Hvordan bruke min() og max() i R

Hvordan bruke min() og max() i R


Hvordan bruke min() og max() i R

Introduksjon

Funksjonene min() og max() i R brukes til å finne henholdsvis minimum og maksimum verdi i et datasett. De er allsidige funksjoner som kan brukes med vektorer, matriser og data.frames. I denne artikkelen vil vi dekke grunnleggende syntaks, brukssaker og avanserte eksempler for min() og max()-funksjonene.

Grunnleggende syntaks

Syntaksen for min() og max()-funksjonene er som følger:


min(x)
max(x)

hvor x er vektoren, matrisen eller data.frames som skal analyseres.

Bruke min() og max() med vektorer

La oss starte med et enkelt eksempel ved å bruke min() og max()-funksjonene med en vektor.


Lag en vektor med tall


x <- c(1, 3, 5, 7, 9)

Finn minimum og maksimum verdi


min_value <- min(x)
max_value <- max(x)

Skriv ut resultatene


print(min_value)

1


print(max_value)

9


I dette eksemplet opprettet vi en vektor x med tallene 1, 3, 5, 7 og 9. Deretter brukte vi min()-funksjonen for å finne minimumsverdien (1) og max()-funksjonen for å finne maksimumverdien (9).

  DataBricks vs Snowflake – Det bedre valget i 2023?

Bruke min() og max() med matriser

min() og max()-funksjonene kan også brukes med matriser. La oss se på et eksempel:


Lag en matrise med tall


mat <- matrix(c(1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10), nrow = 2, ncol = 5)

Finn minimum og maksimum verdi


min_matrix <- min(mat)
max_matrix <- max(mat)

Skriv ut resultatene


print(min_matrix)

[1 2 3 4 5]


print(max_matrix)

[9 10 7 8 6]


I dette eksemplet opprettet vi en matrise mat med to rader og fem kolonner. Deretter brukte vi min()-funksjonen for å finne minimumsverdien for hver kolonne, som resulterte i en vektor min_matrix med minimumsverdiene for hver kolonne. På samme måte brukte vi max()-funksjonen for å finne maksimumverdien for hver kolonne, som resulterte i en vektor max_matrix med maksimumverdiene for hver kolonne.

  6 beste WordPress-tilgjengelighetsplugins i 2022

Bruke min() og max() med data.frames

min() og max()-funksjonene kan også brukes med data.frames. La oss se på et eksempel:


Lag en data.frame med tall


df <- data.frame(id = c(1, 2, 3), value = c(10, 20, 30))

Finn minimum og maksimum verdi for 'value'-kolonnen


min_value <- min(df$value)
max_value <- max(df$value)

Skriv ut resultatene


print(min_value)

10


print(max_value)

30


I dette eksemplet opprettet vi en data.frame df med to kolonner: id og value. Deretter brukte vi min()-funksjonen for å finne minimumsverdien for value-kolonnen, som resulterte i variabelen min_value med verdien 10. På samme måte brukte vi max()-funksjonen for å finne maksimumverdien for value-kolonnen, som resulterte i variabelen max_value med verdien 30.

Avanserte eksempler

min() og max()-funksjonene kan brukes i mer avanserte scenarier. Her er noen eksempler:

 • Bruke flere argumenter: min() og max()-funksjonene kan akseptere flere argumenter. For eksempel kan du bruke min(x, y) for å finne minimumsverdien til to vektorer x og y.
 • Bruk av na.rm-argumentet: na.rm-argumentet kan brukes til å spesifisere om NA-verdier skal inkluderes eller ekskluderes fra beregningen. Som standard er na.rm satt til FALSE, noe som betyr at NA-verdier er inkludert.
 • Bruk av funArg-argumentet: funArg-argumentet kan brukes til å spesifisere en egendefinert funksjon som skal brukes til sammenligningen. Dette kan være nyttig når du vil finne minimum eller maksimum verdi basert på en egendefinert regel.

Feilsøking

Her er noen vanlige feilsøkingstips når du bruker min() og max()-funksjonene:

 • Kontroller argumentene dine: Kontroller at argumentene du gir til min() og max()-funksjonene, er gyldige. For eksempel kan du ikke bruke en matrise som argument for min()-funksjonen.
 • Kontroller na.rm-argumentet: Kontroller at na.rm-argumentet er satt til riktig verdi. Hvis du vil ekskludere NA-verdier fra beregningen, må du sette na.rm til TRUE.
 • Kontroller funArg-argumentet: Hvis du bruker funArg-argumentet, må du kontrollere at den egendefinerte funksjonen er riktig definert.

Konklusjon

min() og max()-funksjonene i R er kraftige verktøy for å finne minimum og maksimum verdi i datasett. De er allsidige funksjoner som kan brukes med vektorer, matriser og data.frames. Vi har dekket grunnleggende syntaks, brukssaker, avanserte eksempler og feilsøkingstips for min() og max()-funksjonene i denne artikkelen. Ved å forstå disse funksjonene kan du effektivt analysere datasettene dine og utføre en rekke statistiske operasjoner.

Vanlige spørsmål

 1. Hva er forskjellen mellom min() og max()-funksjonene?

  min()-funksjonen returnerer minimumsverdien i et datasett, mens max()-funksjonen returnerer maksimumverdien.

 2. Kan jeg bruke min() og max()-funksjonene med flere argumenter?

  Ja, min() og max()-funksjonene kan akseptere flere argumenter. For eksempel kan du bruke min(x, y) for å finne minimumsverdien til to vektorer x og y.

 3. Hva er na.rm-argumentet i min() og