecurity-as-a -ServiceSCPService Control PoliciesSCASlagerklasseanalyseSTSSsikkerhetstoken TjenesteSNIServernavnindikasjon

T

TTLTime To LiveTLSTransport Layer SecurityTPMTrusted Platform ModuleTMETTotal Memory EncryptionTPMTeknisk programlederTPSTransaction Per SecondTCPTransmission Control Protocol

V

VPCVirtuell privat nettskyVMVvirtuell maskinVTLVirtuell båndbibliotekVPNVvirtuell privat nettverkVLANVirtuell lokalnettverkVDIVvirtuell skrivebordsinfrastrukturVPGVirtuell privat gateway

  Hvordan dele flere skjermer i Microsoft Teams

W

Likte du å lese artikkelen? Hva med å dele med verden?

x