tipsbilk.net

15 DevOps Security Best Practices Guide

Ifølge forskning fra Verizon, nesten 58 % av bedriftene var i fjor et offer for et datainnbrudd, og av dem skjedde 41 % på grunn av programvaresårbarheter. På grunn av slike brudd kan organisasjoner tape millioner av dollar og til og med deres markedsomdømme.

Men mye modernisering har skjedd i applikasjonsutviklingsmetodologier. I dag følger organisasjoner DevOps prinsipper og verktøy for å utvikle en applikasjon eller programvare. I DevOps-tilnærmingen blir ikke den komplette applikasjonen levert på én gang, den utvikles og leveres iterativt. Og i noen tilfeller skjer utgivelser også daglig. Men å finne sikkerhetsproblemer i de daglige utgivelsene er ikke en lett oppgave. Og det er derfor sikkerhet er en av de mest kritiske faktorene i DevOps-prosessen.

Hvert team som jobber med applikasjonsutviklingen, som utvikling, testing, drift og produksjon, er ansvarlig for å ta nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre at applikasjonen ikke har noen sårbarheter som fører til et sikkerhetsbrudd. I denne artikkelen vil jeg snakke om DevOps Securitys beste fremgangsmåter for å utvikle og distribuere applikasjoner på en sikker måte.

Implementer DevSecOps-modellen

DevSecOps er et annet trendbegrep i DevOps-domenet. Det er den grunnleggende sikkerhetspraksisen ved skilsmisse som hver IT-organisasjon har begynt å bruke. Som navnet antyder, er det kombinasjonen av utvikling, sikkerhet og drift.

DevSecOps er en metodikk for bruk av sikkerhetsverktøy i DevOps livssyklus. Så fra begynnelsen av applikasjonsutvikling må sikkerhet være en del av det. Integrering av DevOps-prosessen med sikkerhet hjelper organisasjoner med å bygge sikre applikasjoner uten sårbarheter i dem. Denne metodikken hjelper også med å fjerne siloene mellom utviklingsoperasjonene og sikkerhetsteamene i en organisasjon.

Nedenfor er noen grunnleggende praksiser du må implementere i DevSecOps-modellen:

  • Bruk sikkerhetsverktøy som Snyk, Checkmarx i utviklingsintegrasjonspipeline.
  • Alle de automatiserte testene må evalueres av sikkerhetseksperter.
  • Utviklings- og sikkerhetsteam må samarbeide for å lage trusselmodeller.
  • Sikkerhetskravene skal ha høy prioritet i produktreserven.
  • Alle sikkerhetspolicyer for infrastruktur må gjennomgås før distribusjon.
  En detaljert sammenligning i DBMS

Se gjennom koden i mindre størrelse

Du bør vurdere koden i en mindre størrelse. Aldri gå gjennom stor kode, og du vurderer ikke hele applikasjonen på en gang, det ville være en feil. Gjennomgå kodene i biter, slik at du kan gjennomgå dem på riktig måte.

Implementere endringsledelsesprosess

Du bør implementere en endringsledelsesprosess.

Nå, når og når endringer skjer i applikasjonen som allerede er i distribusjonsstadiet, vil du ikke at utviklere skal fortsette å legge til kode til den eller legge til eller fjerne funksjoner. Så derfor er det eneste som kan hjelpe deg på dette stadiet å implementere endringsledelsesprosessen.

Så hver endring som må gjøres i applikasjonen bør gå gjennom endringsbehandlingsprosessen. Når den er godkjent, bør utbygger få lov til å gjøre en endring.

Fortsett å evaluere applikasjoner i produksjon

Ofte glemmer organisasjoner sikkerhet når en applikasjon er live i produksjon.

Du bør vurdere søknaden fortløpende. Du bør fortsette å gjennomgå koden og utføre periodiske sikkerhetstester for å sikre at ingen nye sikkerhetshull har blitt introdusert.

Du kan utnytte kontinuerlig sikkerhetsprogramvare som f.eks Invicti, Sannsynligvisog Inntrenger.

Trene utviklingsteamet på sikkerhet

På sikkerhetsretningslinjene bør du også trene utviklingsteamet på beste praksis for sikkerhet.

Så, for eksempel, hvis en ny utvikler har sluttet seg til teamet og han eller hun ikke vet om SQL-injeksjon, må du sørge for at utvikleren er klar over hva SQL-injeksjon er, hva den gjør og hva slags skade den kan årsak til søknaden. Du vil kanskje ikke gå inn på det tekniske ved dette. Likevel må du sørge for at utviklingsteamet er oppdatert med de nye retningslinjene for sikkerhetsnormer og beste praksis på et bredt nivå.

Det er mange nettsikkerhetskurs å lære.

  Tunity er en Shazam-lignende app som sender TV-kanallyd til enheten din

Utvikle sikkerhetsprosesser og implementere

Sikkerheten i seg selv kan ikke kjøre uten prosesser, du må ha spesifikke sikkerhetsprosesser i organisasjonen din og deretter implementere dem.

Og etter implementeringen ville det være muligheter for at du måtte revidere prosessene fordi visse ting ikke fungerte som forventet eller prosessen var for komplisert. Det kan være noen grunn, så du må endre disse sikkerhetsprosessene.

Men uansett hva som gjøres, må du sørge for at sikkerhetsprosessene blir overvåket og revidert etter implementeringen.

Implementere og håndheve sikkerhetsstyring

Implementering og håndheving av styringspolicyer i organisasjonen må være svært viktig hvis du ønsker å implementere DevOps beste sikkerhetspraksis. Du må lage disse styringspolicyene, som må følges av alle teamene som jobber med applikasjonsutviklingen, for eksempel utvikling, sikkerhet, drift, etc.

Hver ansatt bør forstå disse retningslinjene klart, så disse retningslinjene må være veldig transparente. Du må overvåke at de ansatte i organisasjonen din følger retningslinjene for styring.

Standarder for sikker koding

Utviklere konsentrerer seg hovedsakelig om å bygge applikasjonens funksjoner og går glipp av sikkerhetsparameterne, da dette ikke er deres prioritet. Men med økende cybertrusler i disse dager, må du sørge for at utviklingsteamet ditt er klar over de beste sikkerhetspraksisene mens du koder for applikasjonen.

De bør være klar over sikkerhetsverktøyene som kan hjelpe dem med å identifisere sårbarhetene i koden deres mens de utvikler den slik at utviklerne umiddelbart kan endre koden og fikse sårbarhetene.

Du bør begynne å bruke sikkerhetsautomatiseringsverktøy i DevOps-prosessene for å unngå manuelt arbeid.

Ta med automatiseringsverktøyene inn i bildet slik at du ikke bare kan gjøre testingen med automatiseringsverktøyene, men også bygge repeterbare tester mot en applikasjon. Med automatiserte verktøy for kodeanalyse, hemmelig håndtering, konfigurasjonshåndtering, sårbarhetshåndtering osv., vil du enkelt utvikle sikre produkter.

Implementer sårbarhetsvurdering

Du bør implementere en sårbarhetsvurdering for å identifisere applikasjonens sårbarheter og fjerne dem før de distribueres i produksjonsmiljøet.

Dette må gjøres ofte, og uansett hvilke sikkerhetshull som blir funnet, må utviklingsteamet jobbe med koden for å fikse dem. Det er flere sårbarhetsskannings- og administrasjonsverktøy tilgjengelig som du kan bruke til å identifisere svakhetene til applikasjonen.

  Hvordan overklokke datamaskinens RAM

Implementer Configuration Management

Du bør også implementere konfigurasjonsadministrasjon.

Endringsstyringsprosessen, som jeg dekket tidligere, er også en del av konfigurasjonsstyring. Så du må forsikre deg om hvilken konfigurasjon du har å gjøre med, hvilke endringer som skjer i applikasjonen, hvem som autoriserer og godkjenner dem. Alt dette vil falle inn under konfigurasjonsadministrasjon.

Implementer Least Privilege-modellen

I de beste fremgangsmåtene for DevOps-sikkerhet er en av de kritiske tommelfingerreglene å bruke modellen med minst privilegier. Gi aldri flere privilegier til noen enn nødvendig.

For eksempel, hvis en utvikler ikke krever ROOT- eller Admin-tilgang, kan du tildele normal brukertilgang slik at de kan jobbe med nødvendige applikasjonsmoduler.

Segreger DevOps-nettverket

Du bør bruke nettverkssegmentering i organisasjonen.

Organisasjonens eiendeler som applikasjoner, servere, lagring osv. skal ikke kjøre på samme nettverk, noe som fører til et enkelt feilpunktproblem. Hvis en hacker kan komme inn i organisasjonens nettverk, vil hackeren kunne ta kontroll over alle organisasjonens eiendeler. Så for hver logiske enhet bør du ha et eget nettverk.

For eksempel bør utviklingsmiljøet og produksjonsmiljøet kjøres på forskjellige nettverk, isolert fra hverandre.

Du kan også utnytte Zero-Trust nettverksløsninger.

Bruk Password Manager

Ikke lagre legitimasjon i excel. Bruk i stedet en sentralisert passordbehandling.

Under ingen omstendigheter skal individuelle passord deles mellom brukere. Det ville være best å lagre legitimasjonen på et trygt og sentralisert sted som bare det nødvendige teamet med tilgang til den kan foreta API-kall og bruke disse legitimasjonene.

Implementere revisjon og gjennomgang

Du bør også gjennomføre revisjon og gjennomgang på kontinuerlig basis. Det bør være regelmessige revisjoner av applikasjonens kode og miljøet til sikkerhetsprosessene, og dataene den samler inn.

Konklusjon

Dette er noen kritiske DevOps-sikkerhetspraksis som en organisasjon må følge for å bygge sikre applikasjoner og programvare. Implementering av sikkerhetspraksis med DevOps-prosessen kommer til å spare millioner for en organisasjon. Så begynn å implementere sikkerhetspraksisen nevnt i denne artikkelen for sikre og raskere utgivelser av applikasjonen.

x