8 beste datasikkerhetsløsninger for å beskytte virksomheten din

Data er viktig for organisasjoner i dag. Gode ​​data kan hjelpe virksomheten din med å få innsikt i kundenes sinn, ta informerte forretningsbeslutninger og etablere benchmarks for å fortsette fremover.

Ettersom organisasjoner i økende grad er avhengige av data for å operere effektivt, utformer trusselaktører innovative måter å få tak i organisasjoners sensitive data.

Så du må implementere datasikkerhetsløsninger i din bedrift for å beskytte kritiske data fra trusselaktører. Dessuten er de fleste organisasjoner i disse dager juridisk forpliktet til å beskytte kundenes data.

Hva er datasikkerhet?

Datasikkerhet refererer til å beskytte data mot uautorisert tilgang, korrupsjon, utilsiktet tap eller tyveri gjennom hele datalivssyklusen, fra dataskaping til ødeleggelse.

Målet med datasikkerhet er å bevare dens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Den omfatter programvare, maskinvare, lagringsenheter og brukerenheter. Og datasikkerhetsprosessen inkluderer også organisasjoners retningslinjer og prosedyrer.

Hvorfor bedriften din trenger datasikkerhet

Økende hendelser med datainnbrudd viser at hackere hele tiden prøver hardt å få tilgang til sensitive data. Faktisk avslørte datainnbrudd mer enn 6 millioner dataregistreringer over hele verden bare i løpet av første kvartal 2023.

Ethvert databrudd, selv om det er mindre, kan forårsake uopprettelig skade på merkevaren din, inkludert økonomisk tap og omdømmetap. Et datainnbrudd kan være skadelig for virksomheten din hvis du er en nettbedrift. Dette er fordi 81 % av menneskene ville slutte å engasjere seg med en merkevare på nettet etter et datainnbrudd.

Hvis virksomheten din er underlagt noen av dataoverholdelsesreglene ovenfor, må du implementere effektive datasikkerhetsløsninger for å oppfylle retningslinjene for datasikkerhet nevnt i gjeldende standard.

Du kan sjekke disse cybersikkerhetssamsvarsprogrammene for å møte samsvarskravene.

Fordeler med datasikkerhet

Sikring av data kan gi organisasjonen din flere fordeler, for eksempel:

 • Håndheving av datasikkerhet sikrer overholdelse av databeskyttelsesforskrifter. Manglende overholdelse av datasikkerhetsbestemmelser kan resultere i enorme bøter.
 • Datasikkerhetsløsninger minimerer forstyrrelser og sikrer kontinuitet i virksomheten.
 • Ved å beskytte kritiske data minimerer du sjansene for dataeksponering. Dette bygger tillit hos kunder og interessenter.

Som et resultat kan du forhindre ulike malware-angrep og sosiale ingeniørangrep.

Datasikkerhetsløsninger og hvordan de hjelper bedrifter

Her er populære datasikkerhetsløsninger organisasjoner implementerer for å beskytte sensitiv informasjon.

Dataoppdagelse og klassifisering

Dataoppdaging er en prosess for å skanne hele IT-miljøet ditt for å finne og identifisere hvor strukturerte og ustrukturerte data befinner seg.

På den annen side er dataklassifisering en prosess for å bestemme typen data du har funnet og merke dataene for å organisere dem i forskjellige kategorier basert på innholdstype, filtype og andre metadata.

En dataoppdagings- og klassifiseringsløsning hjelper deg med å få fullstendig innsyn i dataene dine og fokusere på de mest sårbare områdene for å forbedre datasikkerheten.

Brannmur

Tilgjengelig som maskinvare og programvare, en brannmur fungerer som et mellomledd mellom ditt interne nettverk og ekstern trafikk.

Den beskytter nettverket ditt mot uønsket innkommende trafikk ved å tillate kun konfigurerte innkommende tilkoblingsforespørsler.

  Slik fikser du en app som ikke kan åpnes fordi utvikleren ikke kan bekreftes

Du kan sjekke disse open source-brannmurprogrammene for å beskytte nettverket ditt.

Adgangskontroll

Tilgangskontroll er en datasikkerhetspolicy som hjelper deg med å administrere hvem som har tilgang til data.

Gjennom autentisering og autorisasjon sikrer tilgangskontroll at brukerne er den de utgir seg for å være og er autorisert til å få tilgang til dataene.

For å forbedre datasikkerheten bør du implementere rollebasert tilgangskontroll (RBAC), der tilgang til data gis basert på definerte forretningsfunksjoner i stedet for brukerens identitet eller ansiennitet.

Du bør også implementere en sterk passordpolicy for å fraråde brukere å bruke vanlige passord.

Datamaskering

Organisasjonen din kan kreve å bruke sensitive data for ulike interne operasjoner som programvaretesting, salgsdemo eller brukeropplæring. Å tilby originale data for disse formålene svekker datasikkerheten.

Datamaskering eller dataobfuskering er prosessen med å modifisere organisasjonsdata på en slik måte at de ikke gir noen verdi for uautoriserte brukere, men dataene forblir fullt funksjonelle.

Så begynn å bruke et datamaskeringsverktøy for å skjule data før du leverer dem til praktikanter, utviklere eller offentligheten av forretningsmessige årsaker.

Inntrengningsdeteksjon og -forebyggingssystem (IDPS)

Som navnet antyder, overvåker et inntrengningsdeteksjons- og forebyggingssystem (IDPS) hendelser i et system eller nettverk og analyserer disse hendelsene for tegn på mulige hendelser. Og så prøver den å stoppe oppdagede potensielle hendelser for å beskytte et system eller nettverk.

Implementering av en IDPS kan forbedre datasikkerheten i organisasjonen ettersom systemet vil stoppe hackere fra å få tilgang til filsystemene dine ved å bruke skadelig programvare.

Sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon

Security Information and Event Management (SIEM) er en sikkerhetsløsning som hjelper bedrifter å gjenkjenne og adressere potensielle trusler og sårbarheter før de kan forårsake forretningsavbrudd.

SIEM-verktøy samler inn hendelsesloggdata fra lokale og skymiljøer og analyserer logger i sanntid. Så de kan oppdage avanserte og ukjente trusler mot dine sensitive data, inkludert innsidetrusler, løsepengevaretrusler eller dataeksfiltrering.

Forebygging av datatap (DLP)

Som navnet antyder, er datatapsforebygging (DLP) en strategi for å identifisere og bidra til å forhindre usikker, uautorisert bruk, deling og overføring av sensitive data.

Det er to kjernefunksjoner for datatapsforebyggende løsninger: identifisere sensitive data som personlig identifiserbar informasjon og forhindre tap av slike data. Og de beskytter dine sensitive data når dataene er i bruk, i bevegelse og hviler.

Så det er viktig å implementere et godt system for forebygging av datatap. Og hvis de fleste dataene dine ligger i skyen, bør du også vurdere å bruke en god skydatabeskyttelsesplattform.

Datakryptering

Kryptering er en av de mest effektive databeskyttelsesløsningene du kan bruke for å beskytte sensitive data.

Når du krypterer filer som inneholder sensitive data, gjør du ren tekst (som mennesker kan lese) til chiffertekst som ingen mennesker eller maskiner kan lese. Følgelig vil trusselaktører se vrøvl hvis de får tilgang til dataene dine. Brukere som har en dekrypteringsnøkkel kan gjøre chiffertekst til ren tekst (lesbare data).

Mobile Device Management (MDM)

En mobilenhetsadministrasjon (MDM)-løsning gjør overvåking og administrasjon av flere mobile enheter enklere.

Dessuten lar et MDM-verktøy deg håndheve sikkerhetspolicyer på tvers av alle enheter med tilgang til sensitive data.

Du kan også finne en feilplassert eller tapt enhet og fjernslette sensitive data fra en tapt enhet ved hjelp av et MDM-verktøy.

  7 daglige sysadmin-oppgaver å automatisere med Ansible

Data backup

Sikkerhetskopiering av kritiske data er et must. Dette er fordi sikkerhetskopiering av data kan bidra til å beskytte dataene dine mot maskinvarefeil, menneskelige feil, løsepengevareangrep, strømbrudd og naturkatastrofer.

Så begynn å sikkerhetskopiere kritiske dataressurser. Implementer 3-2-1 sikkerhetskopieringspolicy for sensitive data. I denne policyen skal du lage tre kopier av data og lagre dem på to forskjellige medier med én kopi utenfor stedet.

Du kan utforske disse populære sikkerhetskopieringsløsningene for mellomstore og store bedrifter for å velge den beste løsningen for organisasjonen din.

Fysisk sikkerhet

Fysisk sikkerhet spiller en avgjørende rolle for å beskytte organisasjonens data. Dårlig eller utilstrekkelig fysisk sikkerhet kan føre til datainnbrudd. Så ta de nødvendige skritt for å øke den fysiske sikkerheten i din bedrift.

Her er noen tips for å komme i gang:

 • Lag en oversikt over bedriftsenheter for å vite hvor de er, hvem som bruker hvilken enhet, og om de kan ta dem med utenfor bedriftens lokaler.
 • Begrens tilgangen til områder med sensitive data eller enheter. Kun autoriserte personer skal ha tilgang til disse områdene.
 • Installer videokameraer for å overvåke områder med sensitive data og enheter.

Vurder også å låse hver arbeidsstasjon slik at ingen kan flytte til et annet sted.

Opplæring av ansatte

Dine ansatte er det svakeste leddet innen datasikkerhet. Du kan kryptere sensitive data, oppmuntre ansatte til å lage sterke passord eller ha den beste datasikkerhetsplattformen. Men en phishing-e-post kan lure dem til å dele påloggingsinformasjonen sin med en trusselaktør.

Så kjør opplæringsprogrammer for sikkerhetsbevissthet i organisasjonen din regelmessig for å hjelpe dem med å oppdage phishing-kampanjer, oppdage malvertising, forstå passordhygiene og følge beste fremgangsmåter for cybersikkerhet.

Vi har listet opp de beste datasikkerhetsløsningene nedenfor. Listen hjelper deg med å velge det riktige verktøyet for å oppfylle dine datasikkerhetskrav:

Cyera

Cyera tilbyr en pålitelig løsning for å beskytte sensitive data. Dens enkeltskybaserte plattformer tilbyr organisasjonen din:

 • Oppdagelse og klassifisering av sensitive data
 • Håndtering av datasikkerhetsstilling
 • Forebygging av datatap i skyen
 • Datatilgangsstyring
 • Automatiserte arbeidsflyter for risikoutbedring

Og det beste med Cyera er at det kan oppdage, klassifisere og beskytte data på tvers av flere miljøer, inkludert programvare-som-en-tjeneste (SaaS), plattform-som-en-tjeneste (PaaS) og infrastruktur-som-en- tjeneste (IaaS).

Det kan også hjelpe deg å forberede deg på fremtiden ved å fokusere på sterke sikkerhetspolicyer for å begrense virkningen av dataeksponering.

Imperva

Imperva er en av bransjens mest komplette leverandører av datasikkerhetsløsninger. Den dekker 65+ datalagre, fra eldre til sky og hybrid, og hjelper deg å vite:

 • Hvor dine sensitive data befinner seg
 • Hvem får tilgang til det
 • Når det blir misbrukt

Med Imperva vil du ha en enhetlig plattform for dataoppdagelse, klassifisering og trusselanalyse. Den tilbyr:

 • Kritisk innsikt, inkludert plassering av sensitive data, brukere, tilgang og risiko
 • Konteksten i dataaktivitet for å fylle ut hull for hendelsesundersøkelser raskt
 • Eldre strukturert databasebeskyttelse for å sikre moderne skydataarkitekturer.

Dessuten kommer den med 260 innebygde integrasjoner for å fremskynde etterforskning og respons. Og det lar deg håndheve datasikkerhetspolitikk automatisk.

SpinOne

Hvis du leter etter en datasikkerhetsløsning for å beskytte SaaS-data, SpinOne fra Spin.AI er det riktige verktøyet. SpinOne tilbyr komplett SaaS-databeskyttelse. Den beskytter dataene dine proaktivt mot løsepengeprogramvare, skygge-IT, datalekkasjer og andre trusler.

  7 beste Raspberry Pi-bilsett for robotentusiaster

SpinOne kommer med mange avanserte funksjoner, som inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Synlighet og administrasjon av feilkonfigurasjoner
 • Sikkerhetspolicyer
 • Ransomware overvåking, deteksjon og utbedring
 • Databehandling og gjenoppretting
 • Revisjon av delt data
 • PII-datarevisjon
 • Sperreliste/tillatelseslisteadministrasjon
 • Søknadsscore

SpinOne støtter flere datasentre, inkludert AWS, GCP, Azure og mer.

Nordlayer

Secure Access Service Edge (SASE) tilbyr organisasjoner omfattende sikkerhet gjennom skjermet synlighet, databeskyttelse og forbedret kant-til-kant-sikkerhet for alle enheter i et nettverk. Bruker SASE med Nordlayer løsninger kan hjelpe deg med å løse sikkerhetsutfordringer på flere områder, inkludert:

 • SaaS-sikkerhet
 • Trusselforebygging
 • Arbeidsstyrke transformasjon
 • Sikker ekstern tilgang
 • Jobber trygt hjemmefra
 • Kontrollert flytting til skytjenester
 • Ytelsessikring

Nøkkelfunksjoner i Nordlayer SASE-rammeverket inkluderer Zero Trust, Firewall as a Service (FWaaS), Cloud Access Service Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG) og Device Posture Security.

Forcepoint

Forcepointsin AI-drevne suite for dataoppdagelse og klassifisering, prioritering, overvåking og beskyttelse tilbyr pålitelig datasikkerhet. Forcepoint gjør alle bedriftsdataene dine synlige. Du kan se hvor dataene dine ligger, fra endepunkter og datasentre til flere skyer.

Med denne sikkerhetspakken kan du:

 • Finn og fiks eksponeringer av data
 • Administrer nivåer av datatilgang
 • Overvåke og administrere risikonivåer
 • Få enhetlig databeskyttelsesdekning
 • Motta atferdsbevissthet
 • Håndheve retningslinjer for datasikkerhet
 • Reduser overflødige, foreldede og trivielle data

Forcepoint forhindrer tap av data på skyen og lokale enheter. Det hjelper deg også med å overholde sikkerhetsstandarder som dekker 150+ regioner over 90+ land.

Grave

Grave er en av de mest pålitelige datasikkerhetsplattformene. Dens enkeltløsning tilbyr:

 • Håndtering av datasikkerhetsstilling
 • Forebygging av datalekkasje (DLP)
 • Datadeteksjon og -respons (DDR).

Dig Securitys databeskyttelsesløsning gir umiddelbar innsyn i din statiske datarisiko, inkludert avanserte filtreringsfunksjoner på alle tilgjengelige skysikkerhetstiltak.

Den beskytter skyinfrastrukturen din mot følgende trusler:

 • Ransomware
 • Skyggedata
 • Dada misbruk
 • Dataeksfiltrering
 • Manglende overholdelse av databeskyttelsesforskriftene

Den prioriterer problemer med datasikkerhet basert på kontekst for å minimere antall varsler. Dette forhindrer varslingstretthet.

Securiti

Jeg

Securiti«s DataControls Cloud beskytter sensitive data i skyen og lokale enheter. Den lar deg utnytte detaljert innsikt i dataene for å vurdere risikoer og prioritere utbedring av feilkonfigurasjoner. I tillegg lar Securitis DataControls Cloud deg få innsikt i hvem sine data som kan bli påvirket av et databrudd og hvilke regler som gjelder.

Det kan hjelpe organisasjonen din med følgende:

 • Håndtering av datasikkerhetsstilling
 • Forhindre uautorisert tilgang til sensitive data
 • Administrere flyten av sensitive data
 • Overvåking av datarisiko
 • Analysere innvirkning på datainnbrudd
 • Automatisering av personvernforpliktelser
 • Administrere datasamtykke
 • Analysere dataavstamning
 • Bygge tilpassede arbeidsflyter

Securitis DataControls Cloud hjelper deg med å visualisere datarisikoer med en risikograf og håndheve rekkverk for å forhindre uautorisert tilgang.

GuidePoint-sikkerhet

GuidePoint-sikkerhet er et ledende selskap som tilbyr datasikkerhetstjenester skreddersydd til organisasjoners behov.

Selskapet vil hjelpe din organisasjon med:

 • Vurdere eksisterende cybersikkerhetsstilling
 • Identifisere hull og sårbarheter
 • Fjerne sikkerhetsløsninger som ikke tilbyr optimal sikkerhet
 • Foreslå sikkerhetsprodukter og kontroller som kan minimere datasikkerhetsrisikoer
 • Indeksering av datasikkerhetspraksis i individuelle forretningsenheter
 • Optimalisering av interne opplæringsprogrammer for å forbedre datasikkerheten
 • Implementer sikkerhetsteknologi som er tilpasset ditt miljø
 • Utnytte teknisk innovasjon som kreves for å skape et sikkert IT-miljø

GuidePoint Security vil også bidra til å forberede organisasjonen din til å følge bedriftens og regulatoriske retningslinjer.

Konklusjon

Med datainnbruddshendelser som sprer seg, blir det avgjørende å beskytte organisasjonens sensitive data. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til dataeksponering, og forårsake betydelig økonomisk skade og omdømmeskade på merkevaren din. For å implementere de riktige datasikkerhetsløsningene for å øke datasikkerheten i organisasjonen din.

I tillegg bør du vurdere å bruke et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) for å styrke sikkerheten til verdifulle data.