7 beste SIEM-systemer med åpen kildekode for å forbedre cybersikkerheten din

I den nåværende epoken, hvor data er en viktig del av de fleste virksomheter, er sikkerhet avgjørende for hvert selskap som samler inn og lagrer disse dataene.

Det er viktig fordi det kan være den avgjørende faktoren for om selskapet lykkes eller mislykkes på lang sikt. SIEM-systemer er verktøy som kan bidra til å sikre at organisasjoner har et lag med sikkerhet som hjelper til med å overvåke, oppdage og raskere reaksjoner på sikkerhetstrusler.

Hva er SIEM?

SIEM, uttalt som «sim», er et akronym for sikkerhetsinformasjon og hendelseshåndtering.

Sikkerhetsinformasjonsadministrasjon er prosessen med å samle inn, overvåke og logge data for å oppdage og rapportere mistenkelige aktiviteter på et system. SIM-programvare/-verktøy er automatiserte verktøy som hjelper til med å samle inn og behandle denne informasjonen for å hjelpe med tidlig oppdagelse og sikkerhetsovervåking.

Håndtering av sikkerhetshendelser er prosessen med å identifisere og overvåke sikkerhetshendelser på et system i sanntid for riktig analyse av trusler og rask handling.

Man kan argumentere for likhetene mellom SIM og SEM, men det er verdt å merke seg at selv om de er like i det overordnede målet. SIM involverer behandling og analyse av historisk logganalyse og rapportering, mens SEM involverer sanntidsaktiviteter i innsamling og analyse av logger.

SIEM er en sikkerhetsløsning som hjelper virksomheter med å overvåke og identifisere sikkerhetsproblemer og trusler før de forårsaker skade på systemet deres. SIEM-verktøy automatiserer prosessene involvert i logginnsamling, normalisering av logger, varsling, varsling og oppdagelse av hendelser og trusler i et system.

Hvorfor er SIEM viktig?

Cyberangrep har økt betydelig med flere bedrifter og organisasjoner som har gått over til skybruk. Enten du har en liten bedrift eller en stor organisasjon, er sikkerhet like viktig og bør håndteres på samme måte.

Å sikre at systemet ditt er sikret og i stand til å håndtere et mulig brudd er avgjørende for langsiktig suksess. Et vellykket databrudd kan føre til invasjon av brukernes personvern og utsette dem for angrep.

Sikkerhetsinformasjon og styringssystem kan bidra til å beskytte virksomheters data og systemer ved å logge hendelser som skjer i systemet, analysere logger for å oppdage eventuelle uregelmessigheter og sikre at trusselen håndteres i tide før skaden skjer.

SIEM kan også hjelpe bedrifter å opprettholde overholdelse av regelverket ved å sikre at systemet deres alltid er opp til standarden.

  8 beste faksapper for iPhones i 2022

Funksjoner til SIEM

Når du skal bestemme hvilket SIEM-verktøy som skal brukes i organisasjonen din, er det viktig å ta hensyn til noen funksjoner som er innebygd i det valgte SIEM-verktøyet for å sikre allsidig overvåking og deteksjon basert på systembruken din. Her er noen funksjoner du bør se etter når du bestemmer deg for SIEM.

#1. Sanntidsdatainnsamling og loggadministrasjon

Logger er ryggraden i å sikre et sikkert system. SIEM-verktøy er avhengig av disse loggene for å oppdage og overvåke ethvert system. Å sikre at SIEM-verktøyet som distribueres på systemet ditt kan samle så mye viktig data fra interne og eksterne kilder er nøkkelen.

Hendelseslogger samles fra forskjellige deler av et system. Derfor må verktøyet være i stand til å administrere og analysere disse dataene effektivt.

#2. Bruker- og enhetsatferdsanalyse (UEBA)

Å analysere brukeratferd er en fin måte å oppdage sikkerhetstrusler på. Ved hjelp av SIEM-systemet kombinert med maskinlæring kan en risikoscore gis til brukeren basert på nivået av mistenkelig aktivitet hver bruker forsøker i løpet av en økt og brukes til å oppdage uregelmessigheter i brukerens aktivitet. UEBA kan oppdage innsideangrep, kompromitterte kontoer, privilegier og brudd på retningslinjene, blant andre trusler.

#3. Hendelseshåndtering og trusseletterretning

Enhver hendelse utenfor normal aktivitet kan klassifiseres som en potensiell trussel mot sikkerheten til et system, og hvis den ikke håndteres riktig, kan den føre til en faktisk hendelse og datainnbrudd eller et angrep.

SIEM-verktøy skal kunne identifisere en sikkerhetstrussel og hendelse og utføre en handling for å sikre at disse hendelsene håndteres for å unngå brudd i systemet. Trusselintelligens bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å oppdage uregelmessigheter og avgjøre om det utgjør en trussel mot systemet.

#4. Varsling og varsling i sanntid

Varsling og varsler er viktige deler/funksjoner som bør vurderes når du velger et hvilket som helst SIEM-verktøy. Å sikre at SIEM-verktøyet kan utløse sanntidsvarslinger om angrep eller trusseldeteksjon er avgjørende for å gjøre det mulig for sikkerhetsanalytikerne å reagere raskt for å redusere gjennomsnittlig tid til å oppdage (MTTD) og gjennomsnittlig tid til å svare (MTTR) ) og dermed redusere tiden en trussel vedvarer i systemet ditt.

#5. Compliance Management og rapportering

Organisasjoner som må sørge for streng overholdelse av visse forskrifter og sikkerhetsmekanismer, bør også se etter SIEM-verktøy for å hjelpe dem med å holde seg på rett side av disse forskriftene.

SIEM-verktøy kan hjelpe virksomheter med å samle og analysere data på tvers av systemet for å sikre at virksomheten er i samsvar med regelverket. Noen SIEM-løsninger kan generere sanntidsoverholdelse av virksomheten for PCI-DSS, GPDR, FISMA, ISO og andre klagestandarder, noe som gjør det lettere å oppdage eventuelle brudd og løse dem i tide.

  Skann og rediger utskrevne bilder i bulk på din iPhone ved hjelp av Pic Scanner

Utforsk nå listen over de beste SIEM-systemene med åpen kildekode.

AlienVault OSSIM

AlienVault OSSIM er en av de eldste SIEM som administreres av AT&T. AlienVault OSSIM brukes til innsamling, normalisering og korrelasjon av data. AlienValut-funksjoner:

 • Oppdagelse av eiendeler
 • Sårbarhetsvurdering
 • Inntrengningsdeteksjon
 • Atferdsovervåking
 • SIEM-hendelseskorrelasjon

AlienVault OSSIM sikrer at brukere har sanntidsinformasjon om mistenkte aktiviteter i systemet. AlienVault OSSIM er åpen kildekode og gratis å bruke, men har også en betalt versjon USM som tilbyr andre tilleggsfunksjoner som f.eks.

 • Avansert trusseldeteksjon
 • Logghåndtering
 • Sentralisert trusseldeteksjon og hendelsesrespons på skyen og lokal infrastruktur
 • Samsvarsrapporter for PCI DSS, HIPAA, NIST CSF og mer
 • Den kan distribueres på fysiske enheter så vel som virtuelle miljøer

USM tilbyr tre prispakker: Essential plan, som starter på $1 075 per måned; Standard plan starter på $1695 per måned; Premium til $2595 per måned. For mer informasjon om priser, sjekk ut AT&T prisside.

Wazuh

Wazuh brukes til å samle inn, aggregere, indeksere og analysere sikkerhetsdata og hjelpe organisasjoner med å oppdage uregelmessigheter i deres system og overholdelsesproblemer. Wazuh SEIM-funksjoner inkluderer:

 • Sikkerhetslogganalyse
 • Sårbarhetsdeteksjon
 • Vurdering av sikkerhetskonfigurasjon
 • Overholdelse av regelverk
 • Varsling og varsling
 • Rapporteringsinnsikt

Wazuh er en kombinasjon av OSSEC, som er et åpen kildekode-inntrengningsdeteksjonssystem, og Elasticssearch Logstach og Kibana (ELK stack), som har et bredt spekter av funksjoner som logganalyse, dokumentsøk og SIEM.

Wazuh er en lettvektsversjon av OSSEC og bruker teknologier som kan identifisere og oppdage kompromisser i et system. Wazuhs brukstilfelle inkluderer sikkerhetsanalyse, inntrengningsdeteksjon, loggdataanalyse, filintegritetsovervåking, sårbarhetsdeteksjon, konfigurasjonsvurdering hendelsesrespons, skysikkerhet, etc. Wazuh er åpen kildekode og gratis å bruke.

Sagan

Sagan er en sanntids logganalyse- og korrelasjonsmotor som bruker AI og ML for å beskytte et miljø med døgnkontinuerlig overvåking. Sagan ble utviklet av kvadrantinformasjonssikkerhet og ble bygget med sikkerhetsoperasjonssenteret SOC-drift i tankene. Sagan er kompatibel med Snort eller Suricata regeladministrasjonsprogramvare.

Sagan funksjoner:

 • Pakkeanalyse
 • Proprietær blå prikk trusselintelligens
 • Malware-destinasjon og filutvinning
 • Domenesporing
 • Fingeravtrykk
 • Egendefinerte regler og rapportering
 • Brudd forvaring
 • Skysikkerhet
 • Overholdelse av regelverk

Sagan er åpen kildekode, skrevet i C og gratis å bruke.

Forspill OSS

Forspill OSS brukes til å samle inn, normalisere, sortere, aggregere, korrelere og rapportere alle sikkerhetsrelaterte hendelser. Prelude OSS er en åpen kildekodeversjon av Prelude SIEM.

Forspill hjelper til med konstant overvåking av sikkerhet og inntrengingsforsøk, analyser effektivt varsling for raske reaksjoner og identifiserer subtile trusler. Prelude SIEM dybdedeteksjon gjennomgår forskjellige stadier ved å bruke de nyeste atferdsanalyse- eller maskinlæringsteknikkene. De forskjellige stadiene

 • Sentralisering
 • Gjenkjenning
 • Nominalisering
 • Sammenheng
 • Aggregasjon
 • Melding

Prelude OSS er gratis å bruke til testformål. Premiumversjonen av Prelude SIEM har en pris, og Prelude beregner prisen basert på arrangementsvolumet og ikke en fast pris. Ta kontakt med Prelude SIEM smart security for å få et tilbud.

  Tømmer Adobe Creative Cloud batteriet for raskt? Her er hva du skal gjøre

OSSEC

OSSEC er viden kjent som et åpen kildekode-system for inntrengningsdeteksjon HIDS og støttes av forskjellige operativsystemer, inkludert Linux, Windows, macOS Solaris, OpenBSD og FreeBSD.

Den har en korrelasjons- og analysemotor, sanntidsvarsling og et aktivt responssystem, som gjør det klassifiserbart som et SIEM-verktøy. OSSEC er delt inn i to hovedkomponenter, manager, som er ansvarlig for å samle inn loggdata, og agenten, ansvarlig for å behandle og analysere loggene.

Funksjonene til OSSEC inkluderer:

 • Loggbasert inntrenging og deteksjon
 • Oppdagelse av skadelig programvare
 • Samsvarsrevisjon
 • Systeminventar
 • Aktiv respons

OSSEC og OSSEC+ er gratis å bruke med begrensede funksjoner; Atomic OSSEC er premiumversjonen med alle funksjoner inkludert. Prissetting er subjektiv basert på SaaS-tilbudet.

Snøre

Snøre er et åpen kildekodesystem for inntrengingsforebygging. Den bruker en rekke regler for å finne pakker som samsvarer med ondsinnede aktiviteter, snuse dem opp og varsle brukere. Snort kan installeres på Windows og Linux operativsystemer.

Snort er en nettverkspakkesniffer, derav hvor den fikk navnet sitt fra. Den inspiserer nettverkstrafikk og undersøker hver pakke for å finne uregelmessigheter og potensielt skadelige nyttelaster. Funksjonene til Snort inkluderer:

 • Trafikkovervåking i sanntid
 • Pakkelogging
 • OS fingeravtrykk
 • Innholdsmatching

Snort tilbyr tre prisalternativer personlig til $29,99 per år, bedrift til $399 per år, og integratorer for alle som ønsker å integrere Snort i produktet for kommersielle formål.

Elastisk stabel

Elastisk (ELK) stabel er et av SIEM-systemenes mest populære verktøy med åpen kildekode. ELK står for Elasticsearch Logstach og Kibana, og disse verktøyene kombineres for å lage en logganalysator og administrasjonsplattform.

Det er en distribuert søke- og analysemotor som kan utføre lynraske søk og kraftige analyser. Elasticsearch kan brukes i forskjellige brukstilfeller, for eksempel loggovervåking, infrastrukturovervåking, overvåking av applikasjonsytelse, syntetisk overvåking, SIEM og endepunktsikkerhet.

Funksjoner ved elastisk søk:

 • Sikkerhet
 • Overvåkning
 • Varsler
 • Eleasticsearch SQL
 • Unormal påvisning ved bruk av ML

Elasticsearch tilbyr fire prismodeller

 • Standard på $95 per måned
 • Gull til $109 per måned
 • Platina til $125 per måned
 • Enterprise til $175 per måned

Du kan sjekke ut elastikken prisside for mer informasjon om priser og funksjonene til hver plan.

Siste ord

Vi har dekket noen SIEM-verktøy. Det er viktig å nevne at det ikke finnes et verktøy for én størrelse når det gjelder sikkerhet. SIEM-systemer er vanligvis en samling av disse verktøyene som håndterer ulike områder og utfører ulike funksjoner.

Derfor må en organisasjon forstå systemet sitt for å velge riktig kombinasjon av verktøy for å sette opp SIEM-systemene. De fleste av verktøyene nevnt her er åpen kildekode, noe som gjør dem tilgjengelige for å manipulere og konfigurere for å møte etterspørselen.

Deretter kan du sjekke ut de beste SIEM-verktøyene for å sikre organisasjonen din mot cyberangrep.