10 beste sikkerhetstips på arbeidsplassen for å sikre ansattes velvære

Bli en proff på sikkerhet på arbeidsplassen med disse tipsene!

Sikkerhet på arbeidsplassen er avgjørende for alle organisasjoner, uavhengig av størrelse. Ledelsen må prioritere sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidstakers sikkerhet regnes som arbeidsgiverens moralske ansvar og plikt.

Implementering av sikkerhetsprotokoller for å beskytte personell, eiendeler og bedriftseiendom er en del av sikkerheten på arbeidsplassen.

Når det gjelder materialer som brukes i konstruksjon, møbler og utstyr på arbeidsplasser, må arbeidsgivere ta forholdsregler. Det kan oppstå farlige arbeidsforhold dersom arbeidsgivere unnlater å håndheve sikkerhetstiltak.

I dag skal vi diskutere hvorfor sikkerhet på arbeidsplassen er viktig og praktiske tips for ansattes velvære.

Sikkerhet på arbeidsplassen og ansattes trivsel

Arbeidsmiljøet påvirker i stor grad en medarbeiders helse og velvære. En glad og sunn arbeidsstyrke er avgjørende for å bygge et vellykket selskap, siden det øker engasjementet og produktiviteten.

Å oppmuntre ansattes helse og velvære kan bidra til et positivt arbeidsmiljø og hjelpe dem til å lykkes i både jobb og privatliv. Derfor innebærer forbedring av ansattes helse mer enn å redusere medisinske problemer og sykefravær.

Viktigheten av sikkerhet på arbeidsplassen og ansattes trivsel

Et trygt arbeidsmiljø og ansattes trivsel er direkte relatert, da sikkerhetskritiske miljøer kan by på farer som påvirker de ansattes arbeidseffektivitet. Her er noen punkter som illustrerer viktigheten av det samme.

  • Den fysiske helsen til arbeideren er avgjørende og har vist seg å ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Under arbeid kan det oppstå skader på grunn av manglende fysisk helse.
  • Sammen med fysisk helse er psykisk helse essensielt, da det er med på å skape en positiv arbeidsplass. Når du arbeider i sikkerhetskritiske miljøer, kan psykiske helse- og velværesymptomer og tilstander som stress, angst og depresjon føre til redusert konsentrasjon, hukommelse, utholdenhet, beslutningstaking og til slutt skade.
  • Bedre helse krever en riktig dagsplan for en ansatt. Det betyr at tretthet og utilstrekkelig søvn har en direkte negativ innvirkning på evnen til å konsentrere seg og operere trygt i en sikkerhetssensitiv setting.

Når en ansatts helse og velvære settes i fare, kan det føre til personskade og skade på andre, redusert produktivitet, økt avgang hos ansatte, høyere forsikringskostnader og redusert moral.

Hvorfor er sikkerhet på arbeidsplassen nødvendig?

Fysisk helse og psykisk helse er avgjørende for de ansattes generelle velvære. Mennesker med god psykisk helse kan jobbe bedre, nyte fritiden og delta aktivt i lokalsamfunnene deres.

Her er noen grunner til at sikkerhet på arbeidsplassen er viktig:

  • Vekst: – Et trygt miljø hjelper arbeidere til å vokse i en sikker og stimulerende organisasjon. Når sikkerheten er i fare, blir ansatte distrahert av sine umiddelbare bekymringer og synes det er utfordrende å lære nye ferdigheter, omfavne endringer og følge med på skiftende markedstrender. Derfor hjelper innføring av sikkerhet ansatte til å jobbe effektivt og sikrer et positivt arbeidsmiljø.
  • Lojalitet: – Trygge arbeidsplasser fremmer en følelse av lojalitet og engasjement blant ansatte. Hvis ansatte føler seg trygge på arbeidsplassen, føler de seg verdsatt og ønsker å jobbe med organisasjonen lenger. Det er mer sannsynlig at de blir hos sin nåværende arbeidsgiver, noe som reduserer rekrutteringskostnadene.
  • Kommunikasjon: – En trygg arbeidsplass skaper transparent og åpen kommunikasjon. Arbeidstakere bør oppmuntres til å ta opp bekymringer om deres sikkerhet uten frykt for konsekvenser. Ansatte vil føle seg komfortable med å bli hørt; de vil bli mer bemyndiget og vise en større interesse for trivselen til sine medarbeidere og sine egne.

Videre er ansattes trivsel knyttet til gunstigere resultater og høyere produktivitet, noe som reduserer fravær fra jobb eller sykefravær samt forbedret medarbeidersamtaler.

Fordeler med å sikre sikkerhet på arbeidsplassen

Her er noen av fordelene som en trygg arbeidsplass tilbyr ansatte:

Økt produktivitet

Et trygt arbeidsmiljø fører til høyere produktivitet, noe som betyr at ansatte kan fokusere på arbeidet sitt med visshet om at deres arbeidsgiver legger stor vekt på helse og sikkerhet.

Ansatte som følger alle helse- og sikkerhetsregler på arbeidsplassen er mer sannsynlig å være produktive. Produktive ansatte kan få gjort mer arbeid på kortere tid, noe som vil redusere driftsutgiftene og til slutt øke bedriftens produktivitet.

Forbedrer omdømmet

En sunn arbeidsplass har en positiv innvirkning på merkevareverdien til organisasjonen, noe som er gunstig for selskapet. Det øker tilfredsheten for kunder og investorer, noe som fører til vekst og økte inntekter for virksomheten.

I tillegg kan potensielle investorer som deltar i arbeidsplassens arbeidsmiljø og forhold ta investeringsbeslutninger ved å ta i bruk en trygg kultur. Det viktige er at PR er avgjørende for bedriften, og sikkerhet og helse på arbeidsplassen har betydelige PR-gevinster. Det bidrar til å utvikle en positiv, produktiv arbeidsplasskultur og forbedrer merkevareidentiteten gjennom bedre employer branding.

Reduser kostnadene

Forebygging er bedre enn kur, noe som betyr at et sunt arbeidsmiljø reduserer kompensasjonskostnadene. En sikker arbeidsplass utsetter ikke arbeidstakeren for noen risiko, noe som resulterer i mindre kompensasjon til ansatte for helseformål fra organisasjonen og redusert nedetid for sikkerhetskontroller.

Fremmer samfunnsansvar

Sikkerhet på arbeidsplassen forbedrer bedriftens ansvar for dine ansatte og deg som arbeidsgiver. Det etablerer et robust system og gir en modell for andre virksomheter å etterligne. En trygg og bærekraftig arbeidsplass er resultatet av de fleste interessenter, med selskaper som implementerer trygge og sunne arbeidsmiljøer som viser seg som bedre steder å jobbe.

Sikkerhetstips på arbeidsplassen

Følgende er noen praktiske og nyttige sikkerhetstips på arbeidsplassen som bør implementeres av organisasjoner og ansatte:

Rapporter usikre forhold

Noen ganger er ansatte redde for å fortelle sine overordnede om spesifikke farlige situasjoner og farer som kan sette dem eller noen andre i fare. Dette kan øke sannsynligheten for ulykker eller skader på arbeidsplassen, noe som kan bidra mer til et trygt arbeidsmiljø.

Ansatte forventes å rapportere umiddelbart når de blir oppmerksomme på farlige situasjoner for deres sikkerhet, medarbeidere og arbeidsplassen. Så snart en risiko eller trussel er identifisert, varsle relevante parter på en rettidig og effektiv måte for å redusere risikoen.

For eksempel etablerte PIERCE uformelle og formelle måter for kommunikasjon for ansatte eller deres representanter der de kan rapportere utrygge forhold på arbeidsplassen. Den oppfordrer arbeidsgiver til å utføre sikkerhetstiltak på arbeidsplassen for ansatte. Medarbeiderundersøkelser og tilbakemeldingsverktøy kan også brukes for å måle potensielle farer.

Bruk sikkerhetsutstyr

Det er viktig å bruke riktig verneutstyr mens du arbeider. Det er alltid tilrådelig å bruke en pustemaske hvis det er støv eller rusk på arbeidsplassen eller hvis du arbeider med farlige eller giftige kjemikalier eller røyk.

Det riktige sikkerhetsutstyret for jobben kan være ansiktsmasker, reflekterende klær, industrielle arbeidsklær, brannhemmende klær, eller til og med noe så viktig som sklisikre sko. Organisasjonen må sørge for passende personlig verneutstyr (PPE) for å beskytte sine ansatte.

I følge National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) må arbeidstakere bruke PPE-utstyr for å forhindre seg selv fra selvskading og sykdom. PPE kan avhenge av type industri eller arbeidsnivå, men noen innledende forholdsregler er obligatoriske for arbeidere.

Sikkerhetstrening

Farer på arbeidsplassen kommer aldri på et passende tidspunkt, så ansatte og organisasjonen må være forberedt på dem når de oppstår. Opplæring av ansatte er en kjernekomponent i ferdighetsbyggingsprosessen for å utvikle sikkerhet på arbeidsplassen. Opplæring bør kombinere forelesninger eller forfattede kurs og praktisk opplæring, inkludert emner som risikobevissthet og respons.

For eksempel utvikler industriselskapet TATA Steel utviklingssenteret for sikkerhetslederskap, et digitalt opplæringssenter for offiserer, ansatte og kontraktsansatte. Den fremhever sikkerhetsstandardene og nødvendige tiltak for det.

Kommuniser om sikkerhetskultur

Organisasjonen må ha en solid og positiv sikkerhetskultur for å skape et grunnleggende sett med holdninger og praksis når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Sikkerhet er en del av bedriftskulturen, og det er normen for alle ansatte i stedet for en formalitet.

Derfor må organisasjoner sørge for at sikkerhet på arbeidsplassen er en kontinuerlig funksjon og faller innenfor miljø-, helse- og sikkerhetsteamet. I tillegg bør ledelsen arbeide for å skape et miljø der alle er ansvarlige for sikkerheten på arbeidsplassen.

For eksempel i 2014, 24 000 pund kjemikalier, inkludert metylmerkaptan, lekket i DuPont La Porte på grunn av mangel på kommunikasjon. Ulykken tok livet av fire ansatte, så det er nødvendig å kommunisere om farene på arbeidsplassen for å minimere sjansene for slike ulykker.

Hold utstyret i god stand

Det er viktig å holde utstyret i en sikker og ren tilstand. Når ansatte deler samme arbeidsplass, utstyr og gulv mens de jobber, kan forholdene raskt forverres. Regelmessige sikkerhetstiltak kan holde arbeiderne trygge og sunne, redusere sklir og fall forårsaket av skitne eller våte gulv, og forhindre ulykker forårsaket av dårlig vedlikeholdt utstyr og maskineri.

I tillegg bør organisasjoner holde nødforsyninger på lager og oppdatert, dvs. sikre at røykvarslere, førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparater er i god stand.

Hold deg oppdatert med ny teknologi

Det er organisasjonens ansvar å holde ansatte informert om eventuelle nye retningslinjer, prosedyrer eller utstyr som kan implementeres på arbeidsplassen. Som sådan er nødvendig instruksjon og opplæring nødvendig for å hjelpe dem å forstå hva som må gjøres for å forhindre en potensiell hendelse. Videre kan ledelsen oppmuntre ansatte til å kontakte sine ledere for å få hjelp ved å fremme en støttende kultur.

For eksempel er AI-teknologi gunstig for utstyrssikkerheten og kan gi sanntidsadvarsler om utstyrets usikre tilstand.

Opprettholde holdning

Det er viktig å utføre arbeidsoppgaver med riktig holdning. Sikkerhetstiltak er en stor fordel når du jobber med en jobb som krever tunge løft eller til og med bare sitter ved en datamaskin. Arbeidere må være bevisst på holdningen sin, da det kan forårsake smerte og potensiell langsiktig skade på skuldre, rygg eller nakke.

Når du flytter gjenstander, sitt rett, hold skuldrene på linje med hoftene og løft bena. Feil holdning kan belaste skuldre, nakke og rygg, noe som resulterer i betydelig skade.

For eksempel foreslår Tata Consultancy Services et eksemplarisk system som sender et varsel om arbeidstakerens stillingsrisiko. Vurderingen gjøres gjennom maskinlæring, og AI er med på å redde den ansatte fra kroppsskader.

Hold sikkerhetsopptegnelser

Registreringer av sikkerhetsulykker bør arkiveres sammen med alle andre organisasjonsposter for videre overvåking, da ledelsen kan analysere dem og trekke lærdom av dem. Sikkerhetsteamet kan finne årsaken til problemet og hvordan det kan reduseres og forhindres i fremtiden ved hjelp av etterhandlingsrapporter.

I tillegg kan organisasjonen lage notater om oppmøte, emner som dekkes, spørsmål og tilbakemeldinger under treningsøkter og også registrere hvem som mottok hvilken opplæring. Derfor kan organisasjonen tildele arbeid i henhold til de ansattes kapasitet. Mer komplisert er disse treningsøktene toveier hvor deltakernes meninger og innsikt kan bidra til å lage de mest omfattende, nyeste beredskapsplanene.

Videre kan bruk av EHS-administrasjonsprogramvare og -verktøy bidra til bedre å holde oversikt over hendelser og overvåke områder som kan utgjøre mulig fare i fremtiden.

Følg stegene

Arbeidstakere må fullføre arbeidet med alle riktige prosedyrer og trinn. Noen ganger er ansatte begrenset av tid og må ta skritt for å fullføre en oppgave raskere. For å fullføre oppgaven raskere, kan det hende de heller ikke bruker spesifikke verktøy eller utstyr riktig.

Til syvende og sist fører det til arbeidsulykker. Organisasjoner kan minne teammedlemmer om at det å følge prosesser og prosedyrer er den sikreste handlingen, siden de er nøye utformet for å eliminere enhver mulig risiko.

Ifølge Statista, I Kroatia, er 9421 skader registrert på 1 00 000 ansatte. Hovedårsaken bak dette er at landet ligger ved kysten av Adriaterhavet, hvor det regelmessig forekommer naturkatastrofer. Som ansatt må de følge arbeidsprosessen for å unngå enhver katastrofe, enten den er naturlig eller kunstig.

Veiledning av nye ansatte

Det er erfarne teammedlemmers ansvar å veilede nye ansatte. Retningslinjene inkluderer å lære dem om organisasjonens sikkerhetskultur og standardene den følger for å opprettholde et solid sikkerhetsgrunnlag.

Sammen kan teammedlemmer etablere en trygg arbeidsplass og en sterk sikkerhetskultur hvis de alle fullt ut forstår fordelene sikkerhet gir både bedriften og individet.

For eksempel, i orienteringsseremonien til den nyansatte, kan ledelsen tildele en gruppe og en tilsynsvakt for dem. Tilsynsvakten bør være ansvarlig for å gi alle nødvendige sikkerhetsspørsmål for den organisasjonen og forhåndsregler for disse problemene.

Siste ord

I følge Karen A. Brown foreslår en fremtredende teori at arbeidsplassens nye prioritet kan trenge å utvide konkurranseprioriteringsstrukturen (kvalitet, kostnad, levering og fleksibilitet) til å inkludere sosialt ansvar sammen med arbeidsplasssikkerhet som en dimensjon. Helse- og sikkerhetsopplæring på arbeidsplassen er en viktig del av en effektiv organisasjon.

Et trygt og sunt arbeidsmiljø øker produksjon og effektivitet og forebygger yrkessykdommer og skader. Håndheving av sikkerhetsregler og gi helseutdanning til ansatte er avgjørende på alle arbeidsplasser, siden de bidrar til å forhindre alvorlige skader og ulykker.

Videre, hvis ingen helse- og sikkerhetsopplæring ble gitt, er arbeidsgivere ansvarlige for eventuelle skader innenfor deres anlegg. Opplæringstiltak som fremmer trygge og sunne arbeidsmiljøer kommer både arbeidsgiver og arbeidstaker til gode.

Neste opp, sikkerhet trenger god infrastruktur, derfor er her den beste facility management-programvaren for å effektivisere driften.