q Hvordan installere agenter med Windows Configuration Designer - tipsbilk.net

Hvordan installere agenter med Windows Configuration Designer

Innføring

Windows Configuration Designer er et verktøy som kan brukes til å automatisere distribusjonen av Windows 10 og Windows 11. Det kan også brukes til å installere agenter, som er programvarekomponenter som kan brukes til å administrere og overvåke enheter.

I denne artikkelen vil vi se på hvordan du installerer agenter med Windows Configuration Designer. Vi vil dekke følgende emner:

* Hvordan laste ned og installere Windows Configuration Designer
* Hvordan lage et nytt prosjekt i Windows Configuration Designer
* Hvordan legge til og konfigurere en oppgave for å installere en agent

Hvordan laste ned og installere Windows Configuration Designer

Du kan laste ned Windows Configuration Designer fra Microsoft Download Center her.

Når du har lastet ned filen, dobbeltklikker du på den og følger instruksjonene på skjermen for å installere Windows Configuration Designer.

Hvordan lage et nytt prosjekt i Windows Configuration Designer

Når Windows Configuration Designer er installert, kan du opprette et nytt prosjekt. For å gjøre dette, åpner du Windows Configuration Designer og klikker på Nytt prosjekt.

  Lansering av nye Apple Headgear, Google AI-verktøy og GPT-4

I vinduet Nytt prosjekt* velger du **Tilpasset Windows-bilde** og klikker på *Neste.

I vinduet Tilpasset Windows-bilde velger du kilden til Windows-bildet du vil bruke. Du kan bruke et eksisterende Windows-bilde eller velge å laste ned et nytt bilde fra Microsoft.

Når du har valgt kilden til Windows-bildet, klikker du på Neste.

I vinduet Innstillinger for oppgave velger du oppgavene du vil inkludere i prosjektet ditt. Du kan velge fra en rekke forskjellige oppgaver, inkludert en oppgave for å installere en agent.

Når du har valgt oppgavene du vil inkludere i prosjektet ditt, klikker du på Neste.

I vinduet Sammendrag* kan du se gjennom innstillingene for prosjektet ditt. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du på *Opprett.

Hvordan legge til og konfigurere en oppgave for å installere en agent

For å legge til en oppgave for å installere en agent, klikker du på Legg til oppgave* i vinduet *Oppgavebehandling.

  Lagre og synkroniser bokmerker, få tilgang til dem på skrivebordet eller mobilen

I vinduet Ny oppgave* velger du **Installer** og klikker deretter på *Neste.

I vinduet Installer velger du MSI- eller EXE-filen til agenten du vil installere. Du kan også angi tilleggsinstallasjonsargumenter.

Når du har konfigurert innstillingene for oppgaven, klikker du på Neste.

I vinduet Sammendrag* kan du se gjennom innstillingene for oppgaven. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du på *Opprett.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi sett på hvordan du installerer agenter med Windows Configuration Designer. Ved å bruke trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, kan du enkelt automatisere distribusjonen av agenter på enhetene dine.

Vanlige spørsmål

1. Hvilke typer agenter kan jeg installere med Windows Configuration Designer?

Du kan installere MSI- eller EXE-baserte agenter med Windows Configuration Designer.

2. Kan jeg bruke Windows Configuration Designer til å installere agenter på enheter som ikke kjører Windows?

Nei, Windows Configuration Designer kan bare brukes til å installere agenter på enheter som kjører Windows 10 eller Windows 11.

3. Kan jeg bruke Windows Configuration Designer til å konfigurere agenter etter at de er installert?

  Hvordan svindlere bruker ansiktet ditt til å begå svindel

Nei, Windows Configuration Designer kan bare brukes til å installere agenter. Du må bruke andre verktøy for å konfigurere agentene etter at de er installert.

4. Kan jeg bruke Windows Configuration Designer til å distribuere agenter på enheter via Internett?

Ja, du kan bruke Windows Configuration Designer til å distribuere agenter på enheter via Internett. Du må imidlertid konfigurere et distribusjonspunkt før du kan distribuere agenter via Internett.

5. Hvilke språk støttes av Windows Configuration Designer?

Windows Configuration Designer støtter følgende språk:

* Engelsk
* Fransk
* Tysk
* Spansk
* Kinesisk
* Japansk

6. Hvor kan jeg få mer informasjon om Windows Configuration Designer?

Du kan få mer informasjon om Windows Configuration Designer på Microsoft Docs-nettstedet her.

7. Kan jeg bruke Windows Configuration Designer til å installere agenter på enheter som administreres av Microsoft Endpoint Manager?

Ja, du kan bruke Windows Configuration Designer til å installere agenter på enheter som administreres av Microsoft Endpoint Manager. Du må imidlertid først konfigurere et distribusjonspunkt.

8. Kan jeg bruke Windows Configuration Designer til å installere agenter på enheter som ikke er tilknyttet et domene?

Ja, du kan bruke Windows Configuration Designer til å installere agenter på enheter som ikke er tilknyttet et domene. Du må imidlertid først konfigurere et distribusjonspunkt.