Hvordan installere Nginx på Rocky Linux 9

Hvordan installere Nginx på Rocky Linux 9

Introduksjon

Nginx er en kraftig, åpen kildekode webserver som er kjent for sin høye ytelse, stabilitet og lave ressursbruk. Det er et populært valg for å kjøre nettsteder, API-er og andre webtjenester. I denne veiledningen vil vi guide deg gjennom trinnene for å installere Nginx på Rocky Linux 9.

Trinn 1: Oppdater systemet

Før du installerer Nginx, bør du oppdatere systemet ditt for å sikre at du har de nyeste pakkene. Kjør følgende kommando:


sudo dnf update

Trinn 2: Installer Nginx

For å installere Nginx, kjør følgende kommando:


sudo dnf install nginx

Trinn 3: Start og aktiver Nginx

Når Nginx er installert, kan du starte tjenesten og aktivere den slik at den starter automatisk ved oppstart. Kjør følgende kommandoer:


sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

Trinn 4: Kontroller status

For å kontrollere statusen til Nginx-tjenesten, kjør følgende kommando:


sudo systemctl status nginx

Du bør se en utskrift som ligner på denne:


● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2023-03-13 12:16:32 UTC; 3min 13s ago
Docs: https://nginx.org/en/docs/
Main PID: 29614 (nginx)
Tasks: 1 (limit: 24734)
Memory: 7.6M
CPU: 13ms
CGroup: /system.slice/nginx.service
└─29614 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;

mar 13 12:16:32 rocky-linux nginx[29614]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
mar 13 12:16:32 rocky-linux nginx[29614]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Konfigurere Nginx

Nginx er konfigurert ved å redigere konfigurasjonsfilen på /etc/nginx/nginx.conf. Standardkonfigurasjonsfilen er egnet for de fleste nettsteder, men du kan justere den etter behov.

H2: Endre standardport

Som standard lytter Nginx på port 80. Du kan endre dette ved å redigere konfigurasjonsfilen og endre listen-direktivet. For eksempel, for å lytte på port 8080, kan du bruke følgende konfigurasjon:


server {
listen 8080;
server_name example.com;
root /var/www/html;
}

H2: Opprette virtuelle vertsnavn

Virtuelle vertsnavn lar deg kjøre flere nettsteder på en enkelt Nginx-server. For å opprette et virtuelt vertsnavn, opprett en ny konfigurasjonsfil i /etc/nginx/conf.d/. Navnet på filen skal være navnet på det virtuelle vertsnavnet. For eksempel, for å opprette et virtuelt vertsnavn for example.com, kan du opprette en fil på /etc/nginx/conf.d/example.com.conf med følgende innhold:


server {
listen 80;
server_name example.com;
root /var/www/example.com;
}

H2: Aktiver SSL/TLS

For å aktivere SSL/TLS, må du ha et SSL-sertifikat. Du kan opprette et selvsignert sertifikat eller få et fra en sertifikatmyndighet. Når du har sertifikatet, kan du aktivere SSL/TLS ved å redigere konfigurasjonsfilen og legge til følgende direktiv:


listen 443 ssl;
ssl_certificate /path/to/your_certificate.crt;
ssl_certificate_key /path/to/your_certificate.key;

H2: Optimalisere Nginx

Det er flere måter å optimalisere ytelsen til Nginx på. Her er noen generelle tips:

* Aktiver komprimering (gzip)
* Sett inn cachelagring (proxy_cache)
Bruk et CDN (location ~* (.)\.(jpg|jpeg|png|gif)$ {expires 1d;})
* Konfigurer et omvendt proxy (location / {proxy_pass http://backend-server;})

Konklusjon

Nginx er en kraftig og allsidig webserver som er enkel å installere og konfigurere. Ved å følge trinnene i denne veiledningen kan du installere og konfigurere Nginx på Rocky Linux 9 for å kjøre nettsteder og webtjenester. Husk å justere konfigurasjonen etter behov for å optimalisere ytelsen og sikkerheten.

Vanlige spørsmål

1. Hva er fordelene med å bruke Nginx?
Nginx er kjent for sin høye ytelse, stabilitet og lave ressursbruk.

2. Hvordan kan jeg oppdatere Nginx-konfigurasjonen?
Etter at du har gjort endringer i konfigurasjonsfilen, må du laste inn konfigurasjonen på nytt med kommandoen sudo nginx -s reload.

3. Kan jeg installere Nginx fra kilden?
Ja, du kan installere Nginx fra kilden, men det er ikke nødvendig for de fleste brukere.

4. Hvordan kan jeg feilsøke Nginx-problemer?
Du kan kontrollere Nginx-feilloggen på /var/log/nginx/error.log for å feilsøke problemer.

5. Er det trygt å kjøre Nginx på port 80?
Ja, det er trygt å kjøre Nginx på port 80, men det anbefales å bruke en ikke-standardport for ekstra sikkerhet.

6. Hvordan kan jeg konfigurere Nginx som en omvendt proxy?
Du kan konfigurere Nginx som en omvendt proxy ved å bruke location-blokker med proxy_pass-direktivet.

7. Hva er forskjellen mellom Nginx og Apache?
Nginx er kjent for sin høye ytelse og lave ressursbruk, mens Apache er kjent for sin modularitet og funksjonsrikdom.

8. Hvor kan jeg finne mer informasjon om Nginx?
Du kan besøke Nginx-dokumentasjonen på https://nginx.org/en/docs/.

Tags:

* Nginx
* Rocky Linux 9
* Webserver
* Konfigurasjon
* Optimalisering

  7 gratis Coursera-kurs for grafiske designere for å utvikle, forbedre eller tilpasse designferdigheter