Slik beregner du betalingene for et lån i Excel med PMT-funksjonen

Å forstå dine forpliktelser er avgjørende i finansverdenen. Enten du er bedriftseier, student eller noen som ønsker å kjøpe noe, kan det være en endring i å vite hvordan du beregner lånebetalingene dine.

Microsoft Excel tilbyr et enkelt verktøy for å gjøre denne oppgaven enklere: PMT-funksjonen. Denne funksjonen lar deg beregne de månedlige betalingene for et lån og ta kloke økonomiske beslutninger.

PMT-funksjonen i Excel

Å forstå vanskelighetene med lånebetalinger, for eksempel hvor mye du skal betale månedlig eller årlig, kan være skremmende. Microsoft Excel er en kraftig plattform for finansiell analyse, og PMT-funksjonen er ett verktøy som forenkler beregning av lånebetalinger.

PMT-funksjonen er en finansiell funksjon i Excel som returnerer det periodiske betalingsbeløpet for et lån eller en investering. PMT forutsetter at betalingene og renten er konstante. Selv om du kan bruke PMT til både sparekontoer og lån, vil vi fokusere på lån her. Syntaksen for PMT er som følger:

 =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) 

Hvor:

 • rente er renten for lånet for hver periode.
 • nper er det totale antall betalingsperioder.
 • pv (nåverdi) er hovedstolen.
 • fv (fremtidig verdi) er et valgfritt argument, vanligvis tomt eller satt til 0 for lån.
 • type er også valgfri, som indikerer når betalinger forfaller (0 = slutten av perioden, 1 = begynnelsen av perioden).

PMT-funksjonen gir nøyaktige resultater bare når rate- og nper-verdiene er på samme periode. For eksempel, hvis du har lagt inn antall månedlige betalinger i NPER, bør du legge inn den månedlige renten for renteargumentet.

  6 gratis verktøy for å teste nettstedets lastetid fra Kina

Når det gjelder lån, tilsvarer PV eller nåverdi det negative av lånebeløpet. De positive PMT-verdiene vil legge til den negative PV-en til den er lik null. Siden målet er å betale ned lånet, settes FV eller fremtidig verdi til null som standard når den står tom. Det er best å la det siste argumentet, type, tomt også. De fleste banker utfører betalinger på slutten av betalingsperioder, som er standardalternativet når typen er tom.

Slik bruker du PMT til å beregne lånebetalinger

Du kan bruke PMT til å beregne mengden av periodebetalinger i alle betalingsserier, inkludert lån. Mens PMT returnerer betalingsbeløpet på egen hånd, med noen enkle formler og justeringer, kan det også hjelpe deg med å beregne andre innsiktsfulle verdier.

Gitt at PMT tar inn et par argumenter, er det best å legge inn argumentene til PMT i separate celler og referere til cellene i stedet for å legge inn verdiene i funksjonen direkte.

La oss starte med det enkle eksemplet i regnearket ovenfor. Anta at du vil ta et lån på $15 000 med en årlig rente på 10% betalt over fem år. Rentene og betalingene forfaller ved slutten av hver periode (måned), og du vil finne ut hvor mye du må betale hver måned.

Det første trinnet her er å finne ut argumentene for PMT. I dette eksemplet vil PV være negativ for lånebeløpet (-$15 000), renten vil være den månedlige rentesatsen (10%/12), og antall betalinger vil være 60 måneder, tilsvarende fem år.

  Bygg ditt nettstedskart med disse 9 beste verktøyene

Når du har funnet ut argumentene, kan du raskt beregne lånebetalingene med PMT-funksjonen.

 =PMT(B2/12, D2, A2) 

Ved å la FV og skrive tom i denne formelen settes begge til null, noe som passer oss godt. Du kan leke med verdiene for å se hvordan de påvirker betalingene.

Beregn de totale lånebetalingene

PMT-verdien er ikke all innsikten du kan få i lånet ditt. En enkel formel kan hjelpe deg med å få et klarere bilde. Formelen nedenfor bestemmer det totale beløpet du skal betale i løpet av lånets levetid:

=C2*D2

Denne formelen multipliserer PMT-verdien med NPER. Forenklet sett er dette det faste betalingsbeløpet multiplisert med antall betalinger, noe som resulterer i det totale beløpet du betaler.

Beregn den totale lånerenten

En annen nyttig innsikt er den totale renten på lånet. Dette hjelper deg med å se hvor mye du vil betale banken i tillegg til lånebeløpet.

 =C4-ABS(A2) 

Denne formelen trekker de totale lånebetalingene fra lånebeløpet. Merk at siden lånebeløpet er negativt, bruker formelen ABS-funksjonen for å få den absolutte verdien av cellen.

Bruke Goal Seek med PMT i Excel

Så langt har du brukt PMT for å bestemme det periodiske betalingsbeløpet for et lån. Noen ganger kan du imidlertid allerede ha et spesifikt PMT-beløp i tankene, for eksempel $500 per måned for et $15 000 lån. I slike tilfeller kan du bruke PMT-funksjonen sammen med Excels Goal Seek-funksjon for å bestemme argumentene som vil resultere i ønsket PMT.

  Gjenopprett dine slettede eller tapte data med Stellar Data Recovery Software

Denne metoden lar deg automatisk justere ulike argumenter til du når målet du har i tankene for PMT. Slik kan du gjøre det:

 • Sett opp PMT-funksjonen din.
 • Gå til Data-fanen og velg What-If Analysis fra Prognose-gruppen.
 • Velg Målsøk.
 • I Set Cell-boksen velger du cellen med PMT-funksjonen.
 • I boksen Til verdi skriver du inn ønsket månedlig betaling.
 • I boksen Ved å endre celle velger du variabelen du vil justere (f.eks. rente).
 • Klikk OK.
 • Excel vil nå prøve forskjellige verdier for de skiftende cellene til den når PMT-målet. Du kan også angi Goal Seek for å endre flere celler (f.eks. rente og lånetid) for å nå PMT-målet.

  Hvis du allerede har bestemt den totale betalingen og den totale renten for lånet, kan du bruke dem som målcelle for Målsøk. Det er imidlertid viktig å ikke be Goal Seek om å endre PMT-verdien direkte, da det vil overskrive formelen. Du kan endre lånets løpetid og rente slik du gjorde før.

  Hvis du prøver å bestemme renten, kan du bruke Excels RATE-funksjon for raskt å beregne den. Merk at RATE-funksjonen vil returnere en fast rente; du må lage en kalkulator for renters rente.

  Å forstå dine økonomiske forpliktelser er avgjørende i dagens raske økonomiske miljø. Med Excels PMT-funksjon har du et kraftig verktøy for å navigere i kompleksiteten av lånebetalinger.

  Enten du planlegger et boliglån, billån eller en annen økonomisk forpliktelse, kan PMT-funksjonen, kombinert med andre Excel-funksjoner som Goal Seek, gi klarhet og trygghet i dine økonomiske beslutninger. Omfavn kraften til Excel og ta kontroll over din økonomiske fremtid.