3 måter å sammenligne strenger i C++

3 måter å sammenligne strenger i C++

Introduksjon

Strenger er en grunnleggende del av programmering, og det er viktig å kunne sammenligne dem på en effektiv og effektiv måte. I C++ finnes det tre måter å gjøre dette på: ved å bruke den innebygde strcmp()-funksjonen, ved å bruke operator== og ved å bruke operator<. I denne artikkelen skal vi se på hver av disse metodene og diskutere fordeler og ulemper ved hver av dem.

1. Sammenligne strenger med strcmp()

Den innebygde strcmp()-funksjonen er den mest populære måten å sammenligne strenger på i C++. Den tar to strenger som argumenter og returnerer en heltallsverdi som angir om strengene er like eller ikke. Hvis strengene er like, returneres 0. Hvis den første strengen er mindre enn den andre, returneres en negativ verdi. Hvis den første strengen er større enn den andre, returneres en positiv verdi.

Her er et eksempel på hvordan du bruker strcmp()-funksjonen:

cpp
int result = strcmp("Hello", "World");
if (result == 0) {
std::cout << "Strengene er like" << std::endl;
} else if (result < 0) {
std::cout << "\"Hello\" er mindre enn \"World\"" << std::endl;
} else {
std::cout << "\"Hello\" er større enn \"World\"" << std::endl;
}

Output:

  Hvordan hacke WiFi-passord


"Hello" er mindre enn "World"

Som du kan se, i dette eksempelet returnerer strcmp()-funksjonen en negativ verdi fordi «Hello» er mindre enn «World» i alfabetisk rekkefølge.

2. Sammenligne strenger med operator==

Operator== kan også brukes til å sammenligne strenger. Denne operatoren returnerer en boolsk verdi som angir om strengene er like eller ikke. Hvis strengene er like, returneres true. Ellers returneres false.

Her er et eksempel på hvordan du bruker operator== til å sammenligne strenger:

cpp
bool areEqual = ("Hello" == "World");
if (areEqual) {
std::cout << "Strengene er like" << std::endl;
} else {
std::cout << "Strengene er ikke like" << std::endl;
}

Output:


Strengene er ikke like

Som du kan se, i dette eksempelet returnerer operator== false fordi «Hello» og «World» ikke er like.

3. Sammenligne strenger med operator<

Operator< kan også brukes til å sammenligne strenger. Denne operatoren returnerer en boolsk verdi som angir om den første strengen er mindre enn den andre. Hvis den første strengen er mindre, returneres true. Ellers returneres false.

  Hva, hvordan, når – alle spørsmål om oppsigelsestid besvart
Her er et eksempel på hvordan du bruker operator< til å sammenligne strenger: cpp
bool isLess = ("Hello" < "World");
if (isLess) {
std::cout << "\"Hello\" er mindre enn \"World\"" << std::endl;
} else {
std::cout << "\"Hello\" er ikke mindre enn \"World\"" << std::endl;
}

Output:


"Hello" er mindre enn "World"

Som du kan se, i dette eksempelet returnerer operator< true fordi "Hello" er mindre enn "World" i alfabetisk rekkefølge.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi sett på tre måter å sammenligne strenger i C++ på: ved å bruke strcmp()-funksjonen, ved å bruke operator== og ved å bruke operator<. Hver av disse metodene har sine egne fordeler og ulemper, og det er viktig å velge den riktige metoden for oppgaven som skal utføres. Sammenligningsresultater kan variere, og det er viktig å sørge for at strengen ikke er tom før du sammenligner den. Å sammenligne en tom streng med en annen streng kan føre til uventede resultater.

Vanlige spørsmål

1. Hvilken metode er den raskeste for å sammenligne strenger?
– strcmp()-funksjonen er den raskeste metoden for å sammenligne strenger.

2. Hvilken metode er den mest fleksible for å sammenligne strenger?
– operator== og operator< gir mer fleksibilitet for å sammenligne strenger fordi de kan brukes til å sammenligne strenger med ulik lengde.

  5 beste nettskyvertsplattform for Midtøsten-markedet
3. Hvilken metode er den beste å bruke for å sammenligne strenger som er store eller komplekse?
– strcmp()-funksjonen er best å bruke for å sammenligne strenger som er store eller komplekse fordi den er mer effektiv og bruker mindre minne enn operator== og operator<. 4. Kan jeg bruke operator== og operator< til å sammenligne strenger av forskjellige datatyper?
– Nei, operator== og operator< kan bare brukes til å sammenligne strenger av samme datatypen. 5. Kan jeg bruke strcmp()-funksjonen til å sammenligne strenger som inneholder nulltegn?
– Nei, strcmp()-funksjonen kan ikke brukes til å sammenligne strenger som inneholder nulltegn.

6. Hva er forskjellen mellom strcmp() og strcmpi()?
– funksjonen strcmpi() ignorerer store og små bokstaver når den sammenligner strenger, mens strcmp()-funksjonen skiller mellom store og små bokstaver.

7. Hva er forskjellen mellom operator== og operator>?
– operator== returnerer true hvis strengene er like, mens operator> returnerer true hvis den første strengen er større enn den andre.

8. Hva er forskjellen mellom operator< og operator<=?
– operator< returnerer true hvis den første strengen er mindre enn den andre, mens operator<= returnerer true hvis den første strengen er mindre enn eller lik den andre.