10 DevSecOps-verktøy å kjenne til som utvikler eller systemadministrator

DevSecOps er en praksis for å implementere sikkerhet på hvert trinn i DevOps-livssyklusen med DevSecOps-verktøy.

Innen programvareutvikling er DevOps kombinasjonen av spesifikke utviklingsaktiviteter med IT-drift. Denne kombinasjonen har som mål å forbedre programvarekvaliteten og muliggjøre kontinuerlig levering.

Hvis vi legger sikkerhetsstyring til DevOps, blir det DevSecOps: en disiplin som integrerer sikkerhet som et delt ansvar mellom IT-verdenen og programvareutviklingsverdenen.

Tidligere var sikkerhet det eksklusive ansvaret til et spesialisert team som ble med i prosjekter i sluttfasen. Dette fungerte bra i utviklingssykluser som varte i måneder eller år. Men i smidige utviklingssykluser målt i uker, må sikkerhetspraksis vurderes fra begynnelsen til slutten av prosjektet, og sikkerhetsansvaret må deles av hele utviklings- og IT-teamet.

For at DevSecOps skal fungere uten å bryte paradigmene til smidige metoder, må integrasjonen automatiseres. Dette er den eneste måten for DevOps-arbeidsflyten å ikke bli treg når du inkorporerer sikkerhetsadministrasjon. Og at automatisering krever passende mekanismer som integrerer utviklingsverktøy, for eksempel integrerte utviklingsmiljøer (IDE), med sikkerhetsfunksjoner.

Typer DevSecOps-verktøy

Kombinasjonen av sikkerhet og DevOps kan ta mange former. Av denne grunn er det forskjellige typer DevSecOps-verktøy, som kan oppsummeres som følger:

  • Sårbarhetsskanning i åpen kildekode-komponenter: De ser etter mulige sårbarheter i åpen kildekodekomponenter og biblioteker som ligger i den analyserte kodebasen, sammen med alle deres avhengigheter.
  • Statisk og dynamisk applikasjonssikkerhetstesting (SAST/DAST): Statisk testing skanner utviklernes kildekode for usikker kode for å identifisere potensielle sikkerhetsproblemer. Dynamisk testing utfører sikkerhetstester på kjørende applikasjoner uten å kreve tilgang til kildekoden.
  • Bildeskanning: De søker etter sårbarheter i Docker-beholdere.
  • Infrastrukturautomatisering: Oppdag og fiks ulike konfigurasjonsproblemer og sårbarheter i infrastrukturkonfigurasjon, spesielt i skymiljøer.
  • Visualisering: Gi innsyn i KPIer og trender for å oppdage økninger eller reduksjoner i antall sårbarheter over tid.
  • Trusselmodellering: Aktiver proaktiv beslutningstaking ved å forutsi trusselrisiko over hele angrepsoverflaten.
  • Varsler: Varsle sikkerhetsteamet bare når en unormal hendelse er identifisert og prioritert som en trussel for å redusere støynivået og unngå avbrudd i DevSecOps arbeidsflyter.

Listen nedenfor viser en kurert liste over DevSecOps-verktøy du kan stole på for å inkludere ordet «Sec» i DevOps-arbeidsflytene dine.

Invicti

Invicti er et verktøy som du kan integrere i SDLC-en din for å utføre sikkerhetsstyring i programvareproduktene dine samtidig som du opprettholder smidigheten i utviklingsprosessen.

Analysen utført av Invicti er uttømmende, og gir nøyaktighet i å oppdage problemer uten å ofre hastigheten i administrasjonen av SDLC.

Automatiseringsalternativene som tilbys av Invicti unngår behovet for menneskelig inngripen i utførelsen av sikkerhetsoppgaver, og skaper innsatsbesparelser for teamet ditt som kan beløpe seg til hundrevis av timer per måned.

Disse besparelsene forbedres ved å identifisere sårbarhetene som virkelig betyr noe og automatisk tilordne dem til de mest passende ressursene for utbedring.

Invicti gir også full oversikt over sårbarhetene i applikasjonene dine under utvikling og innsatsen som gjøres for å redusere risiko.

SonarQube

SonarQube sjekker automatisk koden din for sårbarheter, snuser den for feil som kan bli trusler. Når dette skrives, støtter det nesten 30 forskjellige programmeringsspråk.

  Bright Data Collector gjør nettskraping enkelt [No-Code Solution]

SonarQubes unike QualityGates representerer en enkel måte å stoppe problemer før et produkt går ut i verden. De gir også utviklingsteamet et felles syn på kvalitet, slik at alle kan kjenne til standardene og om utviklingen deres oppfyller dem.

SonarQube integreres sømløst i din DevSecOps-pipeline, og sikrer at alle teammedlemmer har tilgang til rapportene og tilbakemeldingene som genereres av verktøyet.

Ved ganske enkelt å installere det, indikerer SonarQube tydelig om dine forpliktelser er rene og om prosjektene dine er klare for utgivelse. Hvis noe er galt, vil verktøyet umiddelbart informere deg om hvor problemet er og hva løsningen kan være.

Aqua

Aqua lar deg visualisere og stoppe trusler i alle stadier av livssyklusen til programvareproduktene dine, fra å skrive kildekoden til å distribuere applikasjonen i skyen.

Verktøyet fungerer som en skybasert applikasjonsbeskyttelsesplattform (CNAPP), og tilbyr sikkerhetssjekker for programvareforsyningskjeden, risiko- og sårbarhetsskanning og avansert beskyttelse mot skadelig programvare.

Aquas integrasjonsalternativer lar deg sikre applikasjonene dine uavhengig av plattformene og mekanismene du bruker for utvikling og distribusjon, enten de er sky, container, serverløse, CI/CD-pipelines eller orkestratorer. Den integreres også med SIEM-plattformer og analyseverktøy.

Et særegent aspekt ved Aqua er at det muliggjør sikkerhetskontroll i Kubernetes-beholdere med KSPM (Kubernetes Security Posture Management) og avansert beskyttelse i Kubernetes-runtime. Bruk av native K8s-funksjoner muliggjør policy-drevet beskyttelse for hele livssyklusen til applikasjoner distribuert i containere.

ProwlerPro

ProwlerPro er et åpen kildekode-verktøy bygget spesielt for å holde sikkerheten under kontroll i Amazon Web Services (AWS) utviklingsmiljøer.

ProwlerPro er designet på en slik måte at du kan opprette en konto og begynne å utføre skanninger av utviklingsrørledningene dine i løpet av få minutter, noe som gir et helhetlig syn på infrastrukturen din uavhengig av regionen du befinner deg i. Visualiseringsverktøyene lar deg se sikkerhetsstatusen til alle AWS-tjenestene dine i ett enkelt vindu.

Når du har opprettet din ProwlerPro-konto og kommer i gang, kan du konfigurere systemet til å kjøre en rekke anbefalte kontroller hver 24. time automatisk. Skanninger med ProwlerPro kjører parallelt for hastighet for ikke å tregere med DevSecOps-arbeidsflytene dine.

Skanneresultater vises i en rekke forhåndsdefinerte dashboards som enkelt kan deles og navigeres ved å gå ned for direkte innsikt på alle detaljnivåer i sikkerhetsstillingen din.

Sannsynligvis

Hvis du allerede har en DevOps-arbeidsflyt og ønsker å integrere sikkerhetsskanninger i den, lar Probely deg gjøre det i løpet av få minutter, takket være verktøyene for webapplikasjonssårbarhetsskanning og API-er.

Probelys tilnærming er basert på API-first-utvikling, som betyr at hver ny funksjon i verktøyet først tilbys gjennom API og deretter legges til grensesnittet. Denne strategien gjør det mulig hvis du trenger å integrere Probely med arbeidsflyter eller tilpasset programvare, kan du alltid bruke APIen.

Du kan også registrere webhooks slik at applikasjonene dine mottar varsler for hver hendelse som Probely genererer.

Siden Probely tilbyr en rekke ferdige integrasjoner, er sjansen stor for at du ikke trenger å bruke API-en for å integrere den med verktøyene dine. Hvis du allerede bruker Jira og Jenkins i arbeidsflytene dine, vil integreringen være umiddelbar.

  Fix Minecraft Server kan ikke følge med

Probely vil automatisk starte skanninger i CI/CD-rørledningene dine og registrere sårbarhetene funnet som problemer i Jira. Når disse sårbarhetene er løst, vil den teste dem igjen og gjenåpne det uløste problemet i Jira, om nødvendig.

Checkov

Checkov skanner konfigurasjoner i skyinfrastrukturer med den hensikt å finne konfigurasjonsfeil før et programvareprodukt distribueres. Med et felles kommandolinjegrensesnitt skanner den resultater på tvers av forskjellige plattformer, som Kubernetes, Terraform, Helm, CloudFormation, ARM-maler og serverløse rammer.

Med et attributtbasert policyskjema lar Checkov deg skanne skyressurser på kompileringstidspunktet, og oppdage konfigurasjonsfeil i attributter ved å bruke et enkelt policy-as-code Python-rammeverk. Checkov analyserer blant annet forhold mellom skyressurser ved hjelp av grafbaserte YAML-policyer.

Ved å integrere i CI/CD-rørledninger og versjonskontrollsystemer, utfører, tester og endrer Checkov løperparametere i sammenheng med et mållager.

Takket være et utvidbart integrasjonsgrensesnitt, kan arkitekturen utvides til å definere tilpassede retningslinjer, undertrykkelsesvilkår og leverandører. Grensesnittet lar den også integreres med støtteplattformer, bygge prosesser og tilpassede utgivelsessystemer.

Faraday

Med Faraday kan du automatisere sårbarhetshåndtering og kontrollere handlinger for å sette oppmerksomheten din mot arbeidet som virkelig betyr noe. Arbeidsflytene lar deg utløse enhver handling med tilpassede hendelser som du fritt kan designe for å unngå gjentakelse av oppgaver.

Faraday gir deg muligheten til å standardisere og integrere sikkerhetsverktøyene dine i arbeidsflytene dine, og hente sårbarhetsinformasjon fra mer enn 80 skanneverktøy. Ved å bruke agenter blir skannerne automatisk integrert i arbeidsflytene dine for å innta og normalisere data med maksimal letthet, og generere resultater som kan sees gjennom et nettgrensesnitt.

Et bemerkelsesverdig og interessant aspekt ved Faraday er at den bruker et sentralisert depot for å lagre sikkerhetsinformasjon, som enkelt kan analyseres og testes av forskjellige medlemmer av DevSecOps-teamet.

Dette gir en ekstra fordel, som er muligheten til å identifisere og kombinere dupliserte problemer rapportert av forskjellige verktøy. Dette reduserer innsatsen til teammedlemmene, og unngår at de må være oppmerksomme flere ganger på det samme problemet som rapporteres mer enn én gang.

CircleCI

For å integrere CircleCI med de mest populære DevOps-sikkerhetsverktøyene, må du inkludere en av de mange partnerne i utviklingspipelines. CircleCI-partnere er løsningsleverandører i flere kategorier, inkludert SAST, DAST, statisk beholderanalyse, policyhåndhevelse, hemmelighetsbehandling og API-sikkerhet.

Hvis du trenger å gjøre noe for å sikre utviklingsrørledningen som du ikke kan gjøre med noen av de tilgjengelige kulene, kan du dra nytte av det faktum at kulene er åpen kildekode. Av den grunn er det å legge til funksjonalitet til en eksisterende kule bare et spørsmål om å få godkjenning for PR og slå den sammen.

Selv om du har en brukstilfelle som du føler er utenfor settet med kuler som er tilgjengelig i CircleCI-registeret, kan du opprette en og bidra med den til fellesskapet. Selskapet publiserer en liste over beste fremgangsmåter for å lage automatisert orb-kompilering og testing av rørledninger for å lette veien.

  World Clock er en visuell tidsregistreringsapp med et dag/nattverktøy [Mac]

For å sikre din pipeline, eliminer behovet for intern utvikling og la teamet ditt utnytte tredjepartstjenester. Ved å bruke CircleCI-kuler trenger teamet ditt bare å vite hvordan de skal bruke disse tjenestene, uten å måtte lære å integrere eller administrere dem.

Trivy

Trivy er et åpen kildekode-sikkerhetsverktøy som har flere skannere som er i stand til å oppdage sikkerhetsproblemer og ulike mål der den kan finne slike problemer. Blant målene som Trivy skanner, er: filsystem, containerbilder, Git-lagre, virtuelle maskinbilder, Kubernetes og AWS-lagre.

Ved å skanne alle disse mulige målene, kan Trivy finne kjente sårbarheter, konfigurasjonsfeil, hemmeligheter eller sensitiv informasjon, og programvarelisenser og oppdage problemer i programvareforsyningskjeden, inkludert avhengigheter av programvare i bruk og operativsystempakker.

Plattformene og applikasjonene som Trivy kan integreres med finner du på Økosystem-siden. Denne listen inkluderer de mest populære navnene, som CircleCI, GitHub Actions, VS Code, Kubernetes eller JetBrains.

Trivy er tilgjengelig i apt, yum, brew og dockerhub. Den har ingen forutsetninger som databaser, distribusjonsmiljøer eller systembiblioteker, og den første skanningen anslås å være fullført på bare 10 sekunder.

GitLeaks

Gitleaks er et åpen kildekodeverktøy med et kommandolinjegrensesnitt som kan installeres ved hjelp av Docker, Homebrew eller Go. Den er også tilgjengelig som en binær kjørbar for de mest populære plattformene og operativsystemene. Du kan også distribuere den direkte i repoen din som en pre-commit-hook eller som en GitHub-andel via Gitleaks-Action.

Kommandogrensesnittet er enkelt og minimalistisk. Den består av kun 5 kommandoer for å oppdage hemmeligheter i koden, beskytte hemmeligheter, generere skript, få hjelp eller vise versjonen av verktøyet. Detect-kommandoen lar deg skanne arkiver, filer og kataloger. Den kan brukes på utviklingsmaskiner så vel som i CI-miljøer.

Det meste av arbeidet med GitLeaks gjøres ved å bruke kommandoene for å oppdage og beskytte. Disse opererer på Git-repositorier, analyserer utdataene fra git log eller git diff-kommandoer og genererer patcher som GitLeaks deretter vil bruke for å oppdage og beskytte hemmeligheter.

Hold deg konkurransedyktig og sikker

På den ene siden er smidigheten og hastigheten til CI/CD-pipelines nøkkelen til å sikre en rask time to market, som igjen er nøkkelen til å forbli konkurransedyktig som programvareutvikler.

På den annen side er det en ubestridt nødvendighet å inkludere sikkerhetsverktøy i utviklingsprosessene dine. For å inkludere sikkerhet uten å påvirke SDLC-tidslinjene dine negativt, er DevSecOps-verktøyene svaret.

x