Slik bruker du Microsoft Teams-undersøkelsesverktøyene

Microsoft Teams har alle slags samarbeidsverktøy innebygd. Disse verktøyene sentrerer ikke alle rundt dokumenter, regneark eller presentasjoner. De kommer også i form av meningsmålinger og undersøkelser, og spørrekonkurranser.

Microsoft Teams-undersøkelsesverktøyene fungerer alle gjennom Microsoft Forms. Microsoft Forms er et funksjonsrikt verktøy som kan lage alle slags informasjonsinnsamlingsmoduler som kan brukes til å gjennomføre undersøkelser i en kanal, kjøre en quiz eller avstemningsmedlemmer.

Microsoft Teams undersøkelsesverktøy

For å lage en spørreundersøkelse i Microsoft Teams, må du vite hva slags spørsmål du vil stille og hva slags svar du vil ha, dvs. dersom en respondent kunne velge flere svar eller bare ett.

Lag en Microsoft Teams-undersøkelse

Før du oppretter en spørreundersøkelse i Microsoft Teams, sørg for at du har spørsmålet og svarene som kan velges klare. Du vil ikke kunne gå tilbake og legge til flere svar.

Åpne Microsoft Teams.
Gå til teamet og kanalen du vil kjøre undersøkelsen i.
Klikk på Ny samtale-knappen.
Klikk på knappen for flere alternativer og velg Skjemaer fra overløpsmenyen. Hvis Forms ikke er oppført, bruk søkefeltet til å finne og velge det.
Lag et spørsmål og angi alternativene for det. Hvis du vil at brukere skal kunne velge mer enn ett alternativ, aktiverer du «Flere svar»-bryteren.
Klikk Send og spørsmålet vil bli lagt ut.
Gjenta for flere spørsmål.

Merk: Når flere svar er aktivert, vises alternativene som en bruker kan velge med en «avmerkingsboks», mens med alternativet for flere svar deaktivert, vises de med alternativknapper som indikerer at bare én kan velges.

Svare og analysere resultater fra Microsoft Teams-undersøkelser

Når du legger ut et spørrespørsmål til Microsoft Teams, blir resultatpanelet lagt ut rett under det. Etter hvert som flere og flere respondenter sender inn svarene sine, oppdateres dette resultatpanelet for å gjenspeile resultatene.

Du vil på et øyeblikk kunne fortelle hvor mange brukere som velger et bestemt svar, hvilket svar som ble valgt av flest medlemmer, hvilket svar som ble valgt minst osv.

Konklusjon

Microsoft Forms er et kraftig verktøy. Undersøkelsen eller meningsmålingene som er opprettet med Forms i Microsoft Teams er ganske grunnleggende og lar brukere bare legge ut ett spørsmål om gangen i stedet for å lage og sende inn et spørreskjema med flere spørsmål. Hvis du ønsker å lage en langt mer komplisert undersøkelse, bør du fortsatt bruke Forms. Lag skjemaet i Microsoft Forms, og du vil kunne dele det, via en lenke, med hvem som helst. Linken kan deles i Microsoft Teams, og den kan deles over andre kommunikasjonskanaler. Ved å lage en spørreundersøkelse direkte i Forms kan du redigere spørsmålene hvis du trenger det og analysere svarene bedre.