NetOps forklart på fem minutter eller mindre

Moderne nettverk er avhengig av NetOps som en nøkkelkomponent for å sikre at nettverkene fungerer jevnt og effektivt.

NetOps er en revolusjonerende tilnærming som har endret måten organisasjoner håndterer komplekse nettverksmiljøer på.

Det fungerer bokstavelig talt som ryggraden for å levere bedre brukeropplevelser i denne fartsfylte verdenen.

La oss se hva denne NetOps handler om og dens rolle i nettverksadministrasjon.

Hva er NetOps?

NetOps står for Network Operations.

Med enkle ord er det praksisen med å administrere og drive datanettverk i en organisasjon.

Det innebærer oppgaver knyttet til overvåking, vedlikehold og optimalisering av nettverksinfrastruktur som forbedrer funksjonaliteten.

Her er noen nøkkelaktiviteter som er knyttet til NetOps.

NetOps-team eller fagfolk er ansvarlige for å sikre jevn og effektiv drift av nettverk i en organisasjon.

De jobber for å optimalisere nettverksytelse, pålitelighet og sikkerhet, samtidig som de løser eventuelle problemer eller utfordringer som oppstår.

Viktigheten av NetOps i moderne nettverk

NetOps spiller en avgjørende rolle i moderne nettverk på grunn av flere viktige årsaker:

Økt kompleksitet

Moderne nettverk har blitt svært komplekse, med et økende antall enheter og tjenester koblet sammen på tvers av forskjellige steder. NetOps gir en strukturert tilnærming for å håndtere denne kompleksiteten.

Nettverksytelse

Bedrifter er avhengige av nettverkstilkobling for å støtte driften. NetOps fokuserer på å optimalisere nettverksytelsen og redusere ventetiden, noe som er viktig for å levere data til sluttbrukere.

Nettverksikkerhet

NetOps implementerer sikkerhetstiltak som tilgangskontroller, brannmurer, IDS/IPS og krypteringsprotokoller for å beskytte nettverk mot uautorisert tilgang og andre sikkerhetsrisikoer.

Forretningskontinuitet

Nedetid i nettverket kan føre til betydelige driftsfeil for virksomheter. NetOps minimerer nedetid gjennom effektiv hendelsesrespons og aktiv overvåking.

Skalerbarhet og fleksibilitet

Moderne nettverk må være tilpasningsdyktige for å imøtekomme de utviklende behovene til organisasjoner. NetOps hjelper til med å implementere nettverksarkitekturer som enkelt kan skaleres og tilpasses endrede krav.

Kostnadsoptimalisering

Effektiv nettdrift kan føre til kostnadsbesparelser. NetOps hjelper til med å redusere driftsutgifter knyttet til nettverksadministrasjon ved å optimalisere ressursutnyttelsen.

  Alle Counter Blox-innløsningskoder: Løs inn nå

Samarbeid og innretting

NetOps fremmer samarbeid mellom forskjellige team i en organisasjon, for eksempel nettverksadministratorer, systemadministratorer, utviklere og sikkerhetseksperter.

Dette samarbeidet sørger for at nettverksdrift er tett integrert med andre IT-funksjoner og overordnede forretningsmål.

Nøkkelkonsepter og prinsipper for NetOps

Automasjon

Det refererer til prosessen med å bruke verktøy for å utføre repeterende manuelle oppgaver automatisk. NetOps-team kan spare tid og redusere menneskelige feil ved å automatisere oppgaver.

Orkestrering

Orkestrering innebærer å koordinere og administrere flere automatiserte oppgaver for å oppnå et bestemt mål eller resultat.

Eksempel

Anta at et selskap ønsker å distribuere en mikrotjenestebasert nettapplikasjon som består av flere tjenester (hver kjører i sin egen beholder). Applikasjonen krever en frontend-tjeneste, backend-tjenester, en database og en meldingsmegler for kommunikasjon mellom tjenester. Orkestrering kan strømlinjeforme denne komplekse distribusjonsprosessen.

Overvåkning

Nettverksovervåking er prosessen med å observere og samle inn data fra nettverksinfrastruktur for å få informasjon om nettverksytelse og sikkerhet. Disse dataene brukes ofte til å oppdage og diagnostisere problemer. Overvåkingsverktøy kan gi sanntidsdata om ventetid, pakketap og andre ytelsesindikatorer.

Analytics

Den bruker dataanalyse og maskinlæringsteknikker for å analysere nettverksatferd. Basert på dataene kan NetOps-team identifisere mønstre og redusere potensielle risikoer.

Telemetri og streaming

Telemetri er prosessen med å overføre sanntidsdata fra nettverksenheter til analytiske systemer. Streaming-telemetri gir kontinuerlige data for NetOps-team for å overvåke og reagere raskt på endringer.

Software-Defined Networking (SDN)

SDN er en nettverksarkitektur som skiller nettverkskontrollplanet fra dataplanet. Den lar nettverksadministratorer administrere nettverkstjenester gjennom abstraksjonen av funksjonalitet på lavere nivå.

Og her er et detaljert innlegg om hvordan SDN fungerer og typene av det. Besøk gjerne dette innlegget.

Det finnes en rekke verktøy knyttet til NetOps.

#1. Konfigurasjonsadministrasjonsverktøy

Konfigurasjonsadministrasjon er et viktig aspekt ved NetOps som lar nettverksadministratorer automatisere distribusjon og vedlikehold av nettverksenheter effektivt.

Tre populære verktøy i dette domenet er:

Ansible

Ansible er en åpen kildekode-automatiseringsplattform som forenkler konfigurasjonsadministrasjon, applikasjonsdistribusjon og oppgaveautomatisering. Den bruker deklarativt språk for å definere ønsket tilstand for nettverket.

Dukke

Dukke er et annet mye brukt verktøy for konfigurasjonsadministrasjon som automatiserer klargjøring og administrasjon av nettverksenheter. Det gir et sentralisert dashbord for å overvåke konfigurasjoner.

Kokk

  Er The Forest på Xbox One?

Chef fokuserer generelt på å automatisere hele infrastrukturen, inkludert nettverksenheter, servere og applikasjoner. Den bruker en kodedrevet tilnærming som gjør det enkelt å administrere komplekse nettverkskonfigurasjoner.

#2. Verktøy for nettverksovervåking og ytelse

Nettverksovervåking i sanntid er et kjerneelement i NetOps, da det brukes til å identifisere og løse problemer raskt.

Nagios

Nagios er et åpen kildekode-overvåkingssystem som gir avansert overvåking og varsling for nettverksenheter og applikasjoner. Den har et brukervennlig grensesnitt og kan utvides med ulike plugins for å passe spesifikke overvåkingsbehov.

Zabbix

Zabbix er en funksjonsrik overvåkingsløsning som gir sanntidsovervåking og visualisering av nettverksytelse. Den støtter både agentbasert og agentløs overvåking, som passer for ulike nettverksmiljøer.

PRTG

PRTG er et alt-i-ett nettverksovervåkingsverktøy som tilbyr et brukervennlig grensesnitt og tilpassbare dashbord.

#3. Automatiseringsrammer og plattformer

Automatisering ligger i hjertet av NetOps, som gjør det mulig for organisasjoner å skalere nettverket sitt effektivt. Noen av eksemplene er:

Cisco DNA-senter

Cisco DNA-senter er en sentralisert nettverksadministrasjonsplattform designet av Cisco Systems. Det fungerer som kommandosenteret for Ciscos Digital Network Architecture (DNA).

Junos Space

Einerbær Junos Space tilbyr et enhetlig grensesnitt for administrasjon og orkestrering av Juniper-nettverksenheter og -tjenester som gir en sentralisert oversikt over hele nettverksinfrastrukturen deres.

Arista CloudVision

Arista CloudVision er en skybasert nettverksadministrasjons- og automatiseringsplattform. Den er spesielt utviklet for nettskymiljøer.

Utfordringer i NetOps implementering

Eldre systemintegrasjon

Mange organisasjoner har eksisterende nettverksinfrastruktur med flere protokoller og konfigurasjoner. Å integrere NetOps-prinsipper og automatisering i eldre systemer kan være utfordrende og kan kreve ekstra innsats.

Sikkerhetsbekymringer

Automatisering og sentralisert administrasjon kan utsette nettverket for potensielle sikkerhetsrisikoer hvis det ikke implementeres riktig. Avanserte sikkerhetstiltak og tilgangskontroller er nødvendig for å forhindre datainnbrudd.

Ferdighetsgap og motstand mot endring

La oss si at en mellomstor bedrift ønsker å gå over fra manuell nettverkskonfigurasjon til en automatisert NetOps-tilnærming. Nettverksteamet består hovedsakelig av tradisjonelle nettverksadministratorer som har ekspertise på å konfigurere nettverksenheter manuelt ved hjelp av CLI.

Imidlertid har de kanskje ikke erfaring med moderne automatiseringsverktøy som kreves for NetOps-implementering, for eksempel Python eller Ansible. Dette ferdighetsgapet kan forsinke utrullingen av NetOps – ettersom teamet må gjennomgå opplæring eller ansette nytt personell med de nødvendige ferdighetene.

Beste praksis for implementering av NetOps

Implementering av NetOps-strategier innebærer en systematisk tilnærming som integrerer nettverksautomatisering, orkestrering og overvåking for å forbedre effektiviteten og påliteligheten til nettverket.

  10 beste Adobe After Effects-maler for imponerende visuelle effekter

Definer tydelige mål

Det første trinnet er å tydelig skissere de ønskede resultatene av NetOps-implementeringen, for eksempel raskere responstider eller bedre nettverkssynlighet. Å ha veldefinerte mål vil styre implementeringsprosessen.

Start i det små

Begynn med et miniprosjekt eller en spesifikk brukssak for å teste NetOps-verktøy i et kontrollert miljø. Dette muliggjør enklere feilsøking og justeringer før fullskala distribusjon.

Samarbeid og opplæring

Invester i opplæring og oppkvalifisering av nettverksteam for å tilpasse seg nye NetOps-teknologier.

Kontinuerlig læring

Omfavn en kultur med kontinuerlig læring og forbedring i NetOps. Oppmuntre tilbakemeldinger fra brukere for å identifisere områder som trenger forbedringer.

Regelmessig overvåking

Evaluer kontinuerlig ytelsen til NetOps-implementeringen for å identifisere flaskehalser og avgrense automatiseringsskriptene når det er nødvendig.

Verktøyevaluering

Undersøk nøye og velg NetOps-verktøy og -leverandører som samsvarer med bedriftens behov. Vurder faktorer som enkel integrering, støtte og fremtidig veikart.

Det fremtidige omfanget av NetOps er lovende og har et betydelig potensial for å endre måten nettverk administreres på. NetOps vil sannsynligvis se fremskritt på områder som:

AI-drevet automatisering

Integrering av maskinlæringsalgoritmer for å optimalisere nettverksoperasjoner og forutsi problemer.

Intensjonsbasert nettverk (IBN)

Det er et nettverksparadigme som forenkler administrasjonen av komplekse nettverk ved å fokusere på intensjonen til nettverksadministratoren eller operatøren.

IBN gjør det mulig for nettverksadministratorer å definere forretningspolicyer på høyt nivå i stedet for å håndtere individuelle konfigurasjonsoppgaver eller kommandoer på lavt nivå. Nettverk som forstår og tilpasser seg forretningsmål gjør nettverksadministrasjon mer logisk og effektiv.

Network Automation as a Service (NAaaS)

Fremveksten av NAaaS vil tillate organisasjoner å sette ut noen aspekter av NetOps til spesialiserte tjenesteleverandører. Bedrifter vil kunne dra nytte av dyktig nettverksadministrasjon mens de konsentrerer seg om sine kjerneferdigheter.

Hybrid skyadministrasjon

NetOps vil fokusere på å sikre tilkobling, sikkerhet og håndhevelse av retningslinjer på tvers av ulike skymiljøer med den økende bruken av multisky- og hybridskyarkitekturer.

Konklusjon ✍️

NetOps dukket opp som svar på den økende kompleksiteten til nettverk og etterspørselen etter kontinuerlige digitale opplevelser.

Teknologier som verktøy for konfigurasjonsadministrasjon og automatiseringsrammeverk er drivkraften bak denne transformative tilnærmingen til nettverksadministrasjon.

Nedetid og ytelsesproblemer i nettverket kan føre til skade på omdømmet for bedrifter. NetOps løser disse utfordringene ved å integrere nettverksadministrasjon med automatisering, analyser og samarbeid.

Jeg håper du fant denne artikkelen nyttig for å lære om NetOps og dens betydning i moderne nettverk.

Du kan også være interessert i å lære om nettverkssegmenteringen.