Hvordan sette opp Odoo business suite på Ubuntu Server

Odoo er en business suite-plattform som kjører på Ubuntu. Med Odoo kan brukere øke salget, kjøre POS, timelister, helpdesk, inventar og kjøp. I denne guiden viser vi deg hvordan du installerer Odoo på Ubuntu 20.04 LTS.

Merk: Selv om denne veiledningen fokuserer på Ubuntu 20.04 LTS, er det også mulig å få appen til å fungere med nyere versjoner av Ubuntu.

Installere Odoo-avhengigheter på Ubuntu

Før Odoo kan installeres på Ubuntu, må avhengighetene installeres på systemet. For å få disse avhengighetene til å fungere, start med å åpne et terminalvindu og logge på Ubuntu-serveren din via SSH.

Nå som du er logget på, bruk apt install-kommandoen nedenfor for å installere pakkene som er oppført nedenfor. Disse pakkene er viktige for å bygge Odoo, og uten dem vil byggingen mislykkes.

sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv 
python3-wheel libfreetype6-dev libxml2-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev 
python3-setuptools node-less libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev 
libxslt1-dev libldap2-dev libtiff5-dev libjpeg8-dev libopenjp2-7-dev 
liblcms2-dev libwebp-dev libharfbuzz-dev libfribidi-dev libxcb1-dev

Det er mange pakker å installere på Ubuntu Server for at Odoo skal bygges riktig. Len deg tilbake, vær tålmodig og la pakkebehandleren få satt opp alt.

  5 kreative bruksområder for smartplugger

Opprette en Odoo-brukerkonto

Du bør aldri kjøre serverprogramvare med root-brukerkontoen på Ubuntu Server. Det er farlig, spesielt hvis det blir funnet noen sårbarheter. I stedet er det best å opprette en dedikert bruker med spesifikke tillatelser.

Ved å bruke useradd-kommandoen oppretter du «odoo14»-brukerkontoen.

sudo useradd -m -d /opt/odoo -U -r -s /bin/bash odoo14

PostgreSQL

Odoo-applikasjonen bruker PostgreSQL for databasebehandling. Så PostgreSQL må settes opp på systemet for at Odoo skal fungere riktig. For å starte, bruk apt install-kommandoen nedenfor og installer «postgresql»-pakken på Ubuntu Server.

sudo apt install postgresql

Etter å ha satt opp PostgreSQL, må en brukerkonto opprettes for å samhandle med databasen. For å opprette en ny bruker, bruk postgres -c kommandoen nedenfor.

sudo su - postgres -c "createuser -s odoo14"

Wkhtmltopdf

Odoo business suite har muligheten til å gjengi HTML-sider til PDF-filer, så vel som andre formater. Denne funksjonen er valgfri, og du trenger ikke å bruke den. Men hvis du planlegger å bruke denne funksjonen, må du sette opp Wkhtmltopdf på Ubuntu Server.

For å starte installasjonen av wkhtmltopdf på Ubuntu Server, bruk wget download-kommandoen nedenfor og last ned den siste utgaven av Wkhtmltopdf.

wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.focal_amd64.deb

Etter å ha lastet ned filen til ditt Ubuntu Server-system, må du installere pakken. Den raskeste måten å installere Wkhtmltopdf-pakken på er med apt install-kommandoen nedenfor.

sudo apt install ./wkhtmltox_0.12.6-1.focal_amd64.deb

Installerer Odoo

Med avhengighetene, PostgreSQL og alt annet satt opp, er det nå på tide å installere Odoo på Ubuntu. For å starte, logg inn på den nye brukerkontoen du har opprettet tidligere.

sudo -s
su odoo14

Når du er logget på, bruk git clone-kommandoen for å laste ned den siste utgaven av Odoo til Ubuntu-serveren din. Husk at Odoo er ganske stor, så kloningsprosessen kan ta litt tid å fullføre.

git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 14.0 /opt/odoo14/odoo

Python-moduler

Med koden lastet ned, må du bruke Python3 for å lage et nytt miljø for Odoo. Først får du tilgang til Odoo-mappen ved å bruke CD-kommandoen. Bruk deretter python3 til å lage et nytt miljø, og skriv det inn med kildekommandoen.

cd /opt/odoo14/odoo

python3 -m venv odoo-venv

source odoo-venv/bin/activate

Til slutt, installer alle nødvendige Python3-moduler ved å bruke kommandoen pip3 install. Disse modulene er avgjørende for bruk av Odoo.

pip3 install wheel

pip3 install -r odoo/requirements.txt

Når alt er installert via Pip3, gå ut av Python-miljøet ved å bruke deaktiver-kommandoen nedenfor.

deactivate

Plugins

Selv om det ikke er nødvendig, tillater Odoo tilpassede plugins. Hvis du vil bruke dem, bruk følgende kommando for å lage plugin-mappen.

sudo mkdir -p  /opt/odoo14/odoo-custom-addons

Konfigurerer Odoo

Odoo er installert, men det må konfigureres. Logg først ut av Odoo-brukeren med exit-kommandoen. Bruk deretter berøringskommandoen til å opprette en ny konfigurasjonsfil.

sudo touch /etc/odoo14.conf

Åpne den nye konfigurasjonsfilen ved hjelp av Nano-tekstredigering.

sudo nano /etc/odoo14.conf

Når du er inne i konfigurasjonsfilen, limer du inn koden nedenfor.

  Slik synkroniserer du notater for iPhone og iPad

[options]
; Dette er passordet som tillater databaseoperasjoner:
admin_passwd = ENDRE-TIL-ET-ET-SIKKERT PASSORD
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo14
db_password = False
addons_path = /opt/odoo14/odoo/addons,/opt/odoo14/odoo-custom-addons

Lagre redigeringene i Nano ved å bruke Ctrl + O-tastaturkombinasjonen. Avslutt med Ctrl + X.

Systemd

Du må opprette en Systemd-tjenestefil for å bruke Odoo. Bruk berøringskommandoen til å opprette en ny tjenestefil.

sudo touch /etc/systemd/system/odoo14.service

Åpne tekstfilen med Nano-tekstredigereren og lim inn koden inne i den.

[Unit]
Beskrivelse=Odoo14
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=enkel
SyslogIdentifier=odoo14
PermissionsStartOnly=true
Bruker=odoo14
Gruppe=odoo14
ExecStart=/opt/odoo14/odoo-venv/bin/python3 /opt/odoo14/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo14.conf
StandardOutput=journal+konsoll

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Lagre redigeringene i Nano ved å bruke Ctrl + O-tastaturkombinasjonen. Avslutt med Ctrl + X. Aktiver deretter den nye systemfilen og slå den på.

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable odoo14.service

Start opp tjenesten med start-kommandoen.

sudo systemctl start odoo14.service

Setter opp Odoo

Med Odoo installert på Ubuntu Server, gå over til en datamaskin, åpne en ny nettleser og få tilgang til Odoo-installasjonen. Logg deretter på med administratorpassordet ditt og følg instruksjonene for å konfigurere den nye installasjonen.

HTTP://ubuntu-server-ip-address:8069

  Er iPhonen min vanntett?