Hvordan installere Java med Apt på Ubuntu 22.04

Hvordan installere Java med Apt på Ubuntu 22.04

Introduksjon

Java er et høynivå, tolket, objektorientert programmeringsspråk som først ble utviklet av Sun Microsystems i 1995. Det er et av de mest populære programmeringsspråkene i verden, og brukes til å utvikle et bredt spekter av applikasjoner, inkludert nettapplikasjoner, mobile apper og stasjonære applikasjoner.

Ubuntu er en åpen kildekode-distribusjon av Linux-operativsystemet. Den er kjent for sin brukervennlighet og sitt store utvalg av programvare. Ubuntu 22.04 er den nyeste versjonen av Ubuntu, og den ble utgitt i april 2022.

I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du installerer Java med Apt på Ubuntu 22.04.

H2: Forutsetninger

Før du installerer Java, må du sørge for at du har følgende:

* En Ubuntu 22.04-installasjon
* En internettforbindelse
* Superbrukerprivilegier

H2: Installer Java med Apt

Det er to måter å installere Java med Apt på:

H3: Metode 1: Installere OpenJDK

OpenJDK er en åpen kildekode-implementering av Java-plattformen. Den er gratis og tilgjengelig for alle å bruke.

For å installere OpenJDK, åpne en terminal og kjør følgende kommando:


sudo apt install openjdk-17-jdk

H3: Metode 2: Installere Oracle Java

Oracle Java er den offisielle implementeringen av Java-plattformen. Den er ikke gratis, men den tilbyr noen ekstra funksjoner som ikke er tilgjengelige i OpenJDK.

  Fremskritt innen moderne kreftbehandlingsteknologier

For å installere Oracle Java, må du først legge til Oracle-depotet til systemet ditt. Kjør følgende kommandoer i en terminal:


sudo apt install wget
wget -O /etc/apt/sources.list.d/oracle-java.list https://download.oracle.com/java/17/latest/jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz?AuthParam=1663811901_b9c1103d58167bd34500c24b3ebdbe85

Oppdater deretter pakkelisten og installer Oracle Java:


sudo apt update
sudo apt install oracle-java17-installer

H2: Verifisere Java-installasjonen

For å verifisere at Java er installert, åpne en terminal og kjør følgende kommando:


java -version

Du bør se utdata som ligner på dette:


openjdk version "17.0.2" 2022-07-19
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.2+8-Debian-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.2+8-Debian-1, mixed mode, sharing)

H2: Konfigurere Java-miljøvariabler

Etter at du har installert Java, må du konfigurere Java-miljøvariablene for å sikre at programmer kan få tilgang til Java-installasjonen.

For å gjøre dette, rediger filen /etc/environment med en tekstredigerer som nano eller vim:


sudo nano /etc/environment

Legg til følgende linjer i filen:


JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/jre

Lagre endringene og lukk filen.

Oppdater deretter miljøvariablene:


source /etc/environment

Konklusjon

I denne artikkelen har vi vist deg hvordan du installerer Java med Apt på Ubuntu 22.04. Vi har dekket både OpenJDK- og Oracle Java-implementasjonene. Husk å konfigurere Java-miljøvariablene etter installasjonen for å sikre at programmer kan få tilgang til Java-installasjonen.

  Slik aktiverer du lavdatamodus på iPhone

Nå som du har Java installert, kan du begynne å utvikle Java-applikasjoner. Det er mange ressurser tilgjengelig på nettet for å hjelpe deg med å komme i gang.

Vanlige spørsmål (FAQ)

1. Hva er forskjellen mellom OpenJDK og Oracle Java?

OpenJDK er en åpen kildekode-implementering av Java-plattformen, mens Oracle Java er den offisielle implementeringen. Oracle Java tilbyr noen ekstra funksjoner som ikke er tilgjengelige i OpenJDK, men det er ikke gratis.

2. Hvilken Java-implementering bør jeg bruke?

Hvis du utvikler åpen kildekode-programvare eller har et begrenset budsjett, anbefaler vi å bruke OpenJDK. Hvis du trenger de ekstra funksjonene som tilbys av Oracle Java, kan du bruke det i stedet.

3. Hvordan oppdaterer jeg Java?

For å oppdatere Java, kjør følgende kommando i en terminal:


sudo apt update && sudo apt upgrade

4. Hvordan avinstallerer jeg Java?

For å avinstallere OpenJDK, kjør følgende kommando i en terminal:


sudo apt remove openjdk-17-jdk

For å avinstallere Oracle Java, kjør følgende kommando i en terminal:


sudo apt remove oracle-java17-installer

5. Hvordan konfigurerer jeg Java-hjemmekatalogen?

Java-hjemmekatalogen er plasseringen av Java-installasjonen din. Du kan angi Java-hjemmekatalogen ved å redigere filen /etc/environment og legge til følgende linje:

  Hva er Slack Channel Analytics?


JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64

6. Hvordan konfigurerer jeg Java-versjonen som brukes av systemet?

Java-versjonen som brukes av systemet kan konfigureres ved å opprette en fil kalt /etc/profile.d/java.sh og legge til følgende linjer:


export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

7. Hvordan finner jeg Java-versjonen som er installert på systemet mitt?

For å finne Java-versjonen som er installert på systemet ditt, kjør følgende kommando i en terminal:


java -version

8. Hvordan endrer jeg standard Java-versjon?

For å endre standard Java-versjon, må du opprette en fil kalt /etc/alternatives/java og legge til følgende linje:


/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java

9. Hvordan setter jeg Java-miljøvariabler for en bestemt bruker?

Du kan angi Java-miljøvariabler for en bestemt bruker ved å redigere filen ~/.bashrc og legge til følgende linjer:


export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

10. Hvordan feilsøker jeg Java-installasjonen min?

Hvis du har problemer med Java-installasjonen, kan du prøve følgende:

* Kjør kommandoen java -version for å sjekke om Java er installert.
* Kontroller at Java-miljøvariablene er riktig konfigurert.
* Se etter feilmeldinger i terminalen når du kjører Java-programmer.
* Sjekk Java-dokumentasjonen for å få hjelp med feilsøking.

Tags:

* Java
* Ubuntu 22.04
* Apt
* OpenJDK
* Oracle Java