Hvordan finne lengden på en liste i Python

Hvordan finne lengden på en liste i Python

Introduksjon

Python er et kraftig programmeringsspråk som ofte brukes til å håndtere og manipulere data. Lister er en av de viktigste datatypene i Python, og de representerer en sekvens av elementer som kan nås ved hjelp av indekser. Noen ganger trenger du å vite hvor mange elementer en liste inneholder, og dette kalles lengden på listen. I denne artikkelen vil vi utforske ulike metoder for å finne lengden på en liste i Python.

Lengdeattributtet

Den enkleste måten å finne lengden på en liste på er å bruke len()-attributtet. Dette attributtet returnerer antall elementer i listen. For eksempel:

python
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
lengde = len(liste)
print(lengde)

Skriver ut: 5

len()-attributtet kan brukes med alle itererbare objekter, ikke bare lister. Dette inkluderer tuple, strenger og sett.

Built-in-funksjonen len()

len()-funksjonen kan også brukes til å finne lengden på en liste. Denne funksjonen tar en itererbar som argument og returnerer antall elementer i den. Syntaksen er:

python
len(itererbar)

For eksempel:

python
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
lengde = len(liste)
print(lengde)

Skriver ut: 5

len()-funksjonen og len()-attributtet er funksjonelt ekvivalente, så du kan bruke hvilken som helst av dem etter dine preferanser.

H3. Bruke en for-løkke

En annen måte å finne lengden på en liste på er å bruke en for-løkke som itererer over hvert element i listen og teller dem. Denne metoden er mindre effektiv enn å bruke len()-attributtet eller len()-funksjonen, men den kan være nyttig i visse situasjoner. For eksempel:

python
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
lengde = 0
for element in liste:
lengde += 1
print(lengde)

Skriver ut: 5

Bruke list comprehension

List comprehension er en kompakt måte å lage en ny liste fra en eksisterende liste. Den kan også brukes til å finne lengden på en liste. Syntaksen er:

python
[uttrykk for element in itererbar]

For å finne lengden på en liste, kan du bruke følgende list comprehension:

python
lengde = [1 for _ in liste]
print(lengde)

Skriver ut: 5

Denne list comprehensions oppretter en ny liste med et element for hvert element i den opprinnelige listen. Lengden på den resulterende listen er lik lengden på den opprinnelige listen.

Konklusjon

Det finnes flere måter å finne lengden på en liste i Python på. len()-attributtet og len()-funksjonen er de mest effektive og anbefalte metodene. For-løkker og list comprehension kan også brukes, men de er mindre effektive. Hvilken metode du velger vil avhenge av dine spesifikke behov.

Vanlige spørsmål

1. Hva er forskjellen mellom len()-attributtet og len()-funksjonen?

Len()-attributtet er en egenskap av itererbare objekter, mens len()-funksjonen er en innebygd funksjon som tar en itererbar som argument. Funksjonelt er de ekvivalente.

2. Kan jeg finne lengden på en liste som inneholder andre lister?

Ja, du kan finne lengden på en liste med andre lister ved å bruke samme metoder som er beskrevet i denne artikkelen. len()-attributtet og len()-funksjonen teller alle elementer i listen, inkludert andre lister.

3. Hva er den mest effektive måten å finne lengden på en liste på?

len()-attributtet og len()-funksjonen er de mest effektive metodene for å finne lengden på en liste i Python.

4. Kan jeg bruke innebygd funksjon listiterator() for å finne lengden på en liste?

Nei, listiterator()-funksjonen brukes til å lage en iterator for en liste, og den returnerer ikke lengden på listen.

5. Kan jeg bruke innebygd funksjon enumerate() for å finne lengden på en liste?

Nei, enumerate()-funksjonen brukes til å iterere over en liste og returnere et par med indeksen og elementet til hvert element i listen. Den returnerer ikke lengden på listen.

6. Kan jeg bruke innebygd funksjon map() for å finne lengden på en liste?

Nei, map()-funksjonen brukes til å påføre en funksjon på hvert element i en itererbar. Den returnerer ikke lengden på listen.

7. Kan jeg bruke innebygd funksjon filter() for å finne lengden på en liste?

Nei, filter()-funksjonen brukes til å filtrere en itererbar og returnere en ny itererbar med elementene som oppfyller et gitt kriterium. Den returnerer ikke lengden på listen.

8. Kan jeg bruke innebygd funksjon reduce() for å finne lengden på en liste?

Nei, reduce()-funksjonen brukes til å redusere en itererbar til et enkelt verdi ved å påføre en funksjon på hvert par av elementer i listen. Den returnerer ikke lengden på listen.

  Slik slår du sammen Mine Ethereum: den komplette guiden [2022]