Løs lineære ligninger og brøker ved hjelp av kameraet [iOS]

Enkel aritmetikk er lett nok; addere, subtrahere, multiplisere og divisjon. Du kan gjøre det på en grunnleggende kalkulator. Legg parentes til blandingen og du må huske hvilken rekkefølge du skal løse dem i. Det er fortsatt mulig med en vanlig kalkulator. Tenk nå lineære ligninger i én ukjent variabel eller brøker. Hvis du ikke har gjort mye matematikk i det siste, kommer du sannsynligvis til å bli hakkete på noe av dette. PhotoMath Solve er en gratis iOS-app som jeg kunne ha hatt nytte av i skoleårene mine. Det er en app som løser matematikkproblemer ganske enkelt ved å skanne dem med kameraet ditt, og den viser deg de individuelle trinnene som førte til den løsningen. Appen kommer ikke akkurat til å hjelpe deg med å oppnå en avansert grad i matematikk, men hvis du har barn som får mattelekser, kan appen være nyttig for å hjelpe dem med å lære. For øyeblikket kan appen bare skanne problemer som er skrevet ut og ikke håndskrevne. Den kan løse grunnleggende aritmetiske operasjoner, brøker, desimaler, lineære ligninger i en ukjent variabel og noen logaritmiske funksjoner.

  SlideCut bringer tastatursnarveier til iOS [Jailbreak]

Fyr opp appen og pek den på ligningen du vil løse. Du kan justere fokusområdet. Prikker vises over ligningen når appen leser den, og svaret vises på skjermen som et overlegg. Trykk på Trinn for å se hvordan ligningen ble løst. Hvis appen har problemer med å lese ligningen, bruk knappen nederst for å slå på blitsen.

Trinnene kan være illustrert over mer enn én skjerm. Du kan gå tilbake for å se nylig løste problemer ved å trykke på menyknappen nederst i kameravisningen. Trykk på pilknappen for å se den tidligere løste ligningen. Alle løste problemer kan tilbakekalles.

  Hvordan fikse iOS 15.0.2 som ikke oppdateres

Vi prøvde appen på enkle ligninger og litt komplekse brøker som involverer en underrotoperasjon. I alle tester ga appen oss de riktige resultatene, med det eneste problemet var hvor lang tid det tok å lese ligningen. Med tanke på at vi brøt reglene ved å peke den på en ligning på skjermen i stedet for en som er trykt på papir, er det noe som kan overses. Appen er flott, og jeg kunne virkelig ha brukt den til å gjøre hjemmearbeidet mitt på skolen.

Last ned PhotoMath Solve fra App Store

  Slik legger du til/fjerner tredjepartstastaturer i iOS 8