Hvordan lage RAID-arrays med mdadm på Ubuntu 18.04

RAID-Arrays opprette med mdadm på Ubuntu 18.04

Innledning

RAID (Redundant Array of Independent Disks) er en lagringsteknologi som kombinerer flere harddisker for å øke pålitelighet, ytelse eller begge deler. Ved å bruke RAID kan du lagre data på tvers av flere disker, noe som reduserer risikoen for å miste data hvis en disk svikter. RAID gir også ytelsesfordeler, ettersom data kan leses eller skrives til flere disker parallelt.

Ubuntu 18.04 støtter RAID-konfigurasjoner ved hjelp av mdadm, et kommandolinjeverktøy som brukes til å administrere RAID-enheter. I denne veiledningen vil du lære hvordan du oppretter og konfigurerer RAID-arrays på Ubuntu 18.04 ved hjelp av mdadm.

Hvordan opprette et RAID-array

Forberedelser

Før du oppretter et RAID-array, må du sørge for at du har følgende:

* Flere harddisker (minst to for RAID 1 og tre for RAID 5)
* En Ubuntu 18.04-server
* mdadm-pakken installert

Trinn 1: Kontroller harddiskene

Kjør følgende kommando for å liste opp de tilgjengelige harddiskene:


sudo fdisk -l

Du vil se en liste over diskene, for eksempel:


Disk /dev/sda: 1000,2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00088383

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 1264383 634178+ 83 Linux
/dev/sda2 1264384 121596671 59666144 8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 1000,2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00088383

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 2048 1264383 634178+ 83 Linux
/dev/sdb2 1264384 121596671 59666144 8e Linux LVM

Trinn 2: Opprett RAID-enheten

For å opprette en RAID-enhet bruker du mdadm-kommandoen med --create-alternativet. Syntaksen er:


sudo mdadm --create /dev/mdX --level=raid-type --raid-devices=num-disks /dev/sdX1 /dev/sdX2 ...

Hvor:

* /dev/mdX er enhetsnavnet for den nye RAID-enheten
* --level=raid-type angir RAID-nivået (f.eks. raid1 eller raid5)
* --raid-devices=num-disks angir antall disker som skal brukes i RAID
* /dev/sdX1, /dev/sdX2, .. er enhetsnavnene for harddiskpartisjonene

Eksempel:

For å opprette en RAID 1-enhet med to harddisker, ville kommandoen se slik ut:


sudo mdadm --create /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1

Trinn 3: Formater RAID-enheten

Når RAID-enheten er opprettet, kan du formatere den med et filsystem. Bruk mkfs-kommandoen med riktig filsystemtype. For eksempel, for å formatere RAID-enheten med ext4-filsystemet, ville kommandoen være:


sudo mkfs.ext4 /dev/md0

Trinn 4: Monter RAID-enheten

For å gjøre RAID-enheten tilgjengelig for bruk, må du montere den på et monteringspunkt. Bruk mount-kommandoen, for eksempel:


sudo mkdir /mnt/data
sudo mount /dev/md0 /mnt/data

Konfigurere RAID-enheter

Etter å ha opprettet en RAID-enhet, kan du konfigurere RAID-parametere som nivået på redundans, stripesize og spareplass.

* Endre RAID-nivå: Du kan endre RAID-nivået til en eksisterende RAID-enhet ved å bruke --level-alternativet med mdadm-kommandoen.

* Endre stripesize: Stripesize er størrelsen på dataenheten som skrives til hver disk i RAID-enheten. Du kan endre stripesize ved å bruke --chunk=chunk-size-alternativet med mdadm-kommandoen.

* Legg til eller fjern disker: Du kan legge til eller fjerne disker fra en RAID-enhet ved å bruke --add– eller --remove-alternativene med mdadm-kommandoen.

Overvåke RAID-enheter

Du kan overvåke statusen til RAID-enheter med --detail-alternativet til mdadm-kommandoen. Denne kommandoen viser informasjon som RAID-nivå, stripesize, disker i RAID og deres status.


sudo mdadm --detail /dev/md0

Avslutning

Å sette opp RAID-arrays på Ubuntu 18.04 ved hjelp av mdadm er relativt enkelt. Denne teknologien gir deg økt pålitelighet, ytelse eller begge deler for dine viktige data. Husk å velge riktig RAID-nivå basert på dine krav og tilgjengelige ressurser.

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

1. Hva er fordelen med å bruke RAID?
RAID gir økt pålitelighet, ytelse eller begge deler for dine viktige data.

2. Hvilke RAID-nivåer støttes av Ubuntu 18.04?
Ubuntu 18.04 støtter RAID 0, 1, 5, 6 og 10.

3. Hvordan sjekker jeg statusen til en RAID-enhet?
Bruk mdadm --detail /dev/mdX-kommandoen, der /dev/mdX er enhetsnavnet for RAID-enheten.

4. Hvordan legger jeg til en disk til en RAID-enhet?
Bruk mdadm --add /dev/mdX /dev/sdX-kommandoen, der /dev/mdX er enhetsnavnet for RAID-enheten og /dev/sdX er enhetsnavnet for disken du vil legge til.

5. Hvordan fjerner jeg en disk fra en RAID-enhet?
Bruk mdadm --remove /dev/mdX /dev/sdX-kommandoen, der /dev/mdX er enhetsnavnet for RAID-enheten og /dev/sdX er enhetsnavnet for disken du vil fjerne.

6. Kan jeg konvertere en RAID-enhet til et annet RAID-nivå?
Ja, du kan konvertere en RAID-enhet til et annet RAID-nivå ved å bruke mdadm --level=raid-type /dev/mdX-kommandoen, der /dev/mdX er enhetsnavnet for RAID-enheten og raid-type er det nye RAID-nivået.

7. Hva skjer hvis en disk i en RAID-enhet svikter?
Hvis en disk i en RAID-enhet svikter, vil RAID-enheten gå inn i en degradert modus. Dataene dine vil imidlertid fortsatt være tilgjengelige, og du vil kunne gjenoppbygge RAID-en

  22 Ofte stilte Spring Boot-intervjuspørsmål og svar