q Hvordan installere Ruby og sette opp et lokalt programmeringsmiljø på Ubuntu 22.04 - tipsbilk.net

Hvordan installere Ruby og sette opp et lokalt programmeringsmiljø på Ubuntu 22.04

Hvordan installere Ruby og sette opp et lokalt programmeringsmiljø på Ubuntu 22.04

Introduksjon

Ruby er et populært open source-programmeringsspråk som er kjent for sin enkelhet, fleksibilitet og allsidighet. Det brukes i en rekke applikasjoner, inkludert webutvikling, dataanalyse, maskinlæring og skriptautomatisering. Å sette opp et lokalt Ruby-miljø på Ubuntu 22.04 er en enkel og grei prosess som vil tillate deg å utvikle og kjøre Ruby-programmer på din lokale maskin.

Denne veiledningen vil gi deg trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du installerer Ruby og konfigurerer et lokalt programmeringsmiljø på Ubuntu 22.04. Vi vil også dekke grunnleggende emner som versjonsstyring og debugging, for å hjelpe deg i gang med Ruby-utvikling.

Installasjon av Ruby

Sjekk systemversjonen

Før du installerer Ruby, er det viktig å sjekke systemversjonen for å sikre at den er Ubuntu 22.04 eller nyere. Åpne en terminal og kjør følgende kommando:

  Hva er Dropper as a Service? Leveringstjenesten for utviklere av skadelig programvare


lsb_release -a

Du bør se et resultat som ligner på dette:


No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04 LTS
Release: 22.04
Codename: jammy

Installer Ruby ved hjelp av apt-get

Den enkleste måten å installere Ruby på Ubuntu er å bruke apt-get package manager. Kjør følgende kommando i en terminal:


sudo apt-get update
sudo apt-get install ruby-full

Dette vil installere den nyeste stabile versjonen av Ruby på systemet ditt.

Verifiser Ruby-installasjonen

For å verifisere at Ruby er riktig installert, kjør følgende kommando:


ruby -v

Du bør se et resultat som ligner på dette:


ruby 3.1.2p20 (2023-04-12 revision 0481e6b537) [x86_64-linux]

Oppsett av et lokalt programmeringsmiljø

Installer en Ruby-pakkebehandler (f.eks. Bundler)

En pakkebehandler som Bundler kan hjelpe deg med å administrere avhengigheter for Ruby-prosjektene dine. Kjør følgende kommando for å installere Bundler:


sudo gem install bundler

Opprett et nytt prosjekt

Opprett en ny mappe for ditt Ruby-prosjekt og naviger til den:


mkdir mitt_prosjekt
cd mitt_prosjekt

Initialiser et nytt Ruby-prosjekt med Bundler

Initialiser et nytt Ruby-prosjekt ved å kjøre følgende kommando:

  Slik legger du til, sletter og omorganiserer PowerPoint-lysbilder


bundle init

Dette vil opprette en ny fil kalt Gemfile i prosjektmappen din.

Installer avhengigheter

Legg til avhengigheter til Gemfile-filen din. For eksempel, for å installere sinatra-gemmen, kan du legge til følgende linje:


gem 'sinatra'

Lagre Gemfile-filen og kjør deretter følgende kommando for å installere avhengighetene:


bundle install

Opprett en enkel Ruby-applikasjon

Opprett en fil som heter app.rb i prosjektmappen din og legg til følgende kode:

ruby
require 'sinatra'

get '/' do
"Hello, world!"
end

Kjøre Ruby-applikasjonen

Kjør Ruby-applikasjonen din ved å kjøre følgende kommando:


ruby app.rb

Du bør se utdataene «Hello, world!» skrevet ut i terminalen.

Versjonsstyring

Å bruke et versjonskontrollsystem som Git er avgjørende for å spore endringer og samarbeide om prosjekter. For å initialisere en Git-repository i prosjektmappen din, kjør følgende kommando:


git init

Debugging

Ruby har innebygde verktøy for å hjelpe deg med å feilsøke koden din. Kjør følgende kommando for å starte irb-feilsøkingsskallet:


irb

Du kan bruke irb til å evaluere Ruby-kode og inspisere objekter.

Konklusjon

I denne veiledningen har vi vist deg hvordan du installerer Ruby og konfigurerer et lokalt programmeringsmiljø på Ubuntu 22.04. Vi har også dekket grunnleggende emner som versjonsstyring og debugging. Med disse trinnene kan du nå utvikle og kjøre Ruby-programmer på din lokale maskin.

Å lære Ruby kan være en givende og givende opplevelse. Enten du er en nybegynner eller en erfaren utvikler, kan Ruby hjelpe deg med å bygge robuste og effektive applikasjoner. Vi oppfordrer deg til å utforske Ruby videre og bygge fantastiske ting!

Vanlige spørsmål

1. Hva er Ruby?
Ruby er et dynamisk, objektorientert programmeringsspråk som er kjent for sin enkelhet og fleksibilitet.

2. Hva er fordelene med å bruke Ruby?
Ruby er enkelt å lære, har et stort fellesskap og støtter et bredt spekter av plattformer og teknologier.

3. Hva er noen bruksområder for Ruby?
Ruby brukes i webutvikling, dataanalyse, maskinlæring, skriptautomatisering og systemadministrasjon.

4. Hvordan installerer jeg Ruby på Ubuntu 22.04?
Du kan installere Ruby på Ubuntu 22.04 ved å bruke apt-get package manager.

5. Hva er en pakkebehandler i Ruby?
En pakkebehandler, for eksempel Bundler, hjelper deg med å administrere avhengigheter for Ruby-prosjektene dine.

6. Hva er fordelene med å bruke versjonsstyring?
Versjonsstyring, for eksempel Git, lar deg spore endringer, samarbeide om prosjekter og gjenopprette tidligere versjoner av koden din.

7. Hva er debugging?
Debugging er prosessen med å identifisere og fikse feil i koden din.

8. Hva er irb?
irb er Ruby-feilsøkingsskallet som lar deg evaluere kode og inspisere objekter.