Hvordan gruppere regneark i Excel

Hvis du redigerer flere regneark i Microsoft Excel, kan det være nyttig å gruppere dem sammen. Dette lar deg gjøre endringer i det samme celleområdet på tvers av flere regneark. Slik gjør du det.

Gruppering av flere regneark i Microsoft Excel

Å gruppere regneark sammen i Excel kan være nyttig hvis du har en Excel-arbeidsbok med flere ark som inneholder forskjellige data, men som følger samme layout.

Eksemplet nedenfor viser dette i aksjon. Excel-arbeidsboken vår, kalt «Skoledata», inneholder flere regneark relatert til driften av en skole. Tre av arbeidsarkene har lister over elever for forskjellige klasser, kalt «Klasse A», «Klasse B» og «Klasse C.»

  Slik blokkerer du avsendere i Mail-appen på iPhone og iPad

En Excel-arbeidsbok med lignende regneark av

Hvis vi grupperer disse regnearkene, vil alle handlinger vi utfører på noen av disse regnearkene bli brukt på dem alle.

Si for eksempel at vi ønsker å sette inn en IF-formel i kolonne G (cellene G4 til G12) på hvert regneark for å finne ut om noen elever er født i enten 1998 eller 1999. Hvis vi grupperer regnearkene før vi setter inn formelen, kan vi bruk det på samme celleområde på alle tre regnearkene.

For å gruppere regneark, trykk og hold nede Ctrl-tasten og klikk på hvert regneark du vil gruppere nederst i Excel-vinduet.

Grupperte regneark vises med hvit bakgrunn, mens uvalgte regneark vises i grått.

  Hvordan lese meldingshoder i Outlook

Eksemplet nedenfor viser IF-formelen vi foreslo ovenfor satt inn i «Klasse B»-regnearket. Takket være regnearkgruppering ble den samme formelen satt inn i cellene G4 til G12 på «Klasse A» og «Klasse C» regneark også.

Hvis vi endrer noen av disse cellene ytterligere – for eksempel ved å legge til et andre sett med formler til kolonne H – vil endringen bli brukt på alle de grupperte regnearkene samtidig.

Gruppering av alle regneark i Microsoft Excel

Når du trykker og holder Ctrl, kan du velge flere individuelle regneark og gruppere dem sammen. Hvis du har en mye større arbeidsbok, er dette imidlertid upraktisk.

  iPadOS vil nesten gjøre iPad til en ekte datamaskin

Hvis du vil gruppere alle regnearkene i en Excel-arbeidsbok, kan du spare tid ved å høyreklikke på et av regnearkene som er oppført nederst i Excel-vinduet.

Herfra klikker du på «Velg alle ark» for å gruppere alle regnearkene dine.

Klikk

Opphev gruppering av regneark i Microsoft Excel

Etter at du er ferdig med å gjøre endringer i flere regneark, kan du fjerne grupperingen av dem på to måter.

Den raskeste metoden er å høyreklikke på et valgt regneark nederst i Excel-vinduet, og deretter klikke «Ungroup Sheets.»

Klikk

Du kan også dele opp individuelle ark ett om gangen. Bare trykk og hold Ctrl, og velg deretter arkene du vil fjerne fra gruppen. Regnearkfaner du opphever grupperingen vil returnere til en grå bakgrunn.