Hvordan installere og bruke Docker på Rocky Linux 9

Hvordan installere og bruke Docker på Rocky Linux 9

Introduksjon

Docker er en åpen plattform for utvikling, distribusjon og kjøring av applikasjoner i isolerte containere. Containerteknologi gjør det mulig for utviklere å pakke applikasjoner og deres avhengigheter i et enkelt, bærbart format, noe som sikrer konsekvent ytelse på tvers av ulike miljøer.

Rocky Linux 9 er en gratis og åpen kildekode Linux-distribusjon som er designet for å være kompatibel med Red Hat Enterprise Linux (RHEL). I denne veiledningen vil vi veilede deg gjennom trinnene for å installere og bruke Docker på Rocky Linux 9.

Installer Docker

Installer Docker-repositoriet

Først må du installere Docker-repositoriet på systemet ditt. Kjør følgende kommando:


sudo dnf install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rockylinux/docker-ce.repo

Installer Docker-motoren

Når du har aktivert Docker-repositoriet, kan du installere Docker-motoren ved å kjøre følgende kommando:


sudo dnf install -y docker-ce

Start Docker-tjenesten

Når Docker er installert, må du starte Docker-tjenesten. Kjør følgende kommando:

  Lag egendefinerte taster for å skrive inn e-post, telefonnummer og navn [Paid]


sudo systemctl start docker

Legg til brukeren din i Docker-gruppen

For å bruke Docker uten å måtte bruke sudo, må du legge til brukeren din i Docker-gruppen. Kjør følgende kommando:


sudo usermod -aG docker $USER

Test Docker-installasjonen

For å bekrefte at Docker er installert og fungerer riktig, kan du kjøre følgende kommando for å få listen over Docker-bilder:


docker images

Bruke Docker

Opprette en Docker-beholder

Du kan opprette en Docker-beholder ved å bruke docker run-kommandoen. For eksempel, for å opprette en Docker-beholder basert på det offisielle Nginx-bildet, kjør følgende kommando:


docker run -d --name nginx nginx

Starte, stoppe og slette en Docker-beholder

Når du har opprettet en Docker-beholder, kan du bruke følgende kommandoer for å administrere den:

Starte en beholder:

docker start <container-name>

Stoppe en beholder:

docker stop <container-name>

Slette en beholder:

docker rm <container-name>

Få tilgang til en Docker-beholder

Du kan få tilgang til en Docker-beholder og kjøre kommandoer i den ved å bruke docker exec-kommandoen. For eksempel, for å få tilgang til Nginx-beholderen og kjøre kommandoen ls, kan du kjøre følgende kommando:


docker exec -it nginx ls

Bygge Docker-bilder

Docker-bilder er byggbare enheter som inneholder dine applikasjonsfiler og avhengigheter. Du kan bygge et Docker-bilde ved å bruke docker build-kommandoen. For eksempel, for å bygge et Docker-bilde fra en Dockerfile, kan du kjøre følgende kommando:

  Slik legger du til eller fjerner rader og kolonner i Google Sheets


docker build -t my-image .

Holde Docker-bilder oppdatert

Docker-bilder kan holdes oppdaterte ved å bruke docker pull-kommandoen. For eksempel, for å trekke den siste oppdateringen av Nginx-bildet, kan du kjøre følgende kommando:


docker pull nginx

Konklusjon

Docker er et kraftig verktøy som forenkler utvikling, distribusjon og kjøring av applikasjoner i isolerte containere. I denne veiledningen har vi dekket installasjonsprosessen og bruken av Docker på Rocky Linux 9. Ved å følge disse trinnene kan du komme i gang med å bruke Docker og låse opp fordelene med containerisering.

Docker åpner opp en verden av muligheter for utviklere, systemansvarlige og bedrifter. Den gir en måte å pakke applikasjoner og deres avhengigheter på en måte som sikrer konsistens og bærbarhet. Enten du utvikler webapplikasjoner, mikrotjenester eller distribuerer komplekse systemer, kan Docker hjelpe deg med å optimalisere arbeidsflyten og levere pålitelige resultater.

Vanlige spørsmål

Q: Hva er fordelene med å bruke Docker?
A: Docker gir en rekke fordeler, inkludert: isolasjon av applikasjoner, konsistens for ulike miljøer, økt utviklingseffektivitet og forenklet distribusjon.

  Dekoding av kompleks hendelsesbehandling på enklere vilkår

Q: Hva er forskjellen mellom en beholder og et virtuelt maskinbilde (VM)?
A: Containere er lettere og mer effektive enn VM-er fordi de deler vertsoperativsystemet. VM-er er isolerte og kjører hvert sitt gjesteoperativsystem.

Q: Kan jeg bruke Docker til å kjøre Windows-applikasjoner på Linux?
A: Ja, det er mulig å kjøre Windows-applikasjoner på Linux ved å bruke Docker og Windows-containerbilder.

Q: Hvordan kan jeg feilsøke Docker-problemer?
A: Du kan feilsøke Docker-problemer ved å bruke verktøy som docker ps, docker logs og docker inspect. Du kan også søke hjelp i Docker-dokumentasjonen og samfunnsfora.

Q: Er Docker gratis å bruke?
A: Docker Community Edition er gratis og åpen kildekode. Docker Enterprise Edition er et betalt tilbud med ekstra funksjoner og støtte.

Q: Hvordan holder jeg Docker-bilder oppdatert?
A: Du kan bruke docker pull-kommandoen for å trekke oppdateringer til Docker-bilder. Docker-huben gir også automatiske oppdateringer for noen bilder.

Q: Kan jeg bruke Docker til å distribuere mikrotjenester?
A: Ja, Docker er en utmerket plattform for å distribuere mikrotjenester. Det lar deg pakke og distribuere mikrotjenester som individuelle beholdere, noe som forenkler administrasjon og skalerbarhet.

Q: Hvordan forbedrer Docker sikkerheten?
A: Docker forbedrer sikkerheten ved å isolere applikasjoner i beholdere. Dette begrenser spredning av sårbarheter og beskytter vertsoperativsystemet mot ondsinnede angrep.