9 beste risikovurderingsmaler for proaktiv beslutningstaking

Risikovurderingsmaler muliggjør proaktiv beslutningstaking, fremmer samsvar og ivaretar økonomi og omdømme. Risikovurdering er avgjørende for bærekraftig vekst i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, sektor og kompleksitet.

Hva er risikovurdering og dens betydning?

En risikovurdering innebærer å identifisere, evaluere og kontrollere risiko knyttet til en spesifikk aktivitet, prosjekt eller situasjon. Dette er en avgjørende prosess og hjelper organisasjoner i alle størrelser og sektorer med å analysere risiko og dens innvirkning. Ved å gjøre det kan de effektivt planlegge tiltak for å redusere økonomiske tap, ulykker og skader.

Et mangfoldig team av eksperter, inkludert sikkerhetseksperter, ingeniører, risikoledere og andre interessenter, samarbeider for å sikre at passende risikovurdering og risikoreduserende plan er på plass for å sikre sikkerheten, sikkerheten og den generelle velferden til en organisasjon.

En risikovurdering hjelper organisasjoner med å oppfylle juridiske krav, unngå straffer og redusere risikoen for prosjektavslutning eller utløsning av servicenivåavtaler (SLA). Den fremhever til og med hvordan man håndterer risikoer, enten man skal unngå, redusere eller akseptere dem, avhengig av alvorlighetsgrad og sannsynlighet.

Risikoene kan oppstå fra ulike kilder, inkludert interne faktorer i organisasjonen, økonomiske forhold, konkurranse fra andre selskaper og offentlige reguleringer.

La oss se noe av viktigheten av risikovurdering:

Deloitte Forskning viser at over 60 % av prosjektene ofte møter problemer som å gå over budsjett, forsinkelser og manglende oppfyllelse av kravene. Ved å bruke effektive risikovurderingsteknikker kan du identifisere og prioritere trusler mot prosjektet ditt, og øke sjansene for suksess.

  • En risikovurdering støtter proaktiv beslutningstaking ved å informere enkeltpersoner og organisasjoner om potensielle risikoer.
  • Gjør det mulig for interessenter å allokere ressurser effektivt og ta informerte valg og unngå økonomiske tap.
  • En risikovurderingsprosess hjelper også virksomheter til å holde seg kompatible og følge etiske retningslinjer for å gjennomføre prosjekter
  • Organisasjoner i IT-sektoren følger overveiende risikovurdering for nesten alle prosjekter for å dempe den økonomiske konsekvensen og eskaleringene
  • En risikovurdering spiller en svært avgjørende rolle i Business Continuity Plan (BCP) for å støtte beredskapsplanlegging og katastrofegjenoppretting.

Prosessen med risikovurdering kan utføres raskt og effektivt ved hjelp av forhåndsutformede risikovurderingsmaler. I avsnittet nedenfor vil vi gjennomgå de beste risikovurderingsmalene og diskutere fordelene deres for organisasjoner.

Fordeler med å bruke forhåndsutformede risikovurderingsmaler

En risikovurderingsmal er en uvurderlig ressurs for nøyaktig og effektiv vurdering av risikoer og for å utvikle et vellykket handlingsforløp.

Avhengig av virksomheten involverer denne prosessen å evaluere ulike elementer som potensielle områder som er påvirket av risiko, sannsynligheten for at de inntreffer, og virkningene de kan ha på operasjoner i ulike størrelser, og fortsatt tillate effektive strategier for å redusere eventuelle tilknyttede risikoer.

  Slik legger du til lyd i Google Slides (fullstendig veiledning)

Vurderingsmalen måler også både sannsynlighet og alvorlighetsgrad, slik at alle trusler kan håndteres på riktig måte.

Her er noen viktige fordeler ved å bruke forhåndslagde risikovurderingsmaler;

  • Forhåndsdesignede risikovurderingsmaler hjelper organisasjoner med å spare tid, ta proaktive beslutninger og minimere potensielle problemer helt fra starten av prosjektet
  • Ved å identifisere og evaluere risikoer ved hjelp av kriterier, øker disse malene nøyaktigheten og konsistensen i risikovurderingsprosessen.
  • Bruk av en vurderingsmal effektiviserer prosedyren, sparer tid samtidig som du sikrer en tilnærming.
  • Å engasjere interessenter gjennom maler for å vurdere risiko gir mulighet for samarbeid med alle parter som fører til samordning og en omfattende evaluering fra perspektiver.
  • Med forhåndsdesignede risikovurderingsmaler kan organisasjoner spare tid og minimere potensielle problemer helt fra starten av prosjektet

Risikovurderingsmaler er en fin måte å redusere feil ved å tilby trinnvise instruksjoner og forhindre feil. Denne fleksibiliteten lar bedrifter tilpasse dem i henhold til deres bransje, bedrift eller prosjekttype – alt samtidig som de følger sikkerhetsretningslinjene og skreddersyr malen for spesifikke krav.

La oss se noen av de beste risikovurderingsmalene i delen nedenfor:

Logicmanager

Logicmanager er en prisvinnende programvareleverandør for risikostyring for bedrifter. Den gir en gratis Excel-risikovurderingsmal som bidrar til å standardisere og forbedre risikovurderingsprosesser.

Den bruker en enhetlig numerisk skala og objektive evalueringskriterier for å måle og sammenligne risikoer. Den inneholder kalibrerte vurderingskriterier, en universell sammenbrudd av forretningselementer og et standard ressursbibliotek for omfattende risikovurderinger.

Den genererer databaserte risikovarmekart og gir trinnvise instruksjoner for bruken. Malen legger vekt på prioritering og kobling av tiltak til risiko og forpliktelser. Den fremhever fordelene med ERM-programvare ved formalisering av tilkoblinger, ressursallokering, ytelsesstyring og risikoreduksjon.

Funksjoner inkluderer standardisert vurdering, objektiv evaluering, kalibrerte kriterier, universelle forretningselementer, ressurskobling, felles bibliotek, konsolidert datainnsamling, helhetlige rapporter, oppgaver og arbeidsflyter

Malene tar sikte på å gi en strukturert og objektiv tilnærming til risikovurdering, hjelpe informerte forretningsbeslutninger og effektiv risikostyring.

1. rapportering

1. rapportering tilbyr organisasjoner en innovativ og effektiv rapporteringsløsning som inkluderer et Risk Assessment Form for å evaluere risikoer i ulike scenarier. Den dekker risikokategorier, som finans, PR, utstyr, eiendom og bygningssikkerhet.

I tillegg til dette skjemaets informasjon om risikotyper med alvorlighetsnivåer og anbefalte handlinger basert på sannsynlighet, gir det forslag til implementering av praksiser som treningsprogrammer som øker bevisstheten om risikoer samtidig som alle identifiseres proaktivt, og tiltak iverksettes for å minimere eksponeringen.

  9 apper for å rydde opp i e-postinnboksen [Gmail, Outlook, Yahoo]

Med 1. rapportering kan du sikre overholdelse av retningslinjer for helse og sikkerhet på tvers av organisasjonen.

Miro

MiroRisikovurderingsmatrisen evaluerer risikoer basert på sannsynlighet og potensiell påvirkning, og tildeler deretter en vektet poengsum for å prioritere avbøtende tiltak.

Det er en fleksibel mal for å diskutere ulike risikotyper, inkludert operasjonelle, økonomiske, strategiske, regulatoriske og andre som ikke passer inn i disse kategoriene.

Ulike typer risikoevalueringer kan utføres ved å bruke den gitte malen, inkludert kvalitative, kvantitative, generiske, stedsspesifikke og dynamiske vurderinger. Ulike typer imøtekommer forskjellige mål, og deres applikasjoner kan variere.

Tavlen som tilbys av Miro fremmer sømløst teamarbeid og vurderingsutveksling. Risikoevaluerings- og vurderingsprosedyren inkluderer fargekoding og numeriske skalaer.

Hendelsesrapport

Hendelsesrapport nettstedet tilbyr omfattende hendelsesrapporteringsløsninger for å hjelpe organisasjoner med å håndtere risiko effektivt. Nettstedet tilbyr hendelsesrapporteringsprogramvare og veiledning som lar brukere få tilgang til databaser av høy kvalitet, farerapporteringsmaler, sjekklister og skjemaer, samt en app for raske rapporter fra hvor som helst.

Risikovurderingsmalen er utformet basert på størrelsen og kompleksiteten til hver organisasjon.

Den evaluerer aspekter som personal- og ledelsessystemfleksibilitet, programdesign, informasjonssystemsikkerhet og mer, samtidig som den gir en risikomatrise (sannsynlighet/konsekvens).

Malen gir også oversikt over individer i fare, skadeforebyggende tiltak iverksatt av ansvarlige parter, og handlingsfrister for å administrere kontrollsystemer.

Vitalics

Vitalics nettstedet tilbyr over 145 forhåndslagrede internkontrollskjemaer, sjekklister og maler. Med Vitalics» omfattende utvalg av tilpassbare skjemaer kan bedrifter enkelt ivareta sine forretningsinteresser.

Vitalics tilbyr en gratis nedlasting av spørreskjemaet Small Business Risk Assessment, også kalt et Internal Control Questionnaire.

Dette spørreskjemaet for forretningsrisikovurdering dekker et bredt spekter av ulike kategorier av svindelordninger, for eksempel vurdering av ansatte/HR; Sjekk manipulasjonsordninger; Lønnssvindelordninger; Tyveri av inventar/utstyr etc., slik at du kan være trygg på sikkerheten til forretningsdriften.

Småbedriftseiere kan bruke risikovurderingsspørreskjemaet til å identifisere og redusere potensielle økonomiske risikoer, beskytte seg mot svindel og tyveri og utvikle interne kontrollsystemer for sine forretningsprosesser.

Målet er å hjelpe mindre organisasjoner med å lage et enkelt å implementere og følgekontrollprogram. Vitalics har hjulpet små organisasjoner med å beskytte sine virksomheter og sikre et miljø som ivaretar selskapets økonomi.

Atlassian

Atlassian er en ikonisk leder innen programvareløsninger som hjelper folk med å samarbeide og øke produktiviteten på jobben. Produktene deres fokuserer på Work Management, IT Service Management, Agile/DevOps-metodologier og mer.

Atlassian Risk Assessment Matrix-malen gjør det mulig for brukere å identifisere, evaluere og kontrollere risiko knyttet til et bestemt prosjekt eller initiativ – det er helt gratis.

Denne malen kan tilpasses fullt ut for å møte behovene til hver enkelt bruker. tilgjengelig som PDF-er, Word-dokumenter, Confluence-sider, etc.; dens fire-trinns prosess består av å identifisere potensielle risikoer; vurdere alvorlighetsgrad og sannsynlighet; fastsette avbøtende kontrolltiltak for endelig avbøtende.

  Slik fikser du at Apple Watch ikke vibrerer for alarmer og varsler

Atlassians risikovurderingsmal er fordelaktig: brukervennlig, tilpassbar og tilgjengelig i flere formater. Det hjelper til med å identifisere, vurdere og administrere prosjektrisiko, forbedre beslutningstaking og ivareta organisasjonen.

Cascade

Cascade sin Business Continuity Risk Assessment Mal tilbyr organisasjoner en omfattende risikoreduserende strategi. Ved å identifisere og prioritere potensielle risikoer, definere strategier for å redusere disse risikoene og lage raske respons-/gjenopprettingsplaner for en eventuell avbrudd, gir denne malen en effektiv tilnærming for å sikre virksomheters drift.

Den dekker sentrale fokusområder med tilhørende mål, prosjekter og KPIer som sikrer total dekning for at virksomhetskontinuitetstiltak skal lykkes. Formålet bak denne malen er til syvende og sist utformet slik at bedrifter kan vurdere gjeldende prosedyrer mot mulige trusler eller forstyrrelser, samtidig som de utvikler riktige responser klare i nødssituasjoner.

I tillegg tilbyr Cascade sin strategiutførelsesplattform som hjelper organisasjoner med å utvikle, overvåke og justere sine forretningskontinuitetsplaner. Team kan enkelt sette mål, spore ytelse og delegere prosjekter. Med sanntidsinnsikt kan brukere tilpasse og avgrense strategier etter behov.

Smartsheet

Smartsheet nettstedet inneholder en samling av eksperttestede, profesjonelt utformede risikovurderingsmaler i Word-, PDF- og Excel-formater.

Den inneholder maler for risikovurderingsskjemaer for generelle risikovurderinger for økonomisk, juridisk eller omdømme; risikovurderinger på arbeidsplassen for å klassifisere jobber etter avdeling, prosjekt eller annen relevant kategori; prosjektrisikovurderinger mal for å evaluere og håndtere risikoer knyttet til et prosjekt, hendelsesrisikovurderinger for å identifisere og klassifisere potensielle risikoer for en hendelse og mer.

Alle vurderinger er gratis. Nettstedet gir også trinn for hvordan du gjennomfører en risikovurdering.

Klikk opp

Clickup biblioteket tilbyr ti gratis risikovurderingsmaler og bruker case-eksempler for å sikre at prosjektet eller programmet oppfyller sikkerhetskravene.

Deres Risk Assessment Excel-mal er utviklet spesielt for å hjelpe deg med å ta de første trinnene for å standardisere prosessene dine, mens Risk Matrix-malen deres tar hensyn til hver potensiell trussel når de bestemmer innvirkningen på et prosjektresultat.

IT-risikovurderingsmalen hjelper deg med å identifisere risikoer knyttet til spesifikke IT-infrastrukturkrav, så vel som Pi-planleggingsmaler for å få en oversikt over PI-planleggingsprosessen, og sikre at eventuelle trusler håndteres riktig før de skjer.

Siste ord

Regelmessige risikovurderinger sparer mange feil, reduserer eskaleringer og forhindrer økonomiske tap. For å lette prosessen med risikovurdering, viser maler seg som et godt effektivt verktøy som hjelper til med å utføre denne prosessen raskere, standardiserer prosessen, forbedrer nøyaktigheten, følger etterlevelse og beste praksis, og er enkle å tilpasse i henhold til prosjekt- eller programkravet.

Du kan også utforske noen av de beste GRC-plattformene for risikostyring.