q Hvordan installere og sikre Redis på Rocky Linux 9 - tipsbilk.net

Hvordan installere og sikre Redis på Rocky Linux 9

Redis på Rocky Linux 9: En komplett veiledning for installasjon og sikring

Introduksjon

Redis er en lynrask og svært populær åpen kildekode datalager i minnet som gir uovertruffen ytelse for applikasjoner som krever rask datatilgang. Enten det er for caching, meldingskø eller andre datakrevende operasjoner, er Redis et uvurderlig verktøy i den moderne programvareutviklerens verktøykasse.

Rocky Linux 9 er en pålitelig og sikker Linux-distribusjon fra utviklerne av CentOS. Den gir en stabil og velkjent plattform for å distribuere og administrere Redis-servere. Denne veiledningen vil gi deg en steg-for-steg-gjennomgang av installasjon og sikring av Redis på Rocky Linux 9, slik at du kan dra nytte av dets kraftige funksjoner på en trygg og pålitelig måte.

Installasjon av Redis

Forutsetninger

Før du fortsetter, sørg for at du har:

– En Rocky Linux 9-server med rottilgang
– En stabil internettforbindelse

Trinn 1: Legg til Redis-depotet

Utfør følgende kommando som rot for å legge til Redis-depotet:

  Fiks Netflix-lyd ute av synkronisering på TV


sudo dnf config-manager --add-repo=https://rpms.remirepo.net/enterprise/rocky/main/remi-release-7.rpm

Trinn 2: Installer Redis

Etter å ha lagt til depotet, bruk denne kommandoen for å installere Redis-serveren:


sudo dnf install redis

Trinn 3: Start Redis-tjenesten

Etter installasjon, start Redis-tjenesten med:


sudo systemctl start redis

Du kan aktivere Redis-tjenesten for automatisk oppstart ved omstart med:


sudo systemctl enable redis

Sikre Redis

Det er avgjørende å sikre Redis-serveren din mot uautorisert tilgang og potensielle angrep. Her er de anbefalte sikkerhetstiltakene:

Trinn 1: Endre standardport

Som standard kjører Redis på port 6379. For å øke sikkerheten, endre portnummeret til en annen verdi ved å redigere konfigurasjonsfilen:


sudo nano /etc/redis.conf

Finn linjen som starter med «port 6379» og endre den til ønsket portnummer, for eksempel 16379:


port 16379

Trinn 2: Aktiver passordautentisering

For å hindre uautoriserte brukere i å få tilgang til Redis, aktiver passordautentisering ved å legge til en passordlinje i konfigurasjonsfilen:


requirepass "sterkt-passord"

Erstatt «sterkt-passord» med et sterkt og unikt passord.

Trinn 3: Begrens tilgang

Hvis du bare har behov for å tillate tilgang fra bestemte IP-adresser, kan du legge til en bindingsregel i konfigurasjonsfilen:


bind 127.0.0.1 192.168.1.0/24

Erstatt IP-adressene og nettverksmaske med de aktuelle verdiene.

Trinn 4: Deaktiver ekstern tilgang

Som standard tillater Redis ekstern tilgang. For å deaktivere ekstern tilgang, sett bind-adressen til «127.0.0.1» i konfigurasjonsfilen:


bind 127.0.0.1

Konfigurere Redis

Etter å ha sikret Redis-serveren din, kan du konfigurere den for å passe spesifikke behov:

  Få profilen din til å skille seg ut med 9 LinkedIn-sammendragsgeneratorer

Trinn 1: Justere minnebruk

Redis lagrer data i minnet, så det er viktig å tildele nok minne for å møte kravene til applikasjonen din. Du kan endre minnesskaleringen i konfigurasjonsfilen:


maxmemory <størrelse>mb

Erstatt <størrelse> med ønsket mengde minne i megabyte.

Trinn 2: Administrer utløpsnøkkel

Du kan angi utløpstider for taster for å automatisk slette dem etter en bestemt periode. Bruk konfigurasjonsparameteren «timeout»:


timeout <sekunder>

Erstatt <sekunder> med utløpstiden i sekunder.

Trinn 3: Aktiver persistens

Som standard er ikke Redis vedvarende, noe som betyr at data går tapt ved omstart. For å gjøre Redis vedvarende, aktiver persistens ved å legge til følgende linje i konfigurasjonsfilen:


save <sekunder> <antall>

Erstatt <sekunder> med frekvensen for lagring (i sekunder) og <antall> med antallet endringer som utløser lagring.

Overvåke Redis

Det er viktig å overvåke Redis-serveren for å sikre optimal ytelse og rask feilsøking. Her er noen verktøy for overvåking:

– Redis-kommandolinjeklient
– Grafana med Redis-plugin
– New Relic for Redis

Feilsøking av Redis

Hvis du støter på problemer med Redis-serveren din, kan du feilsøke ved å:

– Kontrollere loggfiler for feilmeldinger
– Bruke Redis-kommandolinjeklienten til å undersøke konfigurasjonen og dataene
– Kontakte fellesskapsfora eller offisiell dokumentasjon for støtte

Konklusjon

Ved å følge de omfattende trinnene beskrevet i denne veiledningen, vil du kunne installere, sikre og konfigurere Redis på Rocky Linux 9 effektivt. Redis vil gi en solid grunnlag for applikasjonene dine, og sikre rask og pålitelig datalagring. Husk å opprettholde gode sikkerhetspraksiser, overvåke serveren regelmessig og feilsøke eventuelle problemer. Ved å implementere disse tiltakene, vil du optimalisere ytelsen til Redis-serveren og beskytte dataene dine mot potensielle trusler.

  9 Google Maps-alternativer å bruke i 2022

Vanlige spørsmål

1. Hva er hovedfordelene med å bruke Redis?

Redis gir eksepsjonell ytelse, skalerbarhet og fleksibilitet for datalagring i minnet.

2. Hvordan kan jeg sjekke statusen til Redis-tjenesten?

Bruk kommandoen «sudo systemctl status redis» for å sjekke statusen til Redis-tjenesten.

3. Hva er en bindingsregel og hvordan kan jeg bruke den?

En bindingsregel begrenser tilgang til Redis-serveren fra spesifikke IP-adresser. Legger du til en bindingsregel i konfigurasjonsfilen, forhindrer du uautorisert tilgang.

4. Hvordan kan jeg sette et passord for Redis-serveren?

Legg til en «requirepass»-linje i konfigurasjonsfilen, etterfulgt av et sterkt passord for å aktivere passordautentisering.

5. Hva er fordelene med å aktivere persistens for Redis?

Persistens sikrer at dataene dine vedvarer selv om Redis-serveren startes på nytt, og forhindrer tap av viktige data.

6. Hvordan kan jeg kontrollere minnet til Redis-serveren?

Juster parameteren «maxmemory» i konfigurasjonsfilen for å angi mengden minne som er tildelt til Redis-serveren.

7. Hva er noen verktøy for å overvåke Redis-serveren?

Redis-kommandolinjeklient, Grafana med Redis-plugin og New Relic for Redis er populære verktøy for overvåking av Redis-servere.

8. Hvordan kan jeg feilsøke problemer med Redis-serveren?

Kontroller loggfiler, bruk Redis-kommandolinjeklienten for undersøkelser og søk støtte i fellesskapsfora eller offisiell dokumentasjon.

9. Hva er noen beste praksiser for å sikre en Redis-server?

Endre standardporten, aktiver passordautentisering, begrens tilgang og deaktiver ekstern tilgang for å øke sikkerheten til Redis-serveren.

10. Hvilke alternative distribueringer kan jeg bruke til å installere Redis?

Du kan installere Redis på andre Linux-distribusjoner som Debian, Ubuntu og CentOS, ved å følge lignende installasjonsprosedyrer.