Hvordan bruke bash til å lage kataloger i Linux [Guide]

Hvis du trenger å bruke bash-terminalen for å lage kataloger på Linux, er den beste måten å gjøre det på med mkdir-kommandoen. Hva er «mkdir?» Det står for «lage katalog», og det er et av de mest verdifulle verktøyene på hele Linux. Med den kan du lage mapper hvor som helst på Linux.

Det er ikke nødvendig å installere «mkdir» for å bruke det på datamaskinen din. Faktisk kommer det forhåndsinstallert på hvert enkelt Linux-operativsystem der ute i dag. Et Linux OS kunne sannsynligvis ikke fungere uten det!

Bruk bash for å lage kataloger – Mkdir

For å lage en katalog på din Linux-PC med mkdir-kommandoen, må du åpne et terminalvindu. For å åpne et terminalvindu på Linux-skrivebordet, trykk Ctrl + Alt + T på tastaturet. Eller søk etter «Terminal» i appmenyen.

Når terminalvinduet er åpent og klart til bruk, utfør mkdir-kommandoen nedenfor for å opprette en ny mappe. For eksempel, for å lage en ny mappe i «hjemme»-katalogen (~/), gjør du følgende.

  Slik installerer du OnlyOffice 6.3 på din Linux-PC

Merk: endre (~/) til der du vil opprette den nye mappen.

mkdir ~/my_new_folder

Det er også mulig å bruke mkdir til å lage flere kataloger samtidig i bash. For å lage 4 mapper med navnene «mappe_1», «mappe_2», «mappe_3» og «mappe_4», utfører du for eksempel følgende kommando.

mkdir folder_1 folder_2 folder_3 folder_4

For å spesifisere plasseringene til hver av de nye mappene, legg til i banene. For å lage for eksempel mappe_1 i ~/, mappe_2 i ~/Dokumenter, mappe_3 i ~/Desktop og mappe_4 i ~/Videoer, gjør du følgende.

Merk: Pass på å endre hver av mappenes plassering for å passe dine egne behov hvis du vil opprette flere mapper i forskjellige områder med en enkelt kommando. I tillegg må du huske å endre navnene på mappene i kommandoen, siden de bare er eksempelnavn.

mkdir ~/folder_1 ~/Documents/folder_2 ~/Desktop/folder_3 ~/Videos/folder_4

For å slette noen av de nyopprettede mappene dine, kan du bruke rm-kommandoen. For eksempel, for å slette «folder_1» fra hjemmekatalogen (~/), skriv inn følgende kommando.

rm -rf ~/folder_1

For mer informasjon om hvordan du bruker mkdir-kommandoen til å lage mapper ved å bruke bash Linux-terminalen, utfør man mkdir-kommandoen nedenfor.

  Hvordan installere Reaper DAW på Linux

man mkdir

Bruk bash for å lage kataloger – NNN

Selv om mkdir-kommandoen er utmerket, er det ikke den eneste måten Linux-brukere kan lage nye mapper ved å bruke bash-terminalen. Det er mulig å lage nye mapper ved å bruke den NNN-terminalbaserte filbehandlingen. Dette er hvordan.

Først må du installere NNN-terminalfilbehandlingen. For å installere det, åpne et terminalvindu ved å bruke Ctrl + Alt + T-tastaturkombinasjonen eller ved å søke etter «terminal» i appmenyen.

Når terminalvinduet er åpent og klart til bruk, følg installasjonsinstruksjonene nedenfor for å få NNN til å fungere.

Ubuntu

For å få NNN på Ubuntu, bruk Apt-kommandoen.

sudo apt install nnn

Debian

For å få NNN på Debian, bruk Apt-get.

sudo apt-get install nnn

Arch Linux

På Arch Linux, installer NNN med Pacman.

sudo pacman -S nnn

Fedora

For å få NNN til å jobbe med Fedora, bruk Dnf.

sudo dnf install nnn

OpenSUSE

På OpenSUSE kan NNN installeres via Zypper.

sudo zypper install nnn

Når NNN-appen er installert på datamaskinen din, bruker du nnn-kommandoen til å starte filleseren. Bruk deretter trinn-for-trinn-instruksjonene nedenfor for å bruke NNN til å opprette nye mapper.

  Hvordan installere Netstat på Linux

Trinn 1: I NNN velger du mappen du vil opprette en mappe inne i. For å opprette en mappe (med NNN) i «Dokumenter»-mappen, velger du for eksempel «Dokumenter» i NNN ved å bruke piltastene og Enter-tasten for å velge.

Trinn 2: Når du er inne i katalogen der du oppretter en mappe, trykker du på N-tasten på tastaturet. Ved å trykke N på tastaturet vil du se følgende melding.

«f’ile / «d» ir / «s’ym / «h» ard

Denne meldingen forteller deg valgene dine når du trykker på N-tasten på tastaturet. «f» for fil, «d» for dir (AKA-mappe), «s» for symbolkobling og «h» for en hard lenke.

Trinn 3: Trykk på D-tasten på tastaturet for å fortelle NNN-filbehandleren at du vil opprette en ny katalog ved å bruke NNN-filbehandleren. Etter å ha trykket på D-tasten vil du se en annen melding i NNN.

[path/]Navn

Skriv inn navnet på mappen i tekstboksen. Trykk deretter Enter-tasten på tastaturet for å bekrefte det. Etter å ha trykket på Enter, vil du se din nyopprettede mappe i NNN.