Hvordan bruke unioner i SQL

Hvordan bruke unioner i SQL

Introduksjon

Unioner er en kraftig funksjon i SQL som lar deg kombinere resultatene fra to eller flere spørringer til ett enkelt resultatsett. Dette kan være nyttig når du vil sammenligne data fra forskjellige tabeller eller utføre komplekse operasjoner på store datasett.

H2: Typer unioner

Det finnes to hovedtyper unioner i SQL:

* UNION: Kombinerer resultatene fra to eller flere spørringer og fjerner dupliserte rader.
* UNION ALL: Kombinerer resultatene fra to eller flere spørringer, inkludert dupliserte rader.

H2: Grunnleggende syntaks

Den grunnleggende syntaksen for en UNION-spørring er:

sql
SELECT * FROM spørring1
UNION
SELECT * FROM spørring2;

Dette vil kombinere resultatene fra spørring1 og spørring2 og fjerne dupliserte rader.

H2: Bruk av UNION ALL

For å inkludere dupliserte rader i resultatet, kan du bruke UNION ALL:

sql
SELECT * FROM spørring1
UNION ALL
SELECT * FROM spørring2;

Dette vil kombinere resultatene fra spørring1 og spørring2 uten å fjerne dupliserte rader.

H3: Bruksområder for unioner

  10 grunner til å bytte fra konsoll til PC-spilling

Unioner kan brukes i en rekke scenarier, inkludert:

* Å kombinere data fra forskjellige tabeller
* Å lage sammensatte rapporter
* Å sammenligne data fra forskjellige tidsperioder
* Å fjerne dupliserte rader fra et datasett

H4: Eksempel på bruk av UNION

Anta at du har to tabeller, ansatte og avdelinger, med følgende data:

| ansatte |
|—|—|
| John | Salg |
| Mary | Markedsføring |
| Paul | Utvikling |

| avdelinger |
|—|—|
| Salg | 100 |
| Markedsføring | 200 |
| Utvikling | 300 |

Du kan bruke en UNION-spørring for å kombinere resultatene fra disse to tabellene og få følgende resultat:

sql
SELECT * FROM ansatte
UNION
SELECT * FROM avdelinger;

| navn | avdeling | lønn |
|—|—|—|
| John | Salg | NULL |
| Mary | Markedsføring | NULL |
| Paul | Utvikling | NULL |
| Salg | NULL | 100 |
| Markedsføring | NULL | 200 |
| Utvikling | NULL | 300 |

H5: Eksempel på bruk av UNION ALL

Hvis du vil bevare dupliserte rader, kan du bruke en UNION ALL-spørring:

sql
SELECT * FROM ansatte
UNION ALL
SELECT * FROM avdelinger;

Dette vil gi følgende resultat:

| navn | avdeling | lønn |
|---|---|---|
| John | Salg | NULL |
| Mary | Markedsføring | NULL |
| Paul | Utvikling | NULL |
| John | Salg | NULL |
| Mary | Markedsføring | NULL |
| Paul | Utvikling | NULL |
| Salg | NULL | 100 |
| Markedsføring | NULL | 200 |
| Utvikling | NULL | 300 |

Konklusjon

Unioner er et kraftig verktøy i SQL som lar deg kombinere data fra forskjellige kilder og utføre komplekse operasjoner. Ved å forstå hvordan du bruker unioner, kan du få mest mulig ut av SQL-spørringene dine.

Vanlige spørsmål (FAQs)

1. Hva er forskjellen mellom UNION og UNION ALL?
UNION fjerner dupliserte rader, mens UNION ALL inkluderer dupliserte rader.

2. Når skal jeg bruke UNION fremfor UNION ALL?
UNION bør brukes når du vil kombinere resultatene fra to eller flere spørringer og fjerne dupliserte rader. UNION ALL bør brukes når du vil kombinere resultatene og bevare dupliserte rader.

3. Kan jeg bruke UNION på spørringer som returnerer forskjellige antall kolonner?
Ja, UNION kan brukes på spørringer som returnerer forskjellige antall kolonner. UNION vil imidlertid bare kombinere kolonner med samme navn og datatype.

4. Kan jeg bruke UNION på spørringer som returnerer forskjellige datatyper?
Nei, UNION kan ikke brukes på spørringer som returnerer forskjellige datatyper. Datatypene i de kombinerte spørringene må være kompatible.

5. Hvordan kan jeg fjerne dupliserte rader fra et datasett ved hjelp av UNION?
Du kan bruke en UNION-spørring med samme spørring på begge sider av UNION-operatoren. Dette vil fjerne dupliserte rader fra resultatet.

6. Kan jeg bruke UNION til å kombinere data fra flere tabeller?
Ja, UNION kan brukes til å kombinere data fra flere tabeller. Du må imidlertid sørge for at kolonner med samme navn har samme datatype.

7. Hvordan kan jeg kombinere data fra to tabeller og bevare dupliserte rader?
Du kan bruke en UNION ALL-spørring for å kombinere data fra to tabeller og bevare dupliserte rader.

8. Kan jeg bruke UNION på spørringer som returnerer resultater fra forskjellige databaser?
Nei, UNION kan ikke brukes på spørringer som returnerer resultater fra forskjellige databaser.