Hva er nettverksovervåking og hvorfor er det viktig?

Nettverksovervåking undersøker et nettverks status både på maskinvare- og programvarenivå.

Det er en metode som brukes av ingeniører for å oppdage og fikse problemer med nettverkene deres.

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan nettverksovervåking fungerer og de beste verktøyene for å utføre det.

La oss først se på nettverksovervåking.

Hva er nettverksovervåking?

Nettverksovervåking er praksisen med å kontinuerlig observere og administrere et datanettverk for å opprettholde jevn drift, ytelse og sikkerhet.

Det innebærer å samle inn data om ulike aspekter av nettverket, for eksempel nettverkstrafikk, enhetsstatus, båndbreddebruk, feilfrekvenser og sikkerhetstrusler.

Disse dataene samles vanligvis inn fra nettverksenheter som rutere, svitsjer, brannmurer og servere ved hjelp av ulike overvåkingsprogramvareverktøy.

Og hvorfor er det viktig?

Vel, det er flere grunner til det. Noen av dem er:

Feildeteksjon

Nettverksovervåking hjelper til med å identifisere problemer/avvik i nettverket, for eksempel maskinvarefeil, programvarefeil eller konfigurasjonsproblemer.

Hvis det oppstår et problem, blir administratorer varslet i sanntid, noe som lar dem reagere raskt og minimere nedetid.

Ytelsesoptimalisering

Den gir innsikt i nettverksytelse, inkludert data om båndbreddeutnyttelse, ventetid og pakketap.

Nettverksingeniører kan optimalisere nettverksressurser, forbedre brukeropplevelsen og planlegge for kapasitetsoppgraderinger når det er nødvendig ved å analysere disse dataene.

Sikkerhet

Nettverksovervåking kan oppdage mistenkelige eller uautoriserte aktiviteter som inntrengingsforsøk, infeksjoner med skadelig programvare og datainnbrudd.

Ved å kontinuerlig overvåke nettverkstrafikk og mønstre kan sikkerhetsbrudd identifiseres og løses raskt, noe som reduserer risikoen for tap av data eller kompromittering av nettverket.

Samsvar

Mange bransjer/organisasjoner er underlagt regulatoriske krav som krever nettverksovervåking og rapportering for å sikre datasikkerhet og personvern.

Nettverksovervåking hjelper bokstavelig talt organisasjoner med å oppfylle disse samsvarskravene og unngå juridiske og økonomiske straffer.

Ressurstildeling

Nettverksovervåking hjelper deg med å ta informerte beslutninger om ressursallokering.

Ja, du hørte riktig.

Organisasjoner kan allokere båndbredde og andre ressurser mer effektivt ved å forstå hvordan ulike applikasjoner/tjenester bruker nettverksressurser.

Kapasitetsplanlegging

Overvåking av nettverkstrafikk og bruksmønstre over tid hjelper med kapasitetsplanlegging. Det lar organisasjoner forutse fremtidige nettverksbehov og ta informerte beslutninger om å utvide eller oppgradere infrastrukturen deres.

Kostnadsreduksjon

Organisasjoner kan redusere driftskostnadene og unngå unødvendige oppgraderinger eller nedetid ved å adressere nettverksineffektivitet/ytelsesflaskehalser.

Brukererfaring

Det er veldig viktig å garantere en positiv kundeopplevelse. Nettverksovervåking hjelper til med å identifisere og løse nettverksproblemer som kan påvirke sluttbrukeropplevelsen – noe som er spesielt viktig for virksomheter som er avhengige av digitale tjenester.

Hvordan fungerer nettverksovervåking?

Datainnsamling

Datainnsamling er det første trinnet i nettverksovervåking. I denne fasen samler overvåkingsverktøy et bredt spekter av informasjon om nettverkets ytelse, inkludert:

 • Båndbreddebruk: Dette måler hvor mye data som overføres over nettverket. Det hjelper å forstå om nettverkets kapasitet utnyttes effektivt eller om det er overbelastet.
 • Trafikkmønstre: Verktøy holder styr på typene data som overføres og kildene og destinasjonene til disse dataene. Denne informasjonen hjelper til med å identifisere hvilke applikasjoner eller tjenester som bruker nettverksressurser (båndbredde).
 • Enhetsstatus: Rutere, servere og endepunkter overvåkes for å sikre at de er operative. Varsler når de går offline eller opplever problemer.
  10 beste e-postapper for iPhone i 2023

Dataanalyse

Når dataene er samlet inn, gjennomgår den analyse for å identifisere mønstre.

 • Trendanalyse: Overvåkingsverktøy ser etter mønstre og trender i de innsamlede dataene. For eksempel kan de identifisere at nettverksbruken vanligvis øker på bestemte tider på dagen.
 • Anomalideteksjon: Se etter avvik fra normal nettverksatferd. Hvis noe uvanlig skjer, for eksempel en plutselig økning i trafikken eller en enhet som uventet går offline – blir det merket som en uregelmessighet.

Varsler

Varsling er en viktig del av nettverksovervåking fordi det hjelper administratorer å holde seg oppdatert på problemer når de oppstår.

 • Terskler: Administratorer definerer spesifikke terskelnivåer for ulike nettverksparametere (f.eks. båndbreddebruk, responstider). Når disse tersklene overskrides, genererer overvåkingssystemet varsler.
 • Varsling: Varsler utløses når uvanlig atferd identifiseres i nettverket og kan leveres gjennom ulike kanaler som e-post, SMS eller push-varslinger. Brukere mottar disse varslene raskt, noe som hjelper til med å iverksette tiltak umiddelbart.

Rapportering

Rapportering innebærer å lage detaljerte rapporter og dashboards som gir innsikt i helsen og ytelsen til nettverket. Her er hva du kan forvente av dette trinnet:

 • Detaljerte rapporter: Disse rapportene gir en fullstendig oversikt over nettverksdata over tid. De kan inkludere historiske ytelsesdata, hendelseslogger og informasjon om tidligere hendelser.
 • Dashboards: Dashboards er visuelle representasjoner av sanntids- eller historiske nettverksdata, som ofte inkluderer diagrammer og grafer som viser nøkkelytelsesindikatorer (KPIer).
 • Feilsøking: Historiske data i rapporter kan være verdifulle for feilsøking når nettverksproblemer oppstår, h. Administratorer kan finne ut når og hvor et problem oppsto.

Typer nettverksovervåking

Her er noen vanlige typer nettverksovervåking:

#1. Aktiv overvåking

Ping- og ICMP-overvåking: Denne typen overvåking innebærer å sende ICMP (Internet Control Message Protocol) ekkoforespørsler til nettverksenheter for å sjekke responsen deres. Hvis en enhet ikke svarer, anses den som nede.

SNMP Polling: SNMP brukes til å aktivt spørre nettverksenheter etter data som båndbreddebruk og minneutnyttelse.

#2. Passiv overvåking

Pakkefangst og analyse: Passive overvåkingsverktøy fanger opp nettverkstrafikk for analyse. Dette gir mulighet for dyptgående inspeksjon av nettverkspakker for å identifisere problemer. Wireshark er et populært verktøy for pakkefangst og -analyse.

NetFlow-analyse: NetFlow og lignende flytteknologier samler passivt inn data om nettverkstrafikk, inkludert kilde- og destinasjons-IP-adresser, portnumre og protokoller. Disse dataene kan brukes til å overvåke og analysere nettverksatferd.

#3. Application Performance Monitoring (APM)

APM-verktøy fokuserer på å overvåke ytelsen og brukeropplevelsen til spesifikke applikasjoner. De sporer beregninger som responstider, suksessrater for transaksjoner og feilfrekvenser. Denne typen overvåking er nødvendig for organisasjoner som er sterkt avhengige av nettapplikasjoner.

#4. Sikkerhetsovervåking

Intrusion Detection & Prevention-systemer: IDS- og IPS-løsninger overvåker nettverkstrafikk for mistenkelig eller ondsinnet aktivitet. IDS identifiserer potensielle trusler – mens IPS iverksetter tiltak for å dempe dem.

Security Information and Event Management (SIEM): SIEM-verktøy samler inn og korrelerer loggdata fra ulike kilder, inkludert nettverksenheter, for å identifisere sikkerhetshendelser og trusler.

#5. Båndbreddeovervåking

Verktøy for båndbreddeovervåking sporer bruken av nettverksbåndbredde. De hjelper organisasjoner med å sikre at nettverksressursene deres tildeles effektivt og at båndbreddekrevende applikasjoner ikke påvirker andre tjenester negativt.

#6. Overvåking av enhet og server

Serverovervåking: Denne typen overvåking fokuserer på helsen og ytelsen til servere i nettverket. Den inkluderer sporingsmålinger som CPU-bruk, diskplass og minnebruk.

  14 beste verktøy for test av internetthastighet for å sjekke Wi-Fi og mobil båndbredde

Enhetsovervåking: Dette innebærer å overvåke nettverksenheter som rutere og brannmurer for å sikre at de fungerer som de skal og ikke opplever problemer som maskinvarefeil eller konfigurasjonsfeil.

#7. Overvåking av brukeropplevelse (UX).

Denne tilnærmingen vurderer nettverkets innvirkning på sluttbrukere ved å måle faktorer som appens responstider, sideinnlastingstider og brukertilfredshet. Det hjelper organisasjoner med å sikre en positiv brukeropplevelse.

#8. Trådløst nettverksovervåking

Verktøy utviklet for å overvåke trådløse nettverk er avgjørende for å opprettholde ytelsen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverk – spesielt i miljøer med et stort antall tilkoblede enheter.

#9. Miljøovervåking

Denne typen overvåking sporer miljøforhold i datasentre eller serverrom, inkludert temperatur, fuktighet og strømforbruk, for å sikre optimal funksjon av nettverksutstyr.

Å velge et nettverksovervåkingsverktøy er en viktig beslutning for organisasjoner for å sikre påliteligheten/ytelsen til deres nettverksinfrastruktur. Her er noen faktorer du bør vurdere når du velger et nettverksovervåkingsverktøy.

Nettverks kompleksitet

Vurder størrelsen og kompleksiteten til nettverket ditt. Større, mer komplekse nettverk kan kreve mer robuste og skalerbare overvåkingsløsninger.

Overvåkingskrav

Identifiser de spesifikke beregningene/parametrene du må overvåke. Ulike verktøy tilbyr forskjellige funksjoner – så sørg for at verktøyet kan oppfylle overvåkingskravene dine.

Skalerbarhet

Det er en veldig viktig faktor å bli vurdert. Sørg for at verktøyet kan skaleres med nettverket ditt etter hvert som det vokser. Den skal kunne håndtere et økende antall enheter og nettverkstrafikk.

Støttede enheter og protokoller

Sjekk om verktøyet støtter enhetene og protokollene som brukes i nettverket ditt, inkludert rutere, svitsjer, brannmurer, servere og ulike nettverksprotokoller (SNMP, NetFlow, sFlow, etc.).

Sanntidsovervåking og historiske data

Finn ut om verktøyet gir sanntidsovervåkingsfunksjoner for raskt å identifisere og svare på nettverksproblemer. Sjekk også verktøyets evne til å lagre historiske data for trendanalyse, kapasitetsplanlegging og samsvarsrapportering.

Varsling og varsling

Se etter robuste varslings- og varslingsfunksjoner som kan varsle administratorer i sanntid når nettverksproblemer oppstår. Tilpassbare varsler og varslingsmetoder er også viktige.

Prissetting

Vurder budsjettet ditt og kostnadene for overvåkingsverktøyet, inkludert eventuelle løpende lisens- eller vedlikeholdsgebyrer. Bare sørg for at verktøyet tilbyr en god balanse mellom funksjoner og kostnader.

Support og dokumentasjon

Evaluer nivået på støtte og dokumentasjon levert av leverandøren. God støtte kan være viktig for å løse problemer og maksimere verktøyets effektivitet.

Prøveperiode

Når det er mulig, dra nytte av en prøveperiode for å teste verktøyet i nettverksmiljøet ditt og sjekke om det oppfyller kravene dine eller ikke.

Fremtidssikring

Vurder den langsiktige levedyktigheten til verktøyet og leverandørens forpliktelse til oppdateringer og forbedringer.

Her er noen av de populære nettverksovervåkingsverktøyene du bør prøve!

#1. Auvik

Auvik skiller seg ut som en gamechanger for administrerte tjenesteleverandører (MSP) og IT-fagfolk.

Dens automatiserte nettverkskartlegging er en sann perle som forenkler den komplekse oppgaven med å forstå nettverkstopologier

Mange brukere har syntes det er utrolig enkelt å visualisere hvordan alle enheter er tilkoblet, noe som er viktig for feilsøking og oppgradering av nettverksytelsen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Auvik er spesielt godt egnet for MSP-er og kan ha en brattere læringskurve for mindre bedrifter på grunn av det omfattende funksjonssettet.

 • Automatisert nettverkskartlegging: Auvik kartlegger automatisk nettverket ditt og gir sanntidsinnsikt i enhetstilkoblinger og topologier.
 • Ytelsesovervåking: Live nettverksovervåking lar deg oppdage og løse problemer raskt.
 • Varslingsmekanisme: Tilpassbare varsler og varsler sørger for at brukeren er informert om nettverksproblemer og potensielle trusler.
 • Trafikkanalyse: Analyserer nettverkstrafikk for å forstå hvordan båndbredden blir utnyttet (hovedsakelig for å oppdage båndbreddesvin), som er nødvendig for å optimalisere nettverksressurser.
  De største feilene ved leveringstransformasjon til smidig forklart

Her er en detaljert artikkel om hvorfor du bruker Auvik til nettverksadministrasjon. Besøk gjerne denne siden.

#2. Paessler PRTG

Paessler PRTG nettverksovervåking og administrasjonsprogramvare utviklet av Paessler AG for å overvåke ytelsen og tilgjengeligheten til deres nettverksinfrastruktur.

Paessler PRTG er kjent for sitt brukervennlige grensesnitt (selv for de med begrenset erfaring med nettverksadministrasjon) og gir også historiske data om nettverksenheter, applikasjoner og båndbreddebruk.

Og den støtter også et bredt spekter av nettverksprotokoller, inkludert SNMP, NetFlow, sFlow (Sampled Flow) og mer. PRTG er i stand til å integrere med andre programvareverktøy, for eksempel datavisualiseringsplattformer, billettsystemer og automatiseringsverktøy.

 • Nettverksovervåking: PRTG bruker ulike metoder som SNMP, WMI (Windows Management Instrumentation) og pakkesniffing for å samle inn data fra en rekke nettverksenheter som rutere, svitsjer, servere og mer.
 • Sensorbasert arkitektur: PRTG bruker sensorer for å overvåke spesifikke aspekter av nettverket eller systemet ditt. Disse sensorene kan måle ting som båndbreddebruk, CPU-belastning, minnebruk og mer. Brukere kan konfigurere sensorer for å møte deres overvåkingsbehov.
 • Egendefinerte dashboards: Brukere kan lage tilpassede dashboards for å visualisere dataene de er interessert i. Disse dashboardene kan vise informasjon i ulike formater, for eksempel grafer og kart.
 • Eksterne prober: Støtter eksterne prober som lar deg overvåke nettverkssegmenter på forskjellige steder (egnet for organisasjoner med distribuerte nettverk). Det er spesielt nyttig for organisasjoner som har kontorer på flere steder.

Dette verktøyet lagrer historiske data som lar brukere analysere nettverksytelsen over tid. Disse dataene presenteres gjennom grafer og rapporter, noe som gjør det lettere å identifisere trender og feilsøke problemer.

#3. ManageEngine OpManager

ManageEngine OpManager er en annen fantastisk programvare for administrasjon og overvåking utviklet for å forbedre ytelsen, tilgjengeligheten og sikkerheten til nettverksinfrastruktur.

Den støtter NetFlow, sFlow og andre flytprotokoller for å hjelpe deg med å analysere trafikkmønstre og forstå nettverksbruk. Den inkluderer også sikkerhetsovervåkingsfunksjoner for å oppdage og svare på sikkerhetstrusler/sårbarheter i nettverket.

 • Varslingsmekanisme: OpManager tilbyr tilpassede varslings- og varslingsfunksjoner som lar deg sette opp terskler/utløsere for å motta varsler når nettverksproblemer eller ytelsesforringelse oppstår.
 • Ytelsesanalyse: Den gir verktøy for dyptgående ytelsesanalyse, inkludert muligheten til å visualisere historiske data for å identifisere trender og svin.
 • Konfigurasjonsadministrasjon: OpManager hjelper med konfigurasjonsadministrasjon ved å spore enhetskonfigurasjoner og lar deg sikkerhetskopiere/gjenopprette konfigurasjoner etter behov.
 • Nettverkskartlegging: Innebygde nettverkskartleggings- og visualiseringsfunksjoner som hjelper deg å forstå nettverkets topologi, noe som gjør feilsøking enklere.
 • Integrasjon: OpManager kan integreres med andre ManageEngine-produkter og tredjepartsapplikasjoner som Netflow-analysator, AlarmsOne, etc.. som muliggjør avansert nettverksadministrasjon og overvåking.
 • Automatiserte arbeidsflyter: Støtter automatisering gjennom arbeidsflyter og skript som hjelper til med å strømlinjeforme nettverksadministrasjonsoppgaver og redusere manuell innsats.

ManageEngine OpManagers brukergrensesnitt er designet for å være brukervennlig, med tilpassbare dashboards og rapporter for å presentere data i et klart format.

Forfatterens notat ✍️

La oss ikke glemme den humoristiske siden av nettverksovervåking.

Det er som å ha en helt egen IT-detektiv med forstørrelsesglass som utrettelig leter etter ledetråder i ledningene og datapakkene. Og når den oppdager noe fishy, ​​ringer den en alarm høyere enn naboens hund klokken 04.00 😂.

Jeg håper du fant denne artikkelen nyttig for å lære om nettverksovervåking og dens fordeler. Du kan også være interessert i å lære om de beste agentløse overvåkingsverktøyene.