q Hvordan oppdatere rader og kolonner ved hjelp av Python Pandas - tipsbilk.net

Hvordan oppdatere rader og kolonner ved hjelp av Python Pandas

Hvordan oppdatere rader og kolonner ved hjelp av Python Pandas

Introduksjon

Python Pandas er et kraftig dataanalysebibliotek som lar deg manipulere og analysere datastrukturer som tabeller og tidsserier. En vanlig oppgave ved å jobbe med Pandas er å oppdatere rader og kolonner i en DataFrame for å korrigere data eller endre strukturen. I denne artikkelen vil vi utforske forskjellige metoder for å oppdatere rader og kolonner i Pandas effektivt.

Oppdatering av rader

H2: Oppdater enkelt rader ved indeks

Den enkleste måten å oppdatere en enkelt rad i en DataFrame er å bruke indekseringen. Du kan bruke loc-attributtet til å få tilgang til og endre en rad basert på indeksen.

python
df.loc[index] = [nye_verdier]

For eksempel, for å oppdatere den tredje raden:

python
df.loc[2] = [10, 20, 30]

H3: Oppdater flere rader ved bruk av logiske betingelser

Du kan også bruke logiske betingelser til å oppdatere flere rader samtidig. query()-metoden lar deg filtrere DataFrame basert på et gitt uttrykk.

python
df.query("betingelse") = [nye_verdier]

For eksempel, for å oppdatere alle rader der kolonnen «alder» er større enn 30:

  Hvordan sletter du 2K-kontoen din

python
df.query("alder > 30") = [10, 20, 30]

H4: Oppdater rader ved hjelp av maskering

Maskering lar deg velge rader basert på en boolsk matrise. Du kan bruke mask()-metoden til å opprette en boolsk matrise og deretter oppdatere rader ved å bruke den.

python
df[maske] = [nye_verdier]

For eksempel, for å oppdatere rader der kolonnen «kjønn» er «mannlig»:

python
df[df["kjønn"] == "mannlig"] = [10, 20, 30]

Oppdatering av kolonner

H2: Oppdater enkelt kolonner ved navn

Du kan bruke []-operatoren til å få tilgang til og endre en kolonne basert på navnet.

python
df[kolonnenavn] = [nye_verdier]

For eksempel, for å oppdatere kolonnen «navn»:

python
df["navn"] = ["John", "Mary", "Bob"]

H3: Oppdater flere kolonner ved bruk av tildeling av flere kolonner

Du kan også tildele verdier til flere kolonner samtidig ved å bruke tildeling av flere kolonner.

python
df[[kolonne1, kolonne2]] = [[nye_verdier1], [nye_verdier2]]

For eksempel, for å oppdatere kolonnene «navn» og «alder»:

python
df[["navn", "alder"]] = [["John", 30], ["Mary", 25], ["Bob", 40]]

H4: Oppdater kolonner ved hjelp av assign()-metoden

assign()-metoden lar deg oppdatere eller legge til nye kolonner i en DataFrame på et høyere nivå.

  Virtuelle datarom: fordeler, bruk og verktøy

python
df = df.assign(**{kolonnenavn: [nye_verdier]})

For eksempel, for å oppdatere kolonnen «navn» ved hjelp av assign()-metoden:

python
df = df.assign(navn=["John", "Mary", "Bob"])

Konklusjon

Oppdatering av rader og kolonner i Pandas er en viktig ferdighet for å manipulere og analysere data. Ved å bruke de ulike metodene som er beskrevet i denne artikkelen, kan du effektivt endre dataene i DataFrame-en for å passe dine spesifikke behov. Husk å velge riktig metode basert på dine krav, for eksempel om du trenger å oppdatere enkelt eller flere rader/kolonner, eller om du trenger å bruke logiske betingelser eller maskering. Gjennom øvelse og eksperimentering vil du mestre kunsten å oppdatere Pandas-datastrukturer for å få meningsfulle innsikter.

Vanlige spørsmål (FAQs)

1. Kan jeg oppdatere en enkelt celle i en DataFrame?
– Ja, du kan bruke at-attributtet for å oppdatere en enkelt celle basert på indeksene.

2. Hvordan kan jeg legge til en ny rad i en DataFrame?
– Du kan bruke append()-metoden eller loc-attributtet med axis=1 for å legge til en ny rad.

  10 apper og ressurser som hjelper deg med å lage et positivt humørbrett

3. Hvordan kan jeg slette en rad eller kolonne i en DataFrame?
– Du kan bruke drop()-metoden for å slette en rad eller kolonne basert på indeks eller navn.

4. Er det en måte å oppdatere DataFrame-en på plass uten å tildele verdier?
– Du kan bruke inplace=True-parameteren i oppdateringsmetodene for å oppdatere DataFrame-en på plass.

5. Hva er fordelene ved å bruke Pandas for å oppdatere rader og kolonner?
– Pandas gir effektive metoder for å oppdatere datastrukturer i stor skala.
– Den støtter både indeksering og logiske betingelser for presise oppdateringer.
– Pandas forenkler oppdatering av flere rader/kolonner på en gang.

6. Er det noen begrensninger for å oppdatere Pandas-datastrukturer?
– Oppdatering av datastrukturer i Pandas kan bli ineffektivt når DataFrame-en er veldig stor.
– Uriktig bruk av oppdateringsmetoder kan føre til uønskede resultater.

7. Hvilke alternative biblioteker kan jeg bruke for å oppdatere datastrukturer i Python?
– Numpy og scikit-learn er alternativer for databehandling i Python.

8. Hvor kan jeg finne mer informasjon om Pandas-oppdateringsmetoder?
«loc»
«query»
«mask»
«assign»