Bruk Smartsheet-maler for å administrere virksomheten din tipsbilk.net

Finn noen av de beste Smartsheet-malene som hjelper deg med å administrere prosjekter og forretningsflyter i forskjellige bransjer.

Smartsheet er en av lederne innen prosjekt-, arbeids- og samarbeidsstyring i små bedrifter til bedriftsnivå. I følge en fersk Datanyze-rapport er Smartsheets markedsandel i industrien for prosjektledelse og samarbeidende arbeidsplasser 5,28 %.

Derfor er det svært åpenbart at et moderat antall selskaper bruker Smartsheet for å administrere oppgaver og prosjekter. Hvis du også er interessert i dette verktøyet og ønsker å redusere tiden din på bedriftsledelse, kan du bruke Smartsheet-maler.

Les videre for å oppdage noen profesjonelle og fantastiske Smartsheet-maler som vil få deg i gang med prosjekt- eller arbeidsledelse på noen få minutter.

Hva er Smartsheet-maler?

Maler er klare til bruk prosjekt- eller arbeidsledelse Smartsheet-tavler som du kan bruke i lignende forretningssaker. Det er mange maler i Smartsheet-innholdsbiblioteket. Du vil ikke finne det utfordrende å finne en mal som matcher din virksomhet eller bransje.

Maler kommer med alle feltene du trenger i et prosjektstyringsark. For eksempel kommer en arrangementsplan og budsjett med følgende:

 • Kolonner for oppgavenavn, tildelt, fremdrift, i faresonen, forfallsdato, mengde, budsjett, notater, etc.
 • Oppgaver og deloppgaver
 • Ulike visninger som Gantt-diagrammer, kortvisning, kalendervisning osv.

Nå er alt du trenger å gjøre å endre oppgave- og underoppgavefeltet for å starte ditt arrangementsadministrasjonsprosjekt.

Du får gratis tilgang til alle Smartsheet-malene når du får et betalt abonnement. Smartsheet-utviklingsteamet fortsetter dessuten å legge til nye maler regelmessig.

Hvorfor trenger du Smartsheet-maler?

Den primære grunnen til å bruke prosjekt- eller arbeidsledelsesmaler i Smartsheet er å starte prosjektet så snart som mulig. Det er noen andre grunner som du kan finne nedenfor:

 • Gjør prosjektene og bedriftsstyringsarkene dine konsistente. Kunder kan endre seg, men bedriftsdatarapportering, analyse osv. forblir alltid den samme.
 • Smartsheets interne fageksperter lager slike maler. Derfor sørger du for å bruke standard forretningsterminologier og prosjektrapporteringsformater når du bruker disse malene.
 • Å lage en prosjektmal fra bunnen av er et prosjekt som tar tid. Du kan fokusere på prosjektplanlegging og teammøter mens Smartsheet-appen er her for å lage prosjektet når du trenger det.
 • Småbedriftseiere og prosjektledere i praksis kan starte Smartsheet-prosjektene sine uten kostbar profesjonell hjelp, takket være Smartsheet-malene.
 • Slik får du tilgang til Smartsheet-maler

  Du må nå være superinteressert i å bruke maler. Men du synes det er utfordrende å finne malene du leter etter. Ikke vær redd! Følg trinnene nedenfor for å lære hvordan du navigerer med Smartsheet-maler:

  Registrer deg for Smartsheet

  Hvis du ikke har en konto, registrer deg for en ved å følge trinnene nedenfor. Smartsheet er gratis i 30 dager.

    Fix Kan ikke lastes ned fra Microsoft Store

  • Klikk på Prøv Smartsheet gratis-knappen.
  • I tillegg til «Har du ikke en konto?» dialog, klikker du på Opprett en.

  • Skriv inn e-postadressen din eller registrer deg med en Google/Microsoft-konto.

  Logg inn på Smartsheet

  Hvis du allerede har en konto, følg disse trinnene i stedet:

  • Besøk påloggingsportalen for Smartsheet-nettappen.
  • Skriv inn e-post og passord.
  • Trykk på Logg på-knappen.

  • Hvis du tidligere har abonnert med en Google-, Apple- eller Microsoft-konto, velg det aktuelle alternativet for rask pålogging.

  Få Smartsheet-maler

  • Når du logger på Smartsheet, tar det deg til Hjem-fanen.
  • For å utforske Smartsheet-maler kan du besøke fanen Løsningssenter eller Lag-knappen på Hjem-fanen.

  • Mens du er på Hjem-fanen, klikker du på Opprett-alternativet øverst til høyre i nettappen.
  • En kontekstmeny åpnes med alternativer som Ark, Skjema, Rapport, Bla gjennom maler, etc.
  • Klikk på Bla gjennom maler.
  • Du er nå i løsningssenteret og må se skjermbildet Bla gjennom alle løsninger.

  • Klikk på Se flere maler eller Se flere malsett, avhengig av ditt valg. Malsett inneholder flere arbeidsressurser som dashbord, rapporter, skjemaer osv.
  • Nå får du en komplett liste over Smartsheet-maler.
  • Du kan begrense listen ved å klikke på filtreringsalternativer som klienter og kunder, økonomi og regnskap, HR, IT, osv., fra navigasjonsruten under Løsningssenter-kolonnen.

  Beste Smartsheet-maler for forskjellige bransjer

  Digital markedsføring

  Malen for integrert digital markedsføringsplan passer for markedsføringsteam som imøtekommer ulike støtte- og kreative forespørsler fra andre forretningsteam. Derfor kan du bruke Smartsheet-tavlen umiddelbart for å starte en integrert digital markedsføringskampanje.

  Arket har avanserte regnearkformler, arbeidsflytautomatisering og egendefinerte tekstformateringsfunksjoner. Det er ikke alt! Den inkluderer også detaljert prosjektveiplanlegging, detaljerte detaljer om markedsplanene og et sammendrag for ledere.

  Du kan enkelt bytte til Gantt-diagramvisningen fra rutenettmodus siden malen inkluderer de nødvendige kolonnene Finish og Varighet. Det er en flaggkolonne som du kan bruke til å markere en prosjektfase. For ikke å nevne Budsjett/Forbruk-kolonnen som gir deg mulighet til å administrere markedsføringskostnader.

  Detaljhandel

  Detaljhandelen sliter med lageroptimalisering. Derfor tilbyr Smartsheet et automatisert lagerkontrolltavle som kan strømlinjeforme følgende detaljhandelsaktiviteter:

  • Produktivitetsoptimering i lageravdelingen
  • Balansering av salg, bestillinger og lager
  • Identifisere riktig dato for påfylling
  • Kutt ned på overskytende lagerutgifter
  • Få leverandørdetaljer umiddelbart

  Malen Lagerbeholdningskontroll har et datafelt på høyre side og faste detaljer på venstre side. Noen nyttige standardkolonner er Avdeling, Ombestillingsstatus, Varenavn, Lagerverdi, etc.

  Du kan automatisere lagerstyringen din med strekkodemalen for lagerstyring. Den leveres med en eksklusiv kolonne for produktstrekkoder. Du kan bruke strekkoder eller synkronisere regnearket med et ERP-verktøy for å spore antall ulike varer på lageret ditt.

  Bygg og ingeniørfag

  Byggevirksomheten din kan ha stor nytte hvis du bruker følgende Smartsheet-maler i deres respektive brukstilfeller:

  • Konstruksjonsdokumentasjonssporingsmal
  • Mal for utstyrsplan
  • Byggebudsjettmal
  • Byggeplan med Gantt-mal

  Byggeplanleggingsmalen er for eksempel spesielt nyttig for planlegging, sporing og visualisering av byggeprosjektet ditt. Du kan kopiere malen og gi den nytt navn for å bruke samme mal for flere byggeprosjekter.

    14 beste WooCommerce-plugins for å superlade e-handelsnettsteder

  Malen er både mobil- og nettapp-vennlig. Derfor kan feltingeniører og veiledere oppdatere de nødvendige kolonnene for oppgaver. Det er forhåndsinnstilte statuskolonner som Startdato, Sluttdato, Tildelt til, Status, % Ferdig, Varighet, Notater, etc.

  Kolonnen Oppgavenavn kommer med de fleste konstruksjonsoppgavene og deloppgavene. For eksempel er det oppgaver som rørleggerarbeid, isolasjon, skap osv. Hvis du utvider oppgavene, vil du finne deloppgaver som Ground Work, Rough-In, Flaggermus, Blow-In, Master Bath, Kitchen, Kjeller, og så videre.

  Underholdning og gjestfrihet

  Gjestfrihets- og underholdningsindustrien må nøyaktig spore utgifter, oppgaveansvar, gjesteoppmøte, billettering, kartlegge billetter til inntekter, kartlegge måltidsforbruk med sanntidsgjester, og så videre.

  For å møte dine behov ovenfor, her er Smartsheet-tavlene som vil komme godt med:

  • Begivenhetslansering og budsjettmal
  • Mal for innsamlingsgala
  • Event Personal Hotel & Pass Mal
  • Event Task Plan Mal

  For eksempel er Event Staff Hotel & Passes-formatet perfekt for å administrere hotellovernatting for ansatte eller kunder som deltar på et underholdningsarrangement.

  Prosjektstyret har viktige datakolonner som Pass Type, Pass Cost, Hotel Cost Estimation, Hotel Name, Check In, Check Out, Credit Card, Rate, etc.

  Finans og finansielle tjenester

  Du vil trenge nøyaktig datafangst og enklere revisjonsfunksjoner i dine finansielle tjenester-prosjekter. Følgende Smartsheet-maler kan oppfylle de fleste av kravene dine i denne forretningssektoren:

  • Mal for IPO-prosjektsjekkliste
  • Mal for låneamortiseringsplan
  • Mal for finansmånedsavslutning

  La oss vurdere at du planlegger å bli offentlig gjennom børsnoteringstilbud. Det er et enormt prosjekt for enhver bedrift som ønsker å samle inn penger fra aksjemarkedet gjennom aksjesalg. Bruk Smartsheet-tavlen til å planlegge alt om børsnoteringen, selv om du ikke kan alle trinnene.

  Kolonnen Forberedende arbeid skisserer allerede alle oppgavene du trenger for å avslutte. For eksempel:

  • Regnskap
  • Forbered deg på due diligence
  • Forberedelse til Dual-Class
  • EIP og ESPP
  • S-1 Prep
  • SEC-gjennomgangsperiode
  • Fullfør og offentlig fil S-1

  Andre viktige kolonnefelt du trenger er startdato, forfallsdato, T-minus uker, avhengigheter, varighet, tildelt til osv.

  Produksjon

  Dine produksjonsanlegg krever ulike råvarer, utstyr, produktoppskrifter, retningslinjer for produktutvikling og mer. Du kan effektivt spore alle disse på prosjektstyringsark tilgjengelig i Smartsheet. Du trenger for eksempel følgende:

  • Hendelsesrapportlogg med skjemamal
  • Ny produktgodkjenning med skjemamal
  • Ny tidsplanmal for produktutvikling
  • Mal for maskinvedlikeholdsplan

  Maskinvedlikeholdsplanformatet er en enkel sjekkliste som du kan skrive ut eller spore digitalt. Den skisserer de fleste feltene du trenger å spore, som maskintilstand, maskinnavn, plassering, siste vedlikeholdsdato, neste vedlikeholdsdato, vedlikeholdskadens, tildelt maskintekniker og merknader.

  Menneskelige ressurser

  Smartsheet har langt på vei noen ekstremt nyttige maler for bemanningsbyråer. Bedrifter som vedlikeholder sitt bemanningsteam kan også bruke disse Smartsheet-tavlene. Noen gode eksempler er:

  • Informasjonskatalog for ansatte
  • Sjekkliste for ansattes gjennomgang
  • Søknadsskjema for jobb
  • Jobbkandidater Tracker
  • Søker CV-sporer med skjema
  • Dokumentasjon for oppsigelse av ansatte
  • Intervjuprosess med Gantt
  • Sjekkliste for nye ansettelser
  • Tidskort med automatisert godkjenning

  Du må for eksempel ansette 10 ansatte til markedsføringsteamet ditt. Du må bruke malen Intervjuprosessen med Gantt i dette scenariet.

  Dette regnearket består av alle fasene du kan forvente i en ansettelsesprosess. For eksempel før-intervjufasen, kandidatintervjufasen, kandidatutvelgelsesfasen og ansettelsesfasen.

    Topp 10 DApps i 2022

  Prosjektstyret viser automatisk et Gantt-diagram i navigasjonsruten til høyre og kalendervisningen i de øverste kolonnene. Dermed kan HR-ledere gjennomgå hele prosjektstatusen ved å se på Gantt-diagrammets dashbord.

  Nonprofit

  Følgende Smartsheet-maler er virkelig egnet for ideelle organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner (NGOer):

  • Markedsføringsplan for ideell event
  • Feltteaminnleveringer med skjema
  • Giverledelse
  • Frivillighetsliste

  Den ideelle regnskapsprosessen er avgjørende for å opprettholde skattefritaksstatusen din i USA og Storbritannia. Dermed må du spore giverdata som donasjonsbeløp, navn, adresse, skatte-ID osv.

  Dermed kan du bruke Donor Management-formatet fra Smartsheet. Den kommer med standard datafelt som du kanskje trenger.

  For eksempel donasjonsår, givernavn, e-post, telefonnummer, adresse, region, fondnavn, etc., kolonneoverskrifter er der som standard. Siden Smartsheet-tavler er basert på regneark, kan du enkelt importere disse dataene til ulike ideelle regnskapsprogramvare.

  Regnskap

  Smartsheet har en enorm samling av maler for regnskapsbyråer og bedrifter. Noen bemerkelsesverdige formater til din disposisjon er:

  • Kontantstrømoppstilling
  • Balanse
  • Resultatregnskap
  • Økonomisk månedslutt
  • Årlig skatteforberedelse

  Små, mellomstore og oppstartsbedrifter kan enkelt spare tusenvis av dollar ved å bruke disse formatene. Ved å vedlikeholde disse Smartsheet-malene kan du overholde regnskapsforskriftene uten å betale et eksternt byrå.

  Alternativer til Smartsheet-maler

  Du har utforsket de enorme samlingene av maler fra Smartsheet. Se nå på følgende prosjektledelsesapper som også tilbyr maler:

  monday.com maler

  monday.com har et omfattende bibliotek med maler for ulike forretningssaker. Når du får tilgang til malbiblioteket, ser du Utvalgte kategorier av maler som markedsføring, prosjektledelse, design, salg og CRM, HR og programvareutvikling. Du kan imidlertid få flere maler ved å velge forretningskategorier fra navigasjonspanelet til venstre.

  Klikk opp maler

  ClickUps malbibliotek viser ofte brukte maler direkte på malhjemmet. Disse er fra forretningsnisjer som design, kreativitet, ingeniørfag, finans, produkt, regnskap osv. Det er også to nivåer med filtre på venstre sidefelt. Disse filtrene er nivåer og brukstilfeller. Du kan finne en passende mal ved å endre filtrene.

  Konklusjon

  Maler er gode ressurser for å starte nye prosjekter uten gjetting eller menneskelige feil. Derfor tilbyr de fleste prosjektstyringsapper ferdige maler. Smartsheet er ikke annerledes og tilbyr gratis maler for personlig eller kommersiell bruk uten lisensieringsbehov.

  Artikkelen har så langt forklart noen fremragende forretnings- og prosjektstyringsmaler fra Smartsheet. Du må finne en Smartsheet-tavle ovenfor knyttet til din virksomhet. Begynn å bruke malene med en gang eller tilpass for å gjøre malarket ditt.

  Du kan også være interessert i de beste fakturamalene for Word og Notion.

  x