Hvordan se PowerShell kommandohistorikk på Windows 11/10

Hvordan se PowerShell kommandohistorikk på Windows 11/10

Introduksjon

PowerShell er en kraftig kommandolinjeverktøy for administrasjon av Windows-systemer. Det lar brukere utføre ulike oppgaver, fra å konfigurere systeminnstillinger til å feilsøke problemer. En av de nyttige funksjonene i PowerShell er muligheten til å lagre og se kommandohistorikk. Denne historikken kan være verdifull for å gjenta tidligere kommandoer, feilsøke problemer eller lære nye kommandoer.

Denne artikkelen vil guide deg gjennom forskjellige metoder for å se PowerShell-kommandohistorikken på Windows 11/10. Vi vil dekke både innebygde alternativer og tredjepartsverktøy som kan gi deg utvidet funksjonalitet.

Innhold

1. Visningskommandohistorikk med pil opp/ned-taster
2. Få tilgang til kommandohistorikk med Get-History Cmdlet
3. Konfigurere og lagre kommandohistorikk
4. Vise skjult kommandohistorikk
5. Slette kommandohistorikk
6. Tredjepartsverktøy for å se kommandohistorikk
7. Feilsøke problemer med kommandohistorikk
8. Konklusjon
9. Vanlige spørsmål

Visningskommandohistorikk med pil opp/ned-taster

Den enkleste måten å se PowerShell-kommandohistorikken på er å bruke pil opp/ned-tastene på tastaturet ditt. Når du trykker på pil opp-tasten, vil PowerShell vise den forrige kommandoen du kjørte. Ved å trykke på pil ned-tasten vil du gå videre gjennom kommandohistorikken.

  Hva er Friend.Tech og bør du tro på hypen?

Få tilgang til kommandohistorikk med Get-History Cmdlet

Du kan også bruke Get-History cmdleten for å få tilgang til PowerShell-kommandohistorikken. Denne cmdleten viser en liste over alle kommandoene som er kjørt i den gjeldende PowerShell-økten.

For å bruke Get-History, skriv inn følgende kommando i PowerShell-vinduet:


Get-History

Konfigurere og lagre kommandohistorikk

PowerShell lagrer som standard de siste 500 kommandoene som er kjørt i kommandohistorikken. Du kan endre dette antallet ved å bruke Profile.ps1-filen.

For å åpne Profile.ps1-filen, skriv inn følgende kommando i PowerShell-vinduet:


notepad $profile

Legg til følgende linje i filen:


$HistorySize = 1000

Erstatt «1000» med det ønskede antallet kommandoer du vil lagre i historikken. Lagre deretter filen og lukk den.

Vise skjult kommandohistorikk

Som standard skjuler PowerShell kommandoer som inneholder sensitive opplysninger, for eksempel passord eller personverninformasjon. Du kan vise disse skjulte kommandoene ved å bruke den følgende cmdleten:


Get-History -All

Slette kommandohistorikk

For å slette PowerShell-kommandohistorikken, bruk Clear-History cmdleten:


Clear-History

Du kan også slette enkelte kommandoer fra historikken ved å bruke Remove-History cmdleten:


Remove-History -ID 10

Erstatt «10» med ID-en til kommandoen du vil slette.

  Hvorfor piper eller vibrerte iPhone-en din? Slik finner du ut

Tredjepartsverktøy for å se kommandohistorikk

I tillegg til de innebygde alternativene, finnes det flere tredjepartsverktøy som kan gi deg utvidet funksjonalitet for å vise og administrere PowerShell-kommandohistorikk. Noen populære verktøy inkluderer:

* PowerShell History View
* PowerShell Command History Editor
* PSReadLine

Feilsøke problemer med kommandohistorikk

Hvis du opplever problemer med PowerShell-kommandohistorikken, kan du prøve følgende feilsøkingstrinn:

* Sjekk at PowerShell-profilen din er riktig konfigurert.
* Bekreft at du kjører PowerShell med administratorrettigheter.
* Prøv å tilbakestille PowerShell-økten ved å lukke og åpne den på nytt.
* Kjør kommandoen «Repair-WindowsImage -Online» for å reparere eventuelle ødelagte systemfiler.

Konklusjon

Å kunne se PowerShell-kommandohistorikken er en viktig ferdighet for Windows-administratorer og brukere. De innebygde alternativene og tredjepartsverktøyene som er beskrevet i denne artikkelen, gir deg fleksible løsninger for å få tilgang til, konfigurere og administrere kommandohistorikken din. Ved å benytte deg av disse teknikkene kan du forbedre produktiviteten og effektiviteten din når du bruker PowerShell.

Vanlige spørsmål

1. Kan jeg se kommandohistorikken fra tidligere PowerShell-økter?

Ja, du kan bruke Get-History cmdleten med -ShowPreviousSessions-parameteren for å vise kommandohistorikken fra tidligere økter.

  Hvordan finne ut om datamaskinen din blir overvåket på jobb

2. Hvordan eksporterer jeg PowerShell-kommandohistorikken til en fil?

Du kan bruke Export-History cmdleten til å eksportere kommandohistorikken til en tekstfil eller XML-fil.

3. Kan jeg søke etter spesifikke kommandoer i kommandohistorikken?

Ja, du kan bruke Where-Object cmdleten til å søke etter spesifikke kommandoer i kommandohistorikken.

4. Hvordan kan jeg hente den første eller siste kommandoen i kommandohistorikken?

Du kan bruke -First eller -Last parameteren sammen med Get-History cmdleten for å hente den første eller siste kommandoen i kommandohistorikken.

5. Hva er forskjellene mellom kommandohistorikk og transkripsjon?

Kommandohistorikken lagrer bare kommandoene som er kjørt i PowerShell, mens transkripsjon lagrer både kommandoene og utdataene fra kommandoene.

6. Hvordan kan jeg tilbakestille PowerShell-kommandohistorikken?

Du kan tilbakestille PowerShell-kommandohistorikken ved å kjøre Clear-History cmdleten.

7. Hvordan kan jeg deaktivere PowerShell-kommandohistorikk?

Du kan deaktivere PowerShell-kommandohistorikk ved å sette $HistorySize-variabelen til 0 i Profile.ps1-filen.

8. Finnes det noen sikkerhetshensyn å ta når du bruker PowerShell-kommandohistorikk?

Ja, det er viktig å være oppmerksom på at PowerShell-kommandohistorikken kan inneholde sensitive opplysninger. Sørg for å beskytte denne informasjonen ved å bruke sikkerhetstiltak som passordbeskyttelse og kryptering.