q Hvordan bruke LVM til å administrere lagringsenheter på Ubuntu 18.04 - tipsbilk.net

Hvordan bruke LVM til å administrere lagringsenheter på Ubuntu 18.04

Hvordan bruke LVM til å administrere lagringsenheter på Ubuntu 18.04

Introduksjon

Logical Volume Management (LVM) er et avansert lagringsstyringssystem som gir fleksible og dynamiske måter å administrere lagringsenheter på i Linux-systemer. Med LVM kan du slå sammen flere fysiske lagringsenheter til ett logisk volum, som deretter kan deles inn i mindre logiske partisjoner. Dette gir deg økt fleksibilitet og kontroll over lagringskonfigurasjonen, noe som gjør det mulig å utvide, redusere eller omkonfigurere lagringsenheter uten nedetid.

I denne detaljerte veiledningen vil vi guide deg gjennom trinnene for å bruke LVM til å administrere lagringsenheter på Ubuntu 18.04. Vi vil dekke alt fra å initialisere fysiske disker til å opprette, utvide og redusere logiske volumer. Ved å følge disse trinnene kan du effektivt administrere lagringsressursene dine og maksimere bruken av dem.

Forutsetninger

Før du begynner, bør du sørge for at du har følgende på plass:

* En Ubuntu 18.04-server eller skrivebord
* En terminalemulator

H2: Installasjon av LVM-verktøy

For å bruke LVM på Ubuntu 18.04 må du installere LVM-verktøyene. Dette kan gjøres ved å kjøre følgende kommando i en terminal:


sudo apt-get install lvm2

H2: Initialisering av fysiske disker

Det første trinnet i å bruke LVM er å initialisere de fysiske diskene du vil bruke. Dette gjøres ved å kjøre følgende kommando:

  Når du ikke bør ta RAW-bilder


sudo pvcreate /dev/sdX

Erstatt «/dev/sdX» med navnet på den fysiske disken du vil initialisere.

H3: Oppretting av en Volume Group (VG)

Etter at de fysiske diskene er initialisert, kan du opprette en Volume Group (VG). En VG er en samling av fysiske disker som behandles som en enkelt logisk enhet. For å opprette en VG, kjør følgende kommando:


sudo vgcreate vg_name /dev/sdX /dev/sdY ...

Erstatt «vg_name» med navnet på VG og «/dev/sdX /dev/sdY …» med navnene på de fysiske diskene som skal inkluderes i VG.

H4: Oppretting av et logisk volum (LV)

Når du har opprettet en VG, kan du opprette logiske volumer (LV) innenfor den. Et LV er en del av en VG som kan brukes som en vanlig partisjon. For å opprette et LV, kjør følgende kommando:


sudo lvcreate --name lv_name --size 10G vg_name

Erstatt «lv_name» med navnet på LV, «10G» med størrelsen på LV og «vg_name» med navnet på VG.

H5: Montering av et logisk volum

Etter at du har opprettet et LV, må du montere det for å kunne bruke det. For å montere et LV, kjør følgende kommando:


sudo mkdir /mnt/lv_name
sudo mount /dev/vg_name/lv_name /mnt/lv_name

Erstatt «lv_name» med navnet på LV og «vg_name» med navnet på VG.

  8 AI Music Generator for å begynne å komponere melodier

H2: Utvidelse av et logisk volum

Du kan utvide et LV hvis du trenger mer lagringsplass. For å utvide et LV, kjør følgende kommando:


sudo lvextend --size +10G /dev/vg_name/lv_name

Erstatt «+10G» med den ønskede utvidelsesstørrelsen og «/dev/vg_name/lv_name» med navnet på LV.

H2: Redusere et logisk volum

Du kan også redusere et LV hvis du ikke lenger trenger lagringsplassen. For å redusere et LV, kjør følgende kommando:


sudo lvreduce --size -10G /dev/vg_name/lv_name

Erstatt «-10G» med den ønskede reduksjonsstørrelsen og «/dev/vg_name/lv_name» med navnet på LV.

Konklusjon

LVM gir deg et kraftig og fleksibelt verktøy for å administrere lagringsenheter på Ubuntu 18.04. Ved å følge trinnene som er skissert i denne veiledningen kan du effektivt slå sammen fysiske disker, opprette og administrere logiske volumer og utvide eller redusere lagringsplassen etter behov. Uansett om du er en systemansvarlig eller en hjemmekulinar som trenger mer kontroll over lagring, vil LVM hjelpe deg med å optimalisere lagringsressursene dine og få mest mulig ut av serveren eller skrivebordet.

Vanlige spørsmål (FAQ)

Q1: Hva er fordelene med å bruke LVM?

A: LVM tilbyr følgende fordeler:

* Fleksibel og dynamisk lagringsstyring
* Mulighet for å slå sammen og utvide lagringsenheter enkelt
* Ingen nedetid ved utvidelse eller reduksjon av lagringsvolumer
* Økt dataintegritet og pålitelighet

  10 m.2 NVMe SSD Du bør se etter lynrask ytelse

Q2: Hvor finner jeg mer informasjon om LVM?

A: Du kan finne omfattende dokumentasjon om LVM på følgende nettsteder:

* https://www.redhat.com/en/topics/linux/lvm«>LVM-håndboken
* https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/logical_volume_manager_administration/lvm-user-guide«>LVM User Guide

Q3: Kan jeg bruke LVM med andre operativsystemer enn Ubuntu?

A: Ja, LVM er et kryssplattformverktøy og kan brukes på de fleste Linux-distribusjoner, inkludert Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora og Debian.

Q4: Hvordan feilsøker jeg LVM-problemer?

A: For å feilsøke LVM-problemer, kan du bruke følgende kommandoer:

* vgscan: Skanner og viser VG-er
* lvscan: Skanner og viser LV-er
* pvscan: Skanner og viser PV-er (fysiske volumer)
* lvmdiskscan: Skanner og viser fysiske disker

Q5: Hvordan sikkerhetskopierer jeg LVM-konfigurasjonen?

A: For å sikkerhetskopiere LVM-konfigurasjonen, kjør følgende kommando:


sudo vgchange -b /path/to/backup_file vg_name

Erstatt «/path/to/backup_file» med banen til backup-filen og «vg_name» med navnet på VG.

Q6: Hvordan gjenoppretter jeg LVM-konfigurasjonen?

A: For å gjenopprette LVM-konfigurasjonen, kjør følgende kommando:


sudo vgcfgrestore /path/to/backup_file

Erstatt «/path/to/backup_file» med banen til backup-filen.

Q7: Kan jeg kryptere LVM-volumer?

A: Ja, du kan kryptere LVM-volumer ved å bruke LUKS (Linux Unified Key Setup).

Q8: Hvordan kan jeg forbedre ytelsen til LVM-volumer?

A: Du kan forbedre ytelsen til LVM-volumer ved å gjøre følgende:

* Bruk RAID-konfigurasjoner
* Bruk SSD-er (Solid State Drives)
* Optimaliser LVM-konfigurasjonen