q UAC blokkerer kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater i Windows 11/10 - tipsbilk.net

UAC blokkerer kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater i Windows 11/10

UAC blokkerer kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater i Windows 11/10

Introduksjon

Brukerkontokontroll (UAC) er en viktig sikkerhetsfunksjon i Windows som hjelper til med å beskytte systemet ditt mot uautoriserte endringer. Når du installerer eller kjører et program som krever administratorrettigheter, vil UAC be deg om å godkjenne handlingen ved å skrive inn passordet eller klikke på en bekreftelsesknapp.

En ny funksjon lagt til i Windows 11/10 er at UAC nå også blokkerer kjøring av kjørbare programmer som har tilbakekalte sertifikater. Et tilbakekalt sertifikat er et digitalt sertifikat som har blitt ugyldiggjort av utstederen, vanligvis på grunn av sikkerhetsproblemer eller mistanke om kompromittering.

  Slik gjenoppretter du apper og spill til iPhone eller iPad

Hvorfor blokkerer UAC kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater?

Det er flere grunner til at UAC blokkerer kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater:

* Sikkerhetsrisiko: Når et sertifikat tilbakekalles, betyr det at det er blitt kompromittert eller at sikkerheten er svekket. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko fordi en angriper kan bruke det tilbakekalte sertifikatet til å signere skadelig programvare og få det til å se ut som legitimt.
* Beskyttelse av brukeren: Ved å blokkere kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater hjelper UAC til å beskytte brukere mot å kjøre skadelig programvare eller andre trusler som kan utnytte det tilbakekalte sertifikatet.
* Sikring av systemintegritet: UAC bidrar til å sikre integriteten til Windows-systemet ved å forhindre at uautoriserte endringer gjøres i viktige filer eller innstillinger. Ved å blokkere kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater hjelper UAC til å forhindre at skadelig programvare får kommando over systemet.

Hvordan sjekke om et kjørbart program har et tilbakekalt sertifikat

Du kan sjekke om et kjørbart program har et tilbakekalt sertifikat ved å bruke følgende trinn:

1. Høyreklikk på det kjørbare programmet og velg «Egenskaper».
2. Gå til fanen «Digitale signaturer».
3. I listen over signaturer, sjekk om det er en signatur som har status «Tilbakekalt».
4. Hvis det er en signatur som er tilbakekalt, bør du ikke kjøre programmet.

Unntak fra blokkeringsregelen for tilbakekalte sertifikater

Det kan være situasjoner der du må kjøre et kjørbart program som har et tilbakekalt sertifikat. For eksempel kan et program du trenger kanskje ikke ha oppdatert sitt sertifikat, eller du kan være sikker på at sertifikatet er tilbakekalt ved en feiltakelse.

  Hvordan slette AWS ECR umerkede og eldre bilder?

I slike tilfeller kan du lage et unntak fra blokkeringsregelen for tilbakekalte sertifikater. For å gjøre dette, følg disse trinnene:

1. Åpne Kontrollpanel.
2. Gå til «System og sikkerhet» > «Sikkerhet og vedlikehold» > «Brukerkontokontrollinnstillinger».
3. Velg alternativet «Alltid varsle» og klikk på «OK».
4. Når du blir bedt om det, skriver du inn administratorpassordet eller klikker på «Ja».
5. Kjør deretter det kjørbare programmet på nytt.
6. Du vil bli bedt om å autorisere kjøringen av programmet. Klikk på «Kjør».

Merk: Du bør kun opprette unntak for kjørbare apper som du er sikker på er legitime og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Konklusjon

UACs blokkering av kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater er en viktig sikkerhetsfunksjon som hjelper til med å beskytte Windows-systemet mot skadelig programvare og andre trusler. Selv om det er mulig å gjøre unntak fra denne blokkeringsregelen, anbefales det kun å gjøre dette for kjørbare apper som du er sikker på er legitime og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Vanlige spørsmål

1. Hvorfor blokkerer UAC plutselig kjørbare apper som jeg har kjørt før?

UAC kan blokkere kjørbare apper som du har kjørt før hvis deres sertifikater har blitt tilbakekalt. Dette kan skje hvis sertifikatene er blitt kompromittert eller hvis sikkerheten deres er svekket.

2. Hvordan kan jeg sjekke om et kjørbart program har et tilbakekalt sertifikat?

Du kan sjekke om et kjørbart program har et tilbakekalt sertifikat ved å gå til fanen «Digitale signaturer» i programmets egenskaper. Hvis listen over signaturer inkluderer en signatur med status «Tilbakekalt», har programmet et tilbakekalt sertifikat.

  X Vanlige HTML-koder å vite for nybegynnere

3. Hva gjør jeg hvis jeg trenger å kjøre et kjørbart program med et tilbakekalt sertifikat?

Hvis du trenger å kjøre et kjørbart program med et tilbakekalt sertifikat, kan du gjøre et unntak fra blokkeringsregelen for tilbakekalte sertifikater. Dette bør imidlertid kun gjøres for kjørbare apper som du er sikker på er legitime og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

4. Kan jeg deaktivere UACs blokkering av kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater?

Det anbefales ikke å deaktivere UACs blokkering av kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater, da det utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan skadelig programvare og andre trusler kjøres på systemet ditt uten din viten eller godkjenning.

5. Hva er andre sikkerhetstiltak jeg kan ta for å beskytte systemet mitt mot skadelig programvare?

I tillegg til å bruke UAC, er det andre sikkerhetstiltak du kan ta for å beskytte systemet ditt mot skadelig programvare, for eksempel:

* Bruk en antivirusprogramvare
* Hold programvaren oppdatert
* Vær forsiktig med e-postvedlegg og koblinger
* Ikke last ned programvare fra ukjente kilder

6. Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg har blitt infisert med skadelig programvare?

Hvis du tror du har blitt infisert med skadelig programvare, må du ta umiddelbare skritt for å fjerne den. Dette kan inkludere å kjøre en fullstendig systemskanning med antivirusprogramvaren din, fjerne eventuelle skadelige filer som oppdages, og endre passordene dine.

7. Hvor kan jeg få mer informasjon om UAC og blokkering av kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater?

Du kan få mer informasjon om UAC og blokkering av kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater fra følgende ressurser:

* Microsofts dokumentasjon om UAC
* Microsofts dokumentasjon om tilbakekalte sertifikater

8. Hvilke andre funksjoner har UAC?

I tillegg til å blokkere kjørbare apper med tilbakekalte sertifikater, har UAC også følgende funksjoner:

* Be brukere om godkjenning før de gjør endringer i systemet
* Be brukere om godkjenning før de installerer programmer
* Hindre at uautoriserte brukere får tilgang til administratorrettigheter
* Hjelp til med å beskytte viktige systemfiler og innstillinger

9. Er UAC viktig for å holde systemet mitt trygt?

Ja, UAC er en viktig funksjon for å holde systemet ditt trygt. Den hjelper til med å beskytte systemet mot uautoriserte endringer, skadelig programvare og andre trusler.

10. Kan jeg deaktivere UAC helt?

Du kan deaktivere UAC helt, men dette anbefales ikke. Deaktivering av UAC utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko, da den gjør systemet ditt mer sårbart for angrep og skadelig programvare.