Hvordan teste nettstedet ditt med Google Lighthouse?

Et nytt verktøy fra Google er å teste og gi deg anbefalingen om å forbedre ytelse, SEO, sikkerhet, beste praksis og tilgjengelighet.

Google lanserte nylig fyret åpen kildekodeverktøy for å revidere nettstedet ditt manuelt og automatisk.

Hvilke beregninger testes av Google Lighthouse?

Det er mer enn 75 beregninger den tester og gir deg totalpoengsum. Du kan være interessert i noen av følgende populære som nettstedseier, SEO-analytiker og webmaster.

 • Ytelse – tid til interaktiv, latens, hastighetsindeks, ressursoptimalisering, TTFB, aktivalevering, skriptutførelsestid, DOM-størrelse osv.
 • SEO – Mobilvennlig, meta, crawling, kanonisk, struktur osv.
 • Beste praksis – Bildeoptimalisering, JS-biblioteker, nettleserfeillogging, tilgjengelig over HTTPS, kjente JS-sårbarheter osv.
 • Tilgjengelighet – Sideelementer, språk, ARIA-attributter osv.
 • PWA (Progressive Web Application) – omdiriger HTTP til HTTPS, svarkode ok, rask lasting på 3G, splash screen, viewport, etc.

Det er et fantastisk verktøy, og du kan bruke det på flere måter.

Det stemmer – så mange måter. Hvis du er en utvikler, kan du bruke Node.js til å kjøre en test programmatisk. Det er allerede noen få verktøy på markedet drevet av Lighthouse som tilbyr kontinuerlig overvåking av ytelse på nettstedet.

La oss finne ut hvordan du kjører fyrtårnstesten mot nettstedet ditt.

Start fra den enkleste.

Mål etter web.dev

Google ga ut web.dev for noen måneder tilbake og fikk god popularitet. Det er enkelt å teste på nett.

Gå til Måle side og angi URL-en for å kjøre revisjonen. Det vil ta noen sekunder, og du bør se den detaljerte rapporteringen med totalpoengsummen.

Resultatene viser også suksessberegningstesten for de beståtte revisjonene og arbeidet med disse trenger oppmerksomhet.

Ikke bruk for mye tid på å få 100. Selv Googles nettsteder scorer ikke det.

Se på dem som retningslinjer og prøv å forbedre så mye du kan.

Merk: web.dev emulerer en test ved hjelp av en mobil enhet, og mens jeg skriver, ser jeg ikke et alternativ for å teste med skrivebord.

Chrome

Vet du at Lighthouse er tilgjengelig i Chrome-nettleseren din? Og den gode nyheten er at du kan velge å teste ved å bruke mobil eller skrivebord, og den er tilgjengelig i utviklerverktøy.

 • Åpne Chrome-nettleseren
 • Gå til nettstedet ditt for å teste
 • Åpne utviklerverktøy (trykk F12 hvis du bruker Windows) eller høyreklikk på siden og klikk Inspiser.
 • Gå til revisjonsfanen.

Som du kan se ovenfor, har du en mulighet til å velge hva du vil teste. Dette er flott for å fokusere på målet ditt og få revisjonsresultatene raskere.

Resultatene ser ut og føles fra Chome og web.dev er nesten like.

Men hvis du ser nøye på det, er det en ekstra beregningsgruppe her – Progressive Web App. Så en annen grunn til å revidere med Chrome.

tipsbilk.net Lighthouse API

Du kan også få nettytelsesdata med tipsbilk.net Lighthouse API. Dette trekker ut Lighthouse-beregninger for mobil eller datamaskin med bare et klikk i HTML-, JSON- eller CSV-format.

Du kan også tilpasse rapporten ved å endre utdataformatet og/eller fokusere på en bestemt beregning som SEO.

{
 "parameters": [
   "--output=html",
   "--only-categories=seo",
 ],
 "url": "example.com"
}

Og heldigvis har vi ett gratisnivå uten strenger som kommer med 3000 API-kall per måned. Imidlertid legger de betalte til støtte for flere steder, proxy for boliger og høyere forespørselspriser, som starter med bare $5 i måneden.

Node.js

Lighthouse er tilgjengelig som en Node-modul. Du kan installere den på serveren din og bruke den programmatisk eller kommandolinje. La oss raskt sjekke ut hvordan du installerer Lighthouse for å kjøre noen tester.

Installere Lighthouse på Ubuntu 18.x

Følgende har jeg testet på DigitalOcean server. Lighthouse krever Node LTS 8.9 eller nyere, og jeg antar at du allerede har det installert. Hvis ikke, se denne installasjonsveiledningen for Node.js.

  13 rammer for å lage serverløse apper

Du vil også kreve at en chromium-nettleser er installert på serveren. Jeg dekket installasjonsinstruksjonen her.

Det er enkelt å installere Lighthouse, som du gjør med andre moduler.

 • Logg på serveren din
 • Kjør følgende kommando for å installere
npm install -g lighthouse

Jeg bruker -g her, så det blir installert som en global modul.

[email protected]:~# npm install -g lighthouse
/usr/bin/lighthouse -> /usr/lib/node_modules/lighthouse/lighthouse-cli/index.js
/usr/bin/chrome-debug -> /usr/lib/node_modules/lighthouse/lighthouse-core/scripts/manual-chrome-launcher.js

> [email protected] postinstall /usr/lib/node_modules/lighthouse/node_modules/axe-core
> node build/utils/postinstall.js

+ [email protected]
added 179 packages from 119 contributors in 10.094s
[email protected]:~#

Når den er installert, kjør fyrtårnskommandoen for å sikre at den er riktig installert.

[email protected]:~# lighthouse
Please provide a url

Specify --help for available options
[email protected]:~#

Bra, fyret er klart til å kjøre tilsynet. La oss prøve noen testalternativer.

For å kjøre en test med en hodeløs nettleser

lighthouse URL --chrome-flags="--headless"

Du må oppgi en absolutt URL, inkludert HTTP eller HTTPS.

Eks:

[email protected]:~$ lighthouse https://tipsbilk.net.com --chrome-flags="--headless"
 ChromeLauncher Waiting for browser. +0ms
 ChromeLauncher Waiting for browser... +1ms
 ChromeLauncher Waiting for browser..... +511ms
 ChromeLauncher Waiting for browser.....✓ +2ms
 status Connecting to browser +176ms
 status Resetting state with <a href="https://tipsbilk.net.com/aboutblank-in-chrome-firefox-safari/">about:blank</a> +24ms
 status Benchmarking machine +30ms
 status Initializing… +508ms
 status Loading page & waiting for onload Scripts, CSSUsage, Viewport, ViewportDimensions, ThemeColor, Manifest, RuntimeExceptions, ChromeConsoleMessages, ImageUsage, Accessibility, LinkElements, AnchorsWithNoRelNoopener, AppCacheManifest, Doctype, DOMStats, JSLibraries, OptimizedImages, PasswordInputsWithPreventedPaste, ResponseCompression, TagsBlockingFirstPaint, MetaDescription, FontSize, CrawlableLinks, MetaRobots, Hreflang, EmbeddedContent, Canonical, RobotsTxt +27ms
 status Retrieving in-page: Scripts +2s
 status Retrieving in-page: CSSUsage +0ms
 status Retrieving in-page: Viewport +0ms
 status Retrieving in-page: ViewportDimensions +0ms
 status Retrieving in-page: ThemeColor +0ms
 status Retrieving in-page: Manifest +0ms
 status Retrieving in-page: RuntimeExceptions +0ms
 status Retrieving in-page: ChromeConsoleMessages +0ms
 status Retrieving in-page: ImageUsage +0ms
 status Retrieving in-page: Accessibility +0ms
 status Retrieving in-page: LinkElements +0ms
 status Retrieving in-page: AnchorsWithNoRelNoopener +1ms
 status Retrieving in-page: AppCacheManifest +0ms
 status Retrieving in-page: Doctype +0ms
 status Retrieving in-page: DOMStats +0ms
 status Retrieving in-page: JSLibraries +0ms
 status Retrieving in-page: OptimizedImages +0ms
 status Retrieving in-page: PasswordInputsWithPreventedPaste +0ms
 status Retrieving in-page: ResponseCompression +0ms
 status Retrieving in-page: TagsBlockingFirstPaint +0ms
 status Retrieving in-page: MetaDescription +0ms
 status Retrieving in-page: FontSize +0ms
 status Retrieving in-page: CrawlableLinks +0ms
 status Retrieving in-page: MetaRobots +0ms
 status Retrieving in-page: Hreflang +0ms
 status Retrieving in-page: EmbeddedContent +0ms
 status Retrieving in-page: Canonical +0ms
 status Retrieving in-page: RobotsTxt +0ms
 status Retrieving trace +1ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +110ms
 status Retrieving: Scripts +27ms
 status Retrieving: CSSUsage +53ms
 status Retrieving: Viewport +192ms
 status Retrieving: ViewportDimensions +5ms
 status Retrieving: ThemeColor +13ms
 status Retrieving: Manifest +2ms
 status Retrieving: RuntimeExceptions +295ms
 status Retrieving: ChromeConsoleMessages +1ms
 status Retrieving: ImageUsage +2ms
 status Retrieving: Accessibility +22ms
 status Retrieving: LinkElements +526ms
 status Retrieving: AnchorsWithNoRelNoopener +10ms
 status Retrieving: AppCacheManifest +6ms
 status Retrieving: Doctype +20ms
 status Retrieving: DOMStats +4ms
 status Retrieving: JSLibraries +50ms
 status Retrieving: OptimizedImages +25ms
 status Retrieving: PasswordInputsWithPreventedPaste +234ms
 status Retrieving: ResponseCompression +3ms
 status Retrieving: TagsBlockingFirstPaint +7ms
 status Retrieving: MetaDescription +6ms
 status Retrieving: FontSize +7ms
 status Retrieving: CrawlableLinks +245ms
 status Retrieving: MetaRobots +6ms
 status Retrieving: Hreflang +2ms
 status Retrieving: EmbeddedContent +2ms
 status Retrieving: Canonical +3ms
 status Retrieving: RobotsTxt +6ms
 status Resetting state with about:blank +19ms
 status Loading page & waiting for onload ServiceWorker, Offline, StartUrl +24ms
 status Retrieving in-page: ServiceWorker +59ms
 status Retrieving in-page: Offline +0ms
 status Retrieving in-page: StartUrl +1ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +0ms
 status Retrieving: ServiceWorker +2ms
 status Retrieving: Offline +1ms
 status Retrieving: StartUrl +1ms
 status Resetting state with about:blank +5ms
 status Loading page & waiting for onload HTTPRedirect, HTMLWithoutJavaScript +48ms
 status Retrieving in-page: HTTPRedirect +260ms
 status Retrieving in-page: HTMLWithoutJavaScript +0ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +0ms
 status Retrieving: HTTPRedirect +7ms
 status Retrieving: HTMLWithoutJavaScript +12ms
 status Disconnecting from browser... +7ms
 status Analyzing and running audits... +6ms
 status Evaluating: Uses HTTPS +3ms
 status Evaluating: Redirects HTTP traffic to HTTPS +24ms
 status Evaluating: Registers a service worker that controls page and start_url +1ms
 status Evaluating: Current page responds with a 200 when offline +0ms
 status Evaluating: Has a `<meta name="viewport">` tag with `width` or `initial-scale` +1ms
 status Evaluating: Contains some content when JavaScript is not available +1ms
 status Evaluating: First Contentful Paint +6ms
 status Evaluating: First Meaningful Paint +54ms
 status Evaluating: Page load is fast enough on mobile networks +10ms
 status Evaluating: Speed Index +33ms
 status Evaluating: Screenshot Thumbnails +529ms
 status Evaluating: Final Screenshot +287ms
 status Evaluating: Estimated Input Latency +2ms
 status Evaluating: No browser errors logged to the console +16ms
 status Evaluating: Server response times are low (TTFB) +1ms
 status Evaluating: First CPU Idle +1ms
 status Evaluating: Time to Interactive +30ms
 status Evaluating: User Timing marks and measures +0ms
 status Evaluating: Minimize Critical Requests Depth +2ms
 status Evaluating: Avoid multiple page redirects +3ms
 status Evaluating: Web app manifest meets the installability requirements +2ms
 status Evaluating: Configured for a custom splash screen +1ms
 status Evaluating: Sets an address-bar theme color +0ms
 status Evaluating: Content is sized correctly for the viewport +1ms
 status Evaluating: Displays images with correct aspect ratio +0ms
 status Evaluating: Avoids deprecated APIs +1ms
 status Evaluating: Minimizes main-thread work +0ms
 status Evaluating: JavaScript execution time +11ms
 status Evaluating: Preload key requests +3ms
 status Evaluating: Preconnect to required origins +2ms
 status Evaluating: All text remains visible during webfont loads +2ms
 status Evaluating: Network Requests +1ms
 status Evaluating: Metrics +2ms
 status Evaluating: start_url responds with a 200 when offline +1ms
 status Evaluating: Site works cross-browser +1ms
 status Evaluating: Page transitions don't feel like they block on the network +0ms
 status Evaluating: Each page has a URL +0ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes match their roles +1ms
 status Evaluating: `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes +1ms
 status Evaluating: Elements with `[role]` that require specific children `[role]`s, are present +0ms
 status Evaluating: `[role]`s are contained by their required parent element +1ms
 status Evaluating: `[role]` values are valid +1ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes have valid values +0ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled +1ms
 status Evaluating: `<audio>` elements contain a `<track>` element with `[kind="captions"]` +1ms
 status Evaluating: Buttons have an accessible name +1ms
 status Evaluating: The page contains a heading, skip link, or landmark region +1ms
 status Evaluating: Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio +1ms
 status Evaluating: `<dl>`'s contain only properly-ordered `<dt>` and `<dd>` groups, `<script>` or `<template>` elements. +1ms
 status Evaluating: Definition list items are wrapped in `<dl>` elements +0ms
 status Evaluating: Document has a `<title>` element +1ms
 status Evaluating: `[id]` attributes on the page are unique +1ms
 status Evaluating: `<frame>` or `<iframe>` elements have a title +1ms
 status Evaluating: `<html>` element has a `[lang]` attribute +0ms
 status Evaluating: `<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute +1ms
 status Evaluating: Image elements have `[alt]` attributes +1ms
 status Evaluating: `<input type="image">` elements have `[alt]` text +1ms
 status Evaluating: Form elements have associated labels +0ms
 status Evaluating: Presentational `<table>` elements avoid using `<th>`, `<caption>` or the `[summary]` attribute. +1ms
 status Evaluating: Links have a discernible name +1ms
 status Evaluating: Lists contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`). +1ms
 status Evaluating: List items (`<li>`) are contained within `<ul>` or `<ol>` parent elements +1ms
 status Evaluating: The document does not use `<meta http-equiv="refresh">` +0ms
 status Evaluating: `[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5. +1ms
 status Evaluating: `<object>` elements have `[alt]` text +1ms
 status Evaluating: No element has a `[tabindex]` value greater than 0 +1ms
 status Evaluating: Cells in a `<table>` element that use the `[headers]` attribute only refer to other cells of that same table. +1ms
 status Evaluating: `<th>` elements and elements with `[role="columnheader"/"rowheader"]` have data cells they describe. +0ms
 status Evaluating: `[lang]` attributes have a valid value +1ms
 status Evaluating: `<video>` elements contain a `<track>` element with `[kind="captions"]` +1ms
 status Evaluating: `<video>` elements contain a `<track>` element with `[kind="description"]` +1ms
 status Evaluating: `[accesskey]` values are unique +1ms
 status Evaluating: Custom controls have associated labels +0ms
 status Evaluating: Custom controls have ARIA roles +1ms
 status Evaluating: User focus is not accidentally trapped in a region +0ms
 status Evaluating: Interactive controls are keyboard focusable +0ms
 status Evaluating: Headings don't skip levels +0ms
 status Evaluating: Interactive elements indicate their purpose and state +1ms
 status Evaluating: The page has a logical tab order +0ms
 status Evaluating: The user's focus is directed to new content added to the page +1ms
 status Evaluating: Offscreen content is hidden from assistive technology +0ms
 status Evaluating: HTML5 landmark elements are used to improve navigation +0ms
 status Evaluating: Visual order on the page follows DOM order +0ms
 status Evaluating: Uses efficient cache policy on static assets +1ms
 status Evaluating: Avoids enormous network payloads +3ms
 status Evaluating: Defer offscreen images +1ms
 status Evaluating: Eliminate render-blocking resources +12ms
 status Evaluating: Minify CSS +28ms
 status Evaluating: Minify JavaScript +64ms
 status Evaluating: Defer unused CSS +69ms
 status Evaluating: Serve images in next-gen formats +12ms
 status Evaluating: Efficiently encode images +11ms
 status Evaluating: Enable text compression +6ms
 status Evaluating: Properly size images +6ms
 status Evaluating: Use video formats for animated content +7ms
 status Evaluating: Avoids Application Cache +11ms
 status Evaluating: Page has the HTML doctype +0ms
 status Evaluating: Avoids an excessive DOM size +1ms
 status Evaluating: Links to cross-origin destinations are safe +2ms
 status Evaluating: Avoids requesting the geolocation permission on page load +1ms
 status Evaluating: Avoids `document.write()` +0ms
 status Evaluating: Avoids front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities +0ms
 status Evaluating: Detected JavaScript libraries +9ms
 status Evaluating: Avoids requesting the notification permission on page load +1ms
 status Evaluating: Allows users to paste into password fields +0ms
 status Evaluating: Uses HTTP/2 for its own resources +0ms
 status Evaluating: Uses passive listeners to improve scrolling performance +1ms
 status Evaluating: Document has a meta description +0ms
 status Evaluating: Page has successful HTTP status code +1ms
 status Evaluating: Document uses legible font sizes +5ms
 status Evaluating: Links have descriptive text +1ms
 status Evaluating: Page isn’t blocked from indexing +1ms
 status Evaluating: robots.txt is valid +2ms
 status Evaluating: Document has a valid `hreflang` +1ms
 status Evaluating: Document avoids plugins +1ms
 status Evaluating: Document has a valid `rel=canonical` +0ms
 status Evaluating: Page is mobile friendly +1ms
 status Evaluating: Structured data is valid +0ms
 status Generating results... +0ms
 ChromeLauncher Killing Chrome instance 7098 +59ms
 Printer html output written to /home/chandan/tipsbilk.net.com_2019-01-20_19-29-35.report.html +46ms
 CLI Protip: Run lighthouse with `--view` to immediately open the HTML report in your browser +1ms

I den nest siste linjen kan du se at den har skrevet ut banen for å finne rapporten. Som standard vil den generere en rapport i HTML-format, som du kan se enten ved å laste ned på PC-en eller servere den via en nettserver.

  14 beste bokmerkebehandlere for å lagre og gå tilbake til koblingene dine

Men hva om du må generere en rapport i JSON-format?

Det er gjennomførbart som følgende.

lighthouse URL --chrome-flags="--headless" --output json --output-path URL.json

Ved å bruke Lighthouse CLI har du full kontroll over å bruke den slik du vil ha den. Jeg vil sterkt anbefale å sjekke ut GitHub-depot for å lære mer om bruk av CLI eller programmatisk.

Konklusjon

Google Lighthouse ser ut som et lovende verktøy for å utføre en kontinuitetstest for å forbedre nettstedets ytelse og brukervennlighet. Hvis du bruker WordPress og ønsker å få nettstedet ditt til å laste raskere, sjekk ut Rakett.

  Lag enkelt visuelt imponerende grafer fra regnearkdata

x