Hvordan telle dagene mellom to datoer i Google Sheets

Hvis du vil telle antall dager mellom to datoer, kan du bruke DAYS-, DATEDIF- og NETWORKDAYS-funksjonene i Google Sheets for å gjøre det. DAYS og DATEDIF teller alle dager, mens NETWORKDAYS ekskluderer lørdag og søndag.

Teller alle dager mellom to datoer

For å telle dagene mellom to datoer, uavhengig av om dagen er en ukedag eller en helligdag, kan du bruke DAYS- eller DATEDIF-funksjonene.

Bruke DAYS-funksjonen

DAYS-funksjonen er den enkleste å bruke, så lenge du ikke er opptatt av å ekskludere helligdager eller helgedager. DAYS vil imidlertid merke seg flere dager som holdes i et skuddår.

For å bruke DAYS til å telle mellom to dager, åpne din Google Sheets regneark og klikk på en tom celle. Skriv =DAGER(“01/01/2019″,”01/01/2018”), bytt ut datoene som vises med dine egne.

Bruk datoene dine i omvendt rekkefølge, så sett sluttdatoen først, og startdatoen dernest. Bruk av startdatoen først vil resultere i at DAYS returnerer en negativ verdi.

  Slik legger du til venner i Spotify

Som eksempelet ovenfor viser, teller DAYS-funksjonen det totale antallet dager mellom to spesifikke datoer. Datoformatet som brukes i eksemplet ovenfor er UK-formatet, DD/MM/ÅÅÅÅ. Hvis du er i USA, sørg for at du bruker MM/DD/ÅÅÅÅ.

Du må bruke standard datoformat for lokaliteten din. Hvis du vil bruke et annet format, klikker du på Fil > Regnearkinnstillinger og endrer «Lokal»-verdien til en annen plassering.

Du kan også bruke DAYS-funksjonen med cellereferanser. Hvis du har angitt to datoer i separate celler, kan du skrive =DAYS(A1, A11), og erstatte A1- og A11-cellereferansene med dine egne.

I eksemplet ovenfor er en forskjell på 29 dager registrert fra datoer som holdes i cellene E6 og F10.

Bruke DATEDIF-funksjonen

Et alternativ til DAGER er DATEDIF-funksjonen, som lar deg beregne antall dager, måneder eller år mellom to angitte datoer.

I likhet med DAYS tar DATEDIF hensyn til skudddager og vil beregne alle dager, i stedet for å begrense deg til virkedager. I motsetning til DAYS, fungerer ikke DATEDIF i omvendt rekkefølge, så bruk startdatoen først og sluttdatoen deretter.

  Hvordan kan Internett-leverandøren min fortelle at jeg bruker BitTorrent?

Hvis du vil spesifisere datoene i DATEDIF-formelen, klikker du på en tom celle og skriver inn =DATEDIF(“01/01/2018″,”01/01/2019″,”D”), og erstatter datoene med dine egne.

Hvis du vil bruke datoer fra cellereferanser i DATEDIF-formelen, skriver du =DATEDIF(A7,G7,”D”), og erstatter A7- og G7-cellereferansene med dine egne.

Å telle virkedager mellom to datoer

DAYS- og DATEDIF-funksjonene lar deg finne dagene mellom to datoer, men de teller alle dager. Hvis du kun vil telle virkedager, og du ønsker å få rabatt på flere feriedager, kan du bruke NETTVERKDAGER-funksjonen.

NETWORKDAYS behandler lørdag og søndag som helgedager, og diskonterer disse under beregningen. I likhet med DATEDIF bruker NETWORKDAYS startdatoen først, etterfulgt av sluttdatoen.

For å bruke NETTVERKDAGER, klikk på en tom celle og skriv inn =NETTVERKDAGER(DATO(2018,01,01),DATO(2019,01,01)). Ved å bruke en nestet DATO-funksjon kan du konvertere tall for år, måneder og datoer til et serienummer, i den rekkefølgen.

  Hva er DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?

Erstatt tallene som vises med dine egne tall for år, måned og dato.

Du kan også bruke cellereferanser i NETWORKDAYS-formelen, i stedet for en nestet DATO-funksjon.

Skriv =NETTVERKDAGER(A6,B6) i en tom celle, og bytt ut A6- og B6-cellereferansene med dine egne.

I eksemplet ovenfor brukes NETTVERKDAGER-funksjonen til å beregne arbeidsdagene mellom ulike datoer.

Hvis du vil ekskludere bestemte dager fra beregningene dine, som dager med bestemte helligdager, kan du legge til disse på slutten av NETTDAGER-formelen.

For å gjøre det, klikk på en tom celle og skriv inn =NETTVERKDAGER(A6,B6,{B6:D6}. I dette eksemplet er A6 startdatoen, B6 er sluttdatoen, og B6:D6-området er et område på celler som inneholder helligdager som skal ekskluderes.

Du kan erstatte cellereferansene med dine egne datoer, ved å bruke en nestet DATO-funksjon, hvis du foretrekker det. For å gjøre dette, skriv =NETWORKDAYS(E11,F13,{DATE(2019,11,18),DATE(2019,11,19)}), og erstatte cellereferansene og DATO-kriteriene med dine egne tall.

I eksemplet ovenfor brukes det samme datointervallet for tre NETTVERKDAGER-formler. Med 11 standard virkedager rapportert i celle B2, fjernes mellom to og tre ekstra feriedager i celle B3 og B4.