13 siste oppdateringer fra GitHub Copilot

Det er et år siden GPT utløste Gen-revolusjonen og startet en ny æra av innovasjon innen både forretnings- og programvareutvikling. GitHub Copilot er beskrevet som verdens første parprogrammerer i stor skala, og tilbyr en stor språkmodell for utviklere.

I denne artikkelen vil vi diskutere de siste fremskrittene og oppdateringene fra GitHub.

Hva er GitHub Copilot

GitHub Copilot er et AI-drevet kodefullføringsverktøy utviklet av GitHub i samarbeid med OpenAI. Den er designet for å hjelpe utviklere ved å gi forslag og autofullføring mens de skriver kode.

Den har fått enorm popularitet, med over 1 million betalte brukere i 190 land. Copilot har gjort utviklere 55 % mer produktive i koding, den største produktivitetsgevinsten som noen gang er sett i et utviklerverktøys første år. Den brukes av forskjellige organisasjoner, inkludert Fortune 500-selskaper.

Copilot har som mål å demokratisere tilgangen til programvareutvikling, gjøre AI og naturlig språk tilgjengelig for et bredere publikum. Det transformerer hvordan programvare utvikles og hvordan ideer blir omgjort til kode.

Siste fremskritt og oppdateringer fra GitHub:

Copilot Chat

Copilot Chat er en funksjon integrert i GitHub.com-plattformen, som lar utviklere ha i kontekst samtaler og interaksjoner relatert til kode og utviklingsoppgaver. Copilot Chat på GitHub forenkler samarbeid mellom utviklere som jobber med de samme depotene eller prosjektene. Det muliggjør sanntidskommunikasjon innenfor GitHub-grensesnittet.


Bildekilde: GitHub

Utviklere kan bruke Copilot Chat til å diskutere og gi tilbakemelding på pull-forespørsler, noe som gjør det enklere å gjennomgå og avgrense kodeendringer. Copilot Chat er integrert i utviklingsarbeidsflyten og forbedrer produktiviteten med skråstrekkommandoer, smarte handlinger og innebygd chat.

Utviklere kan bruke Copilot Chat til å be om og gi forklaringer på kodeseksjoner, noe som gjør det lettere å forstå komplekse kodestrukturer eller endringer gjort av andre teammedlemmer.

  Hva er algoritmiske skjevheter og hvordan oppdager man dem?

Copilot Chat kan foreslå handlinger eller gi kodebiter basert på samtalen. For eksempel kan den tilby løsninger på koderelaterte problemer eller generere kode basert på naturlige språkkommandoer.

Copilot Chat er sømløst integrert i GitHub-grensesnittet, noe som gjør det til et praktisk verktøy for kommunikasjon på plattformen uten å måtte bytte til eksterne meldings- eller samarbeidsverktøy.

Dette verktøyet er utviklet for å hjelpe deg med å finne hemmeligheter som ikke følger mønstre, for eksempel passord som er lagret i kildekontroll, som har vært årsaken til noen av de mest kostbare utnyttelsene de siste årene.

Som vi alle vet, er de to mest utfordrende problemene innen informatikk å navngi ting og vanlige uttrykk. For å løse dette, gjorde copilot det enklere for deg å skrive dine egne tilpassede mønstre med vår nye AI-drevne regulære uttrykksassistent. Alle disse funksjonene vil være inkludert i bedriftens GitHub Advanced Security.

Bruken av tilpassede mønstre og regulære uttrykk er avgjørende for å identifisere og beskytte sensitiv informasjon i kode. Det hjelper med å identifisere potensielle datalekkasjer eller sikkerhetssårbarheter knyttet til feilhåndtering av sensitive data.

Disse tilpassede mønstrene kan være integrert med GitHubs sikkerhetsskanneverktøy for å identifisere og flagge forekomster av sensitive data i kodelagre, og forbedre kodesikkerheten og datavernet.

Kodeskanning Autofiks

GitHub Copilot kan hjelpe med å finne og fikse sikkerhetssårbarheter. Selv om teksten ikke går i detalj, er her en generell forklaring på hvordan GitHub Copilot kan hjelpe med å finne og adressere sikkerhetssårbarheter:

GitHub Copilot kan være integrert med kodeanalyse og sikkerhetsskanneverktøy. Disse verktøyene kan automatisk identifisere vanlige sikkerhetssårbarheter i koden, for eksempel SQL-injeksjon, cross-site scripting (XSS) eller eksponering av sensitive data.

Når en sårbarhet oppdages, kan GitHub Copilot gi forslag og kodeanbefalinger for å løse sikkerhetsproblemet.

Når en sikkerhetssårbarhet er identifisert, kan Copilot foreslå kodeendringer for å fikse problemet, kalt kodeskanning autofix. Disse forslagene kan inkludere endringer i inndatavalidering, datasanering eller kodemønstre som er kjent for å introdusere sårbarheter.

Copilots forslag tar sikte på å gi sikre kodemønstre og fremgangsmåter for å forhindre sikkerhetssårbarheter. GitHub Copilot kan hjelpe til med å fremme beste praksis for sikkerhet gjennom hele utviklingsprosessen. Den kan foreslå retningslinjer for sikker koding, anbefale bruk av sikkerhetsbiblioteker og gi veiledning om hvordan du følger prinsippene for sikker koding.

  uTorrent sitter fast ved tilkobling til jevnaldrende: Slik fikser du det

Chat på mobilappen

GitHub er satt til å integrere Copilot Chat-funksjonen i mobilapplikasjoner både i Android og iOS, og gir utviklere bekvemmeligheten av å bruke de robuste egenskapene mens de er på farten. Denne forbedringen sikrer en sømløs kodeopplevelse for utviklere, uavhengig av hvor de befinner seg.


Copilot Chat

Copilot Chat

Copilot Chat

Copilots-integrasjon med GitHub

Copilot er nå integrert i GitHub, slik at utviklere kan bruke egenskapene direkte innenfor GitHub-plattformen. Det kan hjelpe til med å generere pull-forespørsler, skrive PR-beskrivelser og gi forklaringer for kode i pull-forespørsler.

GitHub Advanced Securitys kodeskanning tilbyr automatiske rettelser for sikkerhetsproblemer.

Copilots integrasjon med koderedigerere

GitHub Copilot har en dyp integrasjon med Visual Studio Code, en av de mest brukte og høyt ansett koderedigerere. Den gir kodeforslag, autofullføring og assistanse innenfor VS Code.

GitHub Copilot er også integrert i Microsofts Visual Studio, noe som gjør det tilgjengelig for utviklere som bruker dette integrerte utviklingsmiljøet (IDE).

GitHub Copilot er også gjort tilgjengelig i JetBrains IDE-er som WebStorm, PyCharm og andre.

GitHub Copilot arbeidsområde og integrasjon

Forskerteamet ved GitHub Next har avduket det AI-drevne GitHub Copilot Workspace, en plattform designet for å hjelpe utviklere med å konvertere ideene sine til kode. Denne nye utviklingen representerer GitHubs pågående utforskning og innovasjon innen programvareutvikling.

Copilot Workspace er beskrevet som et verktøy for samarbeidende koding og kommunikasjon på tvers av en organisasjon. Den kan integrere informasjon fra ulike verktøy og tjenester som databaser, funksjonsflagg og APIer.

Nyttig for å forklare kode

GitHub Copilot kan hjelpe utviklere med å forklare og forstå kodesegmenter. I eksemplet som er gitt, bruker Allison Copilot til å be om en forklaring av en spesifikk kodedel.

Copilot Chat i GitHub kan gi detaljerte forklaringer av kode, og bryte ned komplekse deler i mer forståelige deler.

  Hvordan videresende en melding i signal

Denne funksjonen er spesielt nyttig for kodegjennomganger og samarbeidsutvikling, der den hjelper med å forstå og tydeliggjøre kodeendringer gjort av andre utviklere.

Du kan se hele videoen her:

GitHub-universet

Oppretter testkode

Du kan inkludere enhetstester for å sikre kodekvalitet ved hjelp av Copilot. Som vi vet er det viktig å teste kode før sammenslåing for enhver utvikler, Copilot vil være en spillveksler for oss.

Vi kan bruke Copilot til å generere en testpakke for en spesifikk komponent, og Copilot gir den nødvendige testkoden.

Generering av dokumentasjon

GitHub Copilot kan hjelpe til med å generere kodedokumentasjon. I eksemplet nevner Thomas å bruke en Copilot-handling for å generere dokumentasjon for en kodefunksjon.

Denne funksjonen effektiviserer prosessen med å lage kodedokumentasjon, og sikrer at kodebasen er godt dokumentert, noe som er avgjørende for kodens vedlikeholdbarhet og samarbeid.

Kodebeskrivelse for forpliktelser

Teksten antyder at Copilot kan hjelpe med å lage beskrivelser for forpliktelser. Det innebærer at Copilot kan hjelpe til med å skrive meningsfulle og beskrivende forpliktelsesmeldinger når utviklere utfører kodeendringer.

Tydelige og informative commit-meldinger er avgjørende for versjonskontroll og forståelse av endringshistorikken i en kodebase.

Copilot Enterprise

GitHub Copilot forbedret effektiviteten til utviklere med 55 % ved å fungere som en autofullføringsfunksjon i IDE. Den tidligere prisene forblir uendret for både enkeltpersoner og organisasjoner, med kostnadene $10 og $19henholdsvis.

Nå lanserer GitHub Copilot for Enterprise, en funksjon designet for å hjelpe team med å navigere i kodebaser, generere dokumentasjon, tilby personlige forslag og fremskynde gjennomgangen av pull-forespørsler.

Denne funksjonen er satt til å være allment tilgjengelig fra februar 2024, med en månedlig abonnementskostnad på $39 USD per bruker.

GitHub Copilot Partner Program

GitHub Copilot Partner Program slår seg sammen med mer enn 25 industriledere, inkludert Datastax, LaunchDarkly, Postman, Hashicorp og Datadog, for å utvide omfanget av Copilots funksjonalitet.

Dette samarbeidet tar sikte på å etablere et økosystem av AI-drevne kodeløsninger.

Siste ord

Til slutt vil jeg si at vi er i fremtiden hvor copilot chat vil være vår kodementor som alltid vil være der for å løse ethvert problem angående koden vår. Skråstrek-funksjonene kan være mer nyttige for oss. Du er kanskje interessert i de beste GitHub-sikkerhetskopieringsverktøyene for databeskyttelse.