En ultimat guide [+6 Learning Resources]

Data endres hvert sekund i et fartsfylt forretningsmiljø. Du må bruke smidig analysemetodikk for å trekke ut verdi fra et datasett i stadig endring.

I dag tar bedrifter raske beslutninger om drift, markedsføring, salg og produktutvikling for å tilpasse seg den stadig skiftende markedsdynamikken.

Her kommer smidig analyse for dataanalyse. Den tilbød et velprøvd rammeverk for å trekke ut handlingskraftig innsikt fra data som ble samlet inn live og analysert i sprints, akkurat som den smidige programvareutviklingsprosessen.

Hvis du ennå ikke har lært deg grunnleggende grunnleggende forretningsanalyse og avanserte konsepter, fortsett å lese til slutten.

Agile Analytics og dens prinsipper

Smidig forretningsanalyse er en kildetilnærming som analyserer data som bruker repeterende sykluser med rask analyse. Søk tilbakemeldinger fra kunder og gjør analyser på nytt for å ta bedre beslutninger om prosjekt- eller produktutviklingsfremdrift.

Det overordnede agile produktutviklingsprosjektet trenger ikke å vente måneder på handlingskraftig datainnsikt fra et dataanalyseprosjekt. I stedet får den hyppige innspill fra BI-teamet slik at sluttproduktet matcher markedstrenden.

Det fungerer på samme måte som en livssyklus for utvikling av Agile eller Scrum programvare. BI-analytikerne må kjøre alle dataanalyseprosesser som datainnhenting, datarensing, dataorganisering, lagring, krangel, ETL-skripting, visualisering og innsiktsrapportering i korte sprints.

Hovedmålet er å gjøre bruk av sanntidsdata. Dermed kan produkt- eller programvareutviklings- og forretningsdriftsteamet få tilgang til live datainnsikt sammenlignet med datert forretningsinnsikt i den tradisjonelle dataanalyseprosessen.

Fordeler med Agile Analytics

Åpenhet og effektivitet

Når du følger den smidige forretningsanalyseprosessen, kan du oppdage feil og feil regelmessig. Dermed kan du improvisere arbeidsflyten og oppnå feilfri ytelse i fremtidige spurter.

Uanstrengt levering

Du kan levere flere BI-rapporter på kortere tid når du følger dette rammeverket. Dataanalyseteamet kan dele opp datasettene i små biter og fortsette å analysere disse delene individuelt, men med konstant samarbeid.

Bare kompiler de individuelle resultatene i én rapport for å tegne et stort bilde eller en prognose.

Samarbeidende tilnærming

Smidig analyse er avhengig av omfattende samarbeid. Derfor sikrer teamene dine at de følger riktig prosjektvei og at datasett ikke hoper seg opp i siloer.

Bedre forretningsbeslutningstaking

Enten du, som din egen bedrift eller dine kunder, kan ta rettidige og effektive forretningsbeslutninger med datainnsikt fra sanntidsdata enn daterte data.

Rettidig levering av innsikt

Du kan få datainnsikt for forretningsdynamikk akkurat når du trenger det. For eksempel, da kravene til virtuelle møter økte under COVID-19-pandemien, ble de appene populære som brukte smidig analyse.

Denne BI-tilnærmingen hjalp bedrifter med å forstå trenden og publisere et minimalt levedyktig produkt raskere enn konkurrentene.

  Slik kontrollerer du iPhone-kameraet manuelt (og hvorfor du vil)

Hvorfor bør du implementere Agile Analytics?

Å følge den konvensjonelle tilnærmingen til forretningsanalyse kan se lovende ut siden du tror prosessen er enkel. Du setter et mål, samler inn data og analyserer dataene for å rettferdiggjøre målet eller gi innsikt for å nå målet.

Men det er et grunnleggende problem med denne BI-metodikken. Dataanalyseteamet ditt kan investere for mye tid i å sette opp verktøyene for datamanipulering og visualisering. Noen ganger bruker team måneder på å perfeksjonere noen linjer med kode for dataanalyse.

Etter å ha fullført alle andre trinn i en dataanalyseprosjektsyklus, får du noen få forretningsinnsikter, datamønstre eller datamodeller som støtter eller ikke støtter hypotesen eller målet du satte i begynnelsen av prosjektet.

På dette tidspunktet har markedet endret seg mye. Det blir ny etterspørsel, og produktet eller tjenesten du har utviklet vil ikke få mye oppmerksomhet.

Derfor må du implementere det smidige analyserammeverket for å knuse rådata til nyttig analyse i korte spurter. Det er svært kjærkomment om du kan minimere spurtene innen noen få dager eller maksimalt en uke.

Hvordan implementere Agile Analytics

Implementering av smidig forretningsanalyse bør være lik den for hovedprogramvaren eller produktutviklingsprosjektet. Den vil følge de fem stadiene av det smidige rammeverket, og disse er:

  • Først må du finne de beste måtene å analysere dataene i henhold til bransjestandardene dine. Du må også velge effektive BI-verktøy på dette tidspunktet.
  • I den andre fasen, lag en liste over nøkkelkrav, finn datakilder, rens datasettene og lag de første settene med dashbord som interessentene kan se gjennom.
  • Den tredje fasen handler om å standardisere nøkkeloppgavene til business intelligence. Du må for eksempel effektivisere datakilder, databaser, IT-infrastrukturer, ETL-prosessen, datautvinning, datasikkerhet osv.
  • I den fjerde fasen må du skalere utdataene fra dataanalyse som dashboards, diagrammer, cloud dashboards, etc.
  • Den siste fasen handler om å støtte teamet eller kundene som vil konsumere dashbordet av ytterligere forretningsmessige årsaker. I denne fasen må du også samle tilbakemeldinger og kanalisere dem til neste sprint.

Beste praksis for Agile Analytics

Siden resultatet av smidig analyse vil ha en direkte innvirkning på forretningsbeslutningen du tar, må du følge en bevist og risikofri smidig analysevei. Nedenfor finner du de beste fremgangsmåtene som vellykkede og toppbedrifter følger i organisasjonene sine:

#1. Inkrementell levering

Som navnet antyder, er smidig analyse praksisen for dataanalyse i en kort sprint for å finne den beste verdien fra sanntidsdatasett.

For å gjøre dataanalyseprosessen mer effektiv og kostnadseffektiv, må du sørge for at de smidige teamene leverer innsikt, rapporter, datamodeller, datastøttede forretningsbeslutninger, ytelsesanalyser osv. trinnvis.

#2. Klar til å godta endringer

Du må pleie en tankegang i teamet om at markedsdynamikken vil endre seg etter hvert som prosjektet skrider frem. Derfor kan teamet måtte tilpasse seg i henhold til endringen.

Det endelige målet er å lage dataanalyserapporter som er tidsriktige og effektive for gjeldende markedsstatus.

#3. Hyppig levering

Dataanalyseteamet må sikre at de vil levere et minimalt levedyktig produkt eller MVP på slutten av hver uke eller fjorten dager. Dette vil sikre at den generelle smidige utviklingsprosessen drar nytte av å analysere sanntidsdatasett.

  6 grunner til å rense e-postlisten din [+ 4 Validation Tools]

#4. Agilt samarbeid

Dataanalyseteamet må være klare til å samarbeide med alle prosjektinteressenter. Det bør være nettbaserte samarbeidsverktøy som vil gjøre det enkelt å samarbeide med kort varsel om å oppfylle kravene.

Dette er de kritiske beste fremgangsmåtene som et smidig analyseprosjekt, team eller virksomhet må følge. Nedenfor finner du noen ekstra praksiser som vil hjelpe deg med å lykkes på dette feltet:

  • Skap et støttende miljø for dine business intelligence-analytikere.
  • Dataanalyseteamet må også sikre pålitelige data og mønstre for nedstrømsprosessene, slik at relaterte oppgaver og deloppgaver ikke påvirker negativt.
  • Teamlederen for smidig analyse må sørge for at prosjektet går i henhold til tidsplanen, budsjettet og omfanget.
  • Du må innovere de smidige spurtene med dataanalyse og rapportgenerering ved å gjøre prosessen mer feilfri, tilpasse deg tidligere tilbakemeldinger og levere bedre resultater enn forrige spurt.
  • Skulle det være noen drastisk endring fra klientens side, må alle teamene sitte sammen for å improvisere prosjektveien for å minimere prosjektets kostnader.

Agile Analytics: Læringsressurser

#1. Agile Analytics | Coursera

Dette Agile Analytics-kurset fra Coursera vil lære deg å bygge en sterk analyseinfrastruktur for teamet ditt slik at du kan generere mer verdi ved å integrere det i kjernen av virksomheten din.

Fra denne ressursen vil du også lære å naturlig integrere arbeidsflyten din med handlingsdyktige analyser og kombinere dine persona og problemsentriske hypoteser med analyser. Det vil ta rundt 15 timer å fullføre dette kurset.

Kursspråket er engelsk, men undertekster er tilgjengelig på arabisk, fransk, italiensk, tysk, russisk, spansk og mer. Videre kan du planlegge fristen på nytt hvis du ikke får tid til kursene. Dette kurset er 100 % online, og du får et delbart sertifikat ved vellykket gjennomføring.

#2. Bli en smidig forretningsanalytiker i Scrum | Udemy

Dette Udemy-kurset vil hjelpe deg å lære konseptene og standardene til Agile-utvidelsen til BABOK-guiden. Du kan også bruke kunnskapen til å bli en AAC-sertifisert profesjonell.

Dessuten lar den deg mestre store forretningsanalyseteknikker, som produktveikart, brukerpersonas, brukerhistorier, retrospektiver, MVP-er og Kano-analyse. Denne ressursen vil også gjøre deg kjent med jobbrollene til en smidig forretningsanalytiker og hvordan de gjør jobben sin.

Derfor kan du tilpasse deg den smidige tankegangen som trengs for en forretningsanalytiker. Kurset består av 13 nedlastbare ressurser, 9 artikler og 3 timer on-demand videomateriale. Du får også et ferdigstillelsesbevis og tilgang til alt materiell hele livet.

#3. Agile Analytics

Denne boken viser hvordan man tilpasser tradisjonelle Agile-metoder nøye for å møte de unike kravene og egenskapene til DW/BI-prosjekter. Den gir deg kunnskap om hvordan du kan drive mer innovasjon, verdi og kvalitet til ethvert prosjekt (analyse, datavarehus, business intelligence) ved hjelp av smidige metoder.

Her introduserte forfatteren plattformagnostiske Agile-løsninger. Det hjelper til med å integrere ulike operasjonelle, eldre og spesialitetsinfrastrukturer. Ressursen viser praktiske eksempler på å administrere analyseutviklingsteam med forskjellige ferdighetssett. Ved å lese denne boken kan du støtte raskt voksende og enorme datavolumer.

Boken diskuterer velprøvde løsninger for IT-fagfolk, databaseadministratorer, datavarehusfagfolk, BI-spesialister eller databaseutviklere. Det hjelper deg også med å forbedre forretningstilpasningen, redusere forretningsrisikoen og oppnå bedre resultater.

  10 Battle Royale-spill å spille akkurat nå

#4. Analytics: The Agile Way

Hvis du bruker analyser, men ser ting gjennom perspektivet til tradisjonelle IT-prosjekter, er det ikke den rette måten å gjøre ting på. Les denne boken for å finne ut hvordan de store navnene i bransjen, som Google og Nextdoor, nærmer seg moderne analyse.

Denne ressursen vil også demonstrere hvordan disse organisasjonene bruker Agile analyseteknikker i stedet for tradisjonelle domener som ingeniør- og programvareutvikling. Som et resultat kan ansatte i disse smarte selskapene forstå og handle mange ganger raskere enn sine tradisjonelle kolleger.

Denne boken bruker en perfekt blanding av casestudier, eksempler og øvelser. Det viser også hvordan denne nye tankegangen åpner døren for enorme muligheter. Hvis du tilhører en organisasjon som er klar til å omfavne usikkerhet og bevege deg med den fartsfylte verdenen, er dette en ideell bok for deg.

#5. Hvordan være en smidig forretningsanalytiker

Boken handler om å bruke agile for å implementere dine forretningsanalyseferdigheter. Ikke la navnet på denne boken forvirre deg. Her betyr smidig tilnærming din, ikke metodikken.

Ved å bruke denne ressursen kan forretningsanalytikere bli effektive teammedlemmer som kan jobbe smidig. Den forteller deg hvordan du kan bruke ferdighetene dine for å tilføre verdi til teamet ditt. Du kan også lære om de fem egenskapene til en smidig forretningsanalytiker fra denne boken. Den vil også fortelle deg hvordan du tar i bruk disse egenskapene.

Videre forklarer ressursen også dine roller og ansvar og hjelper deg å utforske virkningen av en smidig tilnærming på en vanlig forretningsanalyseprosess. Hvis du følger denne boken riktig, kan du bevise at du er et nyttig medlem av teamet ditt.

#6. Nysgjerrige data: Bruk av smidig analyse

Citizen data analytikere fyller hullene etter tradisjonelle forretningsinformasjonsprosesser. Men disse nye dataanalytikerne mangler bakgrunn innen databehandlingsteknologi. Denne boken vil hjelpe disse fagpersonene til å fylle ut tomrommet i kunnskapen deres.

Den tar deg gjennom det grunnleggende om datakompetanse. Som et resultat vil teknologikyndige forretningsfolk forstå mulighetene og kunne stille de riktige spørsmålene.

Dessuten kan denne ressursen gi praktiske råd om å gjøre teamene dine selvforsynt og bringe positive endringer.

Konklusjon

Smidig analyse er det beste alternativet for å få et konkurransefortrinn i bransjen din. Det lar deg ta rettidige beslutninger på kortere tid uten å gjøre noen feil.

Dataanalyseteamet ditt kan også effektivt analysere massive datasett som kommer fra flere retninger når de følger den smidige dataanalyseprosessen.

Prøv de virtuelle læringskursene og bøkene nevnt ovenfor. De vil hjelpe deg å få kunnskap og selvtillit rundt smidige analyser som du kan bruke i virkelige forretningssaker.

Neste opp, de beste business intelligence-plattformene og Edge Analytics.

x