Forskjellen mellom IPv4 og IPv6

Før du forstår forskjellen mellom IPv4 og IPv6, bør du vite om Internett-protokollen (IP) eller IP-adressen. Det er en unik kode for enhetene for å kommunisere på Internett. Til dags dato er det to internettprotokollversjoner, kalt IP versjon 4 og IP versjon 6. IPv4 ble introdusert i 1980 for offentligheten, men trådte i kraft etter 1989 da Sir Tim Berners-Lee oppfant World Wide Web. IPv6 var i startfasen av design og utvikling i 1998, mens den trådte i kraft i 2017. Selv om det er ulike fordeler og ulemper, er folk fortsatt forvirret mellom IPv4 og IPv6. I denne artikkelen, la oss undersøke fordelene med IPv6 over IPv4 og IPv4 v/s IPv6 eksempler.

Forskjellen mellom IPv4 og IPv6

Her har vi vist forskjellen mellom IPv4- og IPv6-protokoller i detalj.

Hva er Internett-protokollen?

Internet Protocol er en metode for å overføre data fra en datamaskin til en annen over Internett. Den bruker et sett med regler for å dirigere informasjonen fra vertsdatamaskinen til å reise gjennom nettverkene for å nå måldatamaskinen. Data som sendes fra vertsdatamaskinen er delt opp i mindre deler kalt pakker. Hver pakke inkluderer IP-informasjonen til destinasjonsdatamaskinen. IP-informasjonen kalles IP-adressen, tildelt av Internett for å identifisere enheter unikt.

Typer Internett-protokoller

Følgende er typene internettprotokoller:

 • IP (Internet Protocol): Internet Protocol er et sett med regler som lar datamaskiner kommunisere med hverandre. IP-protokollen sikrer at datamaskinen tildeles et spesifikt serienummer kalt IP-adressen. IP-protokollen har to versjoner: IPv4 og IPv6. Forskjellen mellom IPv4 og IPv6 er det du vil lese videre i artikkelen.

 • TCP (Transfer Control Protocol): Transfer Control Protocol deler dataene i mindre deler kalt pakker og utveksler dem over Internett. Det sikrer også at pakkene har informasjon om kildedata, destinasjon og sekvens av dataene. TCP er videre klassifisert i fire lag. Først er applikasjonslaget, som sikrer at dataene mottas i samme format som de ble sendt fra vertsadressen. For det andre er transportlaget ansvarlig for jevn overføring av data fra vertsdatamaskinen til måldatamaskinen. Den sørger også for å reparere feil og kontrollere dataflyten. Det tredje er Internett-laget, som sender pakkene fra vertsdatamaskinen til måldatamaskinen ved å koble til uavhengige nettverk. For det fjerde er Network Access Layer, som er ansvarlig for tilkoblingen av datamaskinene til nettverket.

 • UDP (User Data Protocol): Brukerdataprotokollen er tilkoblingsløs og upålitelig. Siden det ikke er noen forbindelse, er det ikke noe system for å sikre at dataene mottas. Den kan bare flytte en liten mengde data om gangen. Den inneholder verts- og måldatamaskinens adresser for å frakte dataene til rett sted.

 • POP3 (Post Office Protocol versjon 3): POP3 består av to meldingstilgangsagenter (klienten og serveren). Det hjelper med å administrere og motta e-post fra postkassen.

 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Simple Mail Transfer Protocol er utviklet primært for å sende e-post. Denne protokollen fungerer på et sett med regler med to programmer, sending og mottak av e-post over Internett.

 • FTP (File Transfer Protocol): File Transfer Protocol tillater overføring av ulike filtyper fra verten til måldatamaskinen. Disse filene kan være tekst, multimedia, dokumenter og programmer.

 • HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): HTTP er en protokoll som brukes til å overføre data i spesialformat over Internett, gjennom World Wide Web (www), som kobler andre data som tekst eller bilder. Det sikrer riktig strukturering og overføring av data. Den bestemmer også de ulike handlingene som kreves som svar på kommandoene brukeren gir på nettleseren.

 • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure): HTTPS er en utvidet versjon av HTTP. Det øker kommunikasjonssikkerheten over et nettverk med Secure Socket Layer og Transport Layer Security-sertifikat. Det er påkrevd i tilfeller der brukerne trenger å dele konfidensielle detaljer.

 • TELNET (Terminal Network): Terminal Network-protokollen tillater tilkobling av et system til et annet over et nettverk. Vertsdatamaskinen kalles den lokale datamaskinen, mens måldatamaskinen kalles den eksterne datamaskinen. Denne protokollen hjelper deg med å logge på måldatamaskinen via vertsdatamaskinen.

Hva er IP-adressen?

En IP-adresse er et unikt nummer som gis til enhetene som er koblet til nettverket for å koble til nettet. For eksempel 192. 168. 293. 10.

Disse adressene kan være de samme for personer som er koblet til via kablede tilkoblinger eller modemet på en arbeidsplass eller hjemme. Men det er atskilt gjennom NAT eller National Address Translation når du får tilgang til offentlige adresser. Modemet/ruteren fungerer som en NAT til disse IP-adressene. Den skiller enhetsidentiteten og reagerer på enhetene annerledes når de vil ha tilgang til Internett som er koblet til den. Før vi lærer IPv4 vs IPv6, la oss kort se på definisjonen.

Hva er IPv4?

IPv4, eller internettprotokollversjon 4, var opprinnelig den første versjonen av Internett for offentlig bruk for å få tilgang til nettet samtidig som den fikk en unik kode for å sikre en identitet for å bla gjennom hva som helst. Det er en protokoll som skal brukes på pakkesvitsjede Link Layer-nettverk, noe som betyr at den er designet for Ethernet-bruk.

IPv4 bruker en numerisk verdi for å tildele brukerens identitet på nettet. IPV4 bruker 32-bit for å lagre adressen som kommer til 232, som kommer til enorme 4,3 milliarder adresser (eller 4294967296 for å være nøyaktig).

Hva er IPv6?

Bilde av Gerd Altmann fra Pixabay

IPv6 er en ny protokoll med nye avanserte funksjoner for å bruke Internett og løse IP-adresseutmattelsesproblemet som oppstod i IPv4. IPv6 er en 128-bits IP-adresse som støtter 2128 adresser i beregningen, noe som fører til et uendelig antall IP-adresser som er heksadesimale tegn atskilt med kolon (:).

Hva er forskjellen mellom IPv4 og IPv6?

Det har vært en stund nå, og ISPer (Internet Service Providers) tvinger brukere til å bruke IPv6 for jevne og stabile tilkoblinger gjennom rutingskanalen. Brukeren vet ikke om de bruker IPv4 eller IPv6. For å identifisere forskjellen mellom IPv4- og IPv6-adresser, her er IPv4 v/s IPv6-eksempel.

 • IPv4: 192.168.27.12
 • IPv6: 2001:4860:4860:0:0:0:0:8888

For å sammenligne forskjellen mellom IPv4 og IPv6, kan du kompilere dem i et diagram.

IPv4
IPv6
32-biters adresselengde
128-biters adresselengde
4,3 milliarder adresse
340 undebillion adresse
Numerisk adresse
Heksadesimal adresse
Brukes for unicast, multicast og kringkasting
Brukes for unicast, anycast og multicast
Pakkestørrelse: 576 byte
Pakkestørrelse: 1208 byte
0 til 255 i antall
0 til FFFF
Separert med en prikk (.)
Separert med kolon (:)
Består av 4 oktetter og 8 bits
Består av 8 oktetter og 16 bits
Passer med datamaskiner og bærbare datamaskiner
Mer kompatibel med mobilnettverk
Begrenset nyttelast på grunn av utdatert prototype
Større nyttelast (pakkebærekapasitet)
Eksempel: 192.168.27.12
Eksempel: 2001:4860:4860:0:0:0:0:8888

Fordeler med IPv6 over IPv4

Etter å ha lært hva som er forskjellen mellom IPv4 og IPv6, la oss se på fordelene med IPV6 fremfor IPv4. Folk bruker fortsatt IPv4 på grunn av kompatibilitetsproblemer, kanskje på grunn av nettverksleverandøren eller eldre system som sitter i hjørnet. IPv4 var på jobb fra tiden med LAN-kabler, og det var veldig vanskelig for folk å ha råd til teknologien for å bli trådløs. Men siden konkurransen om masseproduksjon var på topp, begynte folk å innse at Internett var overordnet, og de gikk over til en digital livsstil etter det. Vi har mange fordeler, og la oss sjekke dem først.

 • IPv6 trenger ingen NAT (Network address translation) for å få tilgang til nettet.
 • Den har ubegrensede IP-adresser.
 • Det er et godt alternativ for flytmerking (Quality of Service).
 • Den gir automatisk konfigurasjon for enheter.
 • Den har også automatisk autentisering og personvernsertifikat.
 • Det er bra for multicast-ruting.
 • I tillegg har den forbedret mobilitet og stabil tilkobling.
 • IPv6 er mer kompatibel med mobile enheter.
 • Nettsteder lanseres 5 % raskere sammenlignet med IPv4.
 • For kartlegging bruker IPv6 NDP (Neighbour Discovery Protocol) til MAC-adresse.
 • Den har ikke et kontrollsumfelt.

IPv6-statistikk

Etter hvert som den nyere versjonen ble rullet ut til offentligheten, har folk nå en tendens til å bruke individuelle IP-er for arbeidet sitt for å unngå klynger. Men ifølge Google Statistics har bruken av IPv6 blitt økt med 36,85 % til 25. oktober 2022 fra 0,14 % den 4. september 2008. Det viser at ISP-ene hjelper endringene med å gå i oppfyllelse, men sakte.

Bilde fra Google IPv6-adopsjon

Mens land forbereder seg på IPv6, er Web 3.0 under utvikling av teknologiselskaper (NFT, Gaming, Crypto).

Bilde fra Google IPv6-adopsjon per land

Etter å ha sett på forskjellene og fordelene, les videre for å vite hva som er bedre IPv4 eller IPv6.

Hva er bedre IPv4 eller IPv6?

Svaret på dette spørsmålet er ikke nødvendigvis enkelt, selv om vi har diskutert mange fordeler med IPv6 fremfor IPv4. For å bestemme hva som er best IPv4 eller IPv6, må du forstå kravene dine og kravene til nettverket ditt. Hvis du kobler til enheter som stort sett bruker IPv4-adresser, ville det være bedre for deg å bruke IPv4-adresser. Det kan også være bedre å bruke IPv4-adresser hvis du kun fokuserer på dine nåværende krav og ikke tenker på den langsiktige utvidelsen av nettverket ditt. Totalt sett er IPv6 bedre, raskere, sikrere og mer teknologisk avansert. Den har også flere funksjoner.

I tillegg til poengene vil IP-adressen være automatisk aktivert og tildelt til enheten din når du er koblet til Internett i henhold til staten du bor i eller tjenestene du velger.

IPv4 og IPv6 sammen

Til tross for forskjellen mellom IPv4 og IPv6, fortsetter begge å være i bruk. Begge IP-versjonene har sin del av fordeler og ulemper. Det er også fordeler med å bruke dem sammen også. I denne tilnærmingen kjører datamaskiner og rutere begge protokollene. Store nettverksleverandører støtter denne typen tilnærming. Det kalles et Dual stack-nettverk. Tunneling og Network Address Translation er andre tilnærminger der bruken av begge IP-adressene har vist seg å være fordelaktig.

Hvem bruker IPv6?

Som oppgitt av Google er den globale implementeringen av IPv4 34 %. I USA sies det å være 46 %. Internett-leverandører og operatørnettverk er blant de første brukerne av IPv6. Store selskaper som Google, Yahoo, Amazon, Telcom og Comcast har gått over til Dual Stack Implementation, mens Microsoft, CERNET og T-Mobile har gått over til å bruke IPv6. Budsjett, kompleksitet og tid er faktorer du bør vurdere før du bestemmer deg for å migrere.

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Q1. Er IPv4 fortsatt i bruk?

Ans. Som en del av å diskutere IPv4 vs IPv6, må du kjenne til bruken av IPv4. Som nevnt tidligere er IPv4 på grensen til utmattelse. Den er ikke helt oppbrukt og er fortsatt i bruk på grunn av dens kompatibilitet. IPv4-adresser blir solgt og gjenbrukt. Det er ingen offisiell nedleggelse av IPv4-adressene. Selv om overganger skjer til IPv6, har mange nettsteder oppgradert systemadministrasjonen for IPv6.

Q2. Hva er forskjellen mellom DNS og IP?

Ans. IP- eller Internett-protokolladresse er bare et nummer som er tildelt enheten din for å koble den til nettet, men DNS er Domain Name Service som oversetter det alfabetiske navnet til nettstedets IP-adresse. For eksempel er amazon.com 54.192.0.0/16.

***

Vi håper at denne artikkelen var nyttig og at du har forstått forskjellen mellom IPv4 og IPv6. Du kan bruke kommentarfeltet til å gi oss beskjed hvis du har spørsmål eller forslag om et annet emne du vil at vi skal jobbe med neste gang.

  APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP)-sertifisering: Slik får du det
x