tipsbilk.net

6 Rettelser for SMS-feilen «Meldingsblokkering er aktiv».

Viktige takeaways

 • Kontroller først mottakerens nummer: Har du skrevet feil nummer? Se etter riktig landskode hvis du sender tekstmeldinger i utlandet.
 • Du bør også sjekke dine blokkerte numre: Sjekk om nummeret du vil sende tekstmeldinger på er på blokkeringslisten.
 • Prøv SIM-kortet i en annen enhet for å sjekke om SIM-porten fungerer som den skal.

SMS-feilen «Meldingsblokkering er aktiv» på telefonen din vises av ulike årsaker. Kanskje du skrev feil nummer; andre årsaker som et blokkert nummer eller et SIM-kortproblem kan føre til feilen.

Uansett årsak er det flere måter å fikse SMS-feilen «Meldingsblokkering er aktiv på».

1. Sjekk mottakernummeret

Den første sjekken hver gang du får feilmeldingen «Meldingsblokkering er aktiv» er mottakerens telefonnummer. Feiltasting av nummeret betyr at du ikke kan sende tekstmeldingen, så dobbeltsjekk dette.

Skriv også inn riktig landskode hvis personen du vil sende tekstmeldinger på er i utlandet.

  Slik konfigurerer du 4K-spill på Xbox Series X

2. Gå gjennom telefonens blokkerte numre

En annen grunn til at meldingsblokkering er aktiv på telefonen din er fordi du tidligere blokkerte nummeret. Kanskje har du blokkert nummeret for lenge siden og glemt det eller lagt det til i listen over blokkerte nummer ved et uhell.

Hvordan sjekke blokkerte numre på Android

Hvis du har en Android-enhet, start Telefon-appen, trykk på ikonet med tre prikker og velg Innstillinger. Gå deretter til Blokker numre og sjekk om nummeret du vil sende tekstmelding på, er på listen.

Slik sjekker du blokkerte numre på iOS

På en iOS-enhet åpner du Innstillinger-menyen og går til Telefon > Blokkerte kontakter. Der velger du Rediger og trykker på Fjern blokkering-knappen ved siden av et telefonnummer du vil oppheve blokkeringen.

3. Sett inn SIM-kortet på nytt

Hvis du heller ikke kan ringe, kan det være noe galt med SIM-kortet eller SIM-kortporten. Slå av telefonen og ta ut SIM-kortet. Inspiser SIM-kortet og porten for å se etter synlige skader som flekker, riper eller andre synlige skader. Hvis det er synlige skader, kan det hende du trenger et nytt SIM-kort. Å prøve SIM-kortet på en annen enhet er en praktisk måte å sjekke at enhetsporten er synderen, men dette alternativet er dessverre ikke tilgjengelig for alle.

  Hvordan pinge en iPhone

Hvis du eier en Android-telefon med dobbel SIM-kort, må du kontrollere at SIM-kortet ikke er deaktivert. Gå til Innstillinger > Tilkoblinger og velg SIM-innstillinger. Deretter slår du på bryteren ved siden av SIM-kortet du bruker.

Du kan også prøve den samme løsningen for iOS. Åpne Innstillinger-menyen, gå til Mobil eller Mobil, og trykk på eSIM. Deaktiver og aktiver deretter bryteren ved siden av Slå på denne linjen.

Hvis justering av SIM-innstillinger ikke fungerte, kan du prøve å slå flymodus av og på (dette fungerer for både iOS og Android). Du vil tilbakestille enhetens mobilnettverkstilkoblinger og fikse problemet. Hvis du fortsatt får feilmeldingen «Meldingsblokkering er aktiv», er det en sjanse for at du trenger et nytt SIM-kort. I dette tilfellet, kontakt din operatør og be om en erstatning.

4. Slå på automatisk dato og klokkeslett

Hvis telefonen viser feil dato og klokkeslett, kan det forstyrre muligheten til å sende tekstmeldinger. Mesteparten av tiden må du aktivere automatisk dato og klokkeslett for å fikse problemet.

Åpne Innstillinger-menyen for Android og gå til Generell administrasjon > Dato og tid. Trykk på Dato og klokkeslett og trykk på bryteren ved siden av Automatisk dato og klokkeslett.

På iOS går du til telefonens innstillinger og velger Generelt > Dato og tid. Deretter aktiverer du alternativet Angi automatisk.

  Slik fikser du kjernemodus-heap-korrupsjon – arkiv

5. Tilbakestill nettverksinnstillingene

Hvis du fortsatt får feilmeldingen «Meldingsblokkering er aktiv», kan det være noe med enhetens nettverksinnstillinger. Du kan tilbakestille alle nettverksinnstillinger på Android og sjekke om problemet er løst. Gå til Generell administrasjon > Tilbakestill i Android-innstillinger-menyen. Der trykker du på Tilbakestill nettverksinnstillinger.

Det samme gjelder iOS; en feil nettverksinnstilling kan være årsaken til problemet. Du kan tilbakestille iPhones nettverksinnstillinger med bare noen få trykk.

Åpne Innstillinger-menyen og gå til Generelt > Overfør eller Tilbakestill iPhone. Velg Tilbakestill og trykk på Tilbakestill nettverksinnstillinger.

6. Tøm Messages App Cache

Hvis du ikke finner noe galt med SIM-kortet eller porten, kan du prøve å slette Messages-appbufferen. Hvis hurtigbufferen overskrider lagringsgrensen eller på en eller annen måte blir ødelagt, kan det føre til en meldingsblokkeringsfeil.

Slik sletter du meldingsappbufferen på Android

Først må du vite at sletting av Android Messages-appbufferen ikke vil fjerne noen av meldingene dine. I stedet vil den slette midlertidig informasjon som du ikke lenger trenger. Slik kan du slette Android Messages-appbufferen:

 • Åpne Innstillinger-menyen.
 • Gå til Apps.
 • Velg Meldinger > Lagring.
 • Trykk på Tøm buffer-knappen nederst på skjermen.
 • Slik sletter du Messages App Cache på iOS

  Selv om du kan tømme appbuffere på iOS og iPadOS, har ikke alle apper muligheten. Så mens du kan slette hurtigbufferen for YouTube eller Safari, kan du ikke slette iOS Messages-appbufferen. Du kan imidlertid installere Meldinger-appen på nytt hvis du tror dataene er ødelagt eller for mye data er lagret.

  x