Hva er Updater.exe i Windows 11/10? Er det en Chrome-prosess?

Hva er Updater.exe i Windows 11/10? Er det en Chrome-prosess?

Innledning

Windows 11 og 10 er fulle av forskjellige prosesser som kjører i bakgrunnen. En av disse prosessene er Updater.exe. Denne prosessen er en del av Windows Update-tjenesten, som er ansvarlig for å laste ned og installere oppdateringer for Windows.

I denne artikkelen vil vi utforske hva Updater.exe er, hvorfor den kjører, og om den er en Chrome-prosess. Vi vil også gi deg tips om hvordan du kan deaktivere Updater.exe hvis du ønsker det.

Hva er Updater.exe?

Updater.exe er en kjørbar fil som er en del av Windows Update-tjenesten. Denne prosessen er ansvarlig for å laste ned og installere oppdateringer for Windows. Oppdateringer kan inkludere sikkerhetsoppdateringer, feilrettinger og nye funksjoner.

Updater.exe kjører vanligvis i bakgrunnen, og du vil vanligvis ikke legge merke til den. Noen ganger kan du imidlertid se Updater.exe kjøre i Oppgavebehandling hvis Windows Update installerer en oppdatering.

Er Updater.exe en Chrome-prosess?

Nei, Updater.exe er ikke en Chrome-prosess. Det er en Windows-prosess som er en del av Windows Update-tjenesten. Chrome er en nettleser utviklet av Google, og den har sin egen oppdateringsprosess.

  De beste ROG-allierte sakene i 2023

Hvorfor kjører Updater.exe?

Updater.exe kjører av følgende årsaker:

* Å laste ned og installere oppdateringer for Windows
* Å søke etter oppdateringer for Windows
* Å sjekke om det er tilgjengelige oppdateringer for Windows

Updater.exe vil kjøre selv om du har deaktivert Windows Update-tjenesten. Dette er fordi Updater.exe også er ansvarlig for å installere oppdateringer som er nødvendige for å fikse sikkerhetsproblemer.

Hvordan deaktivere Updater.exe?

Du kan ikke deaktivere Updater.exe helt, men du kan midlertidig stoppe den fra å kjøre. For å gjøre dette, følg disse trinnene:

1. Åpne Oppgavebehandling
2. Klikk på kategorien Prosesser
3. Finn Updater.exe
4. Høyreklikk på Updater.exe og klikk på Avslutt oppgave

Updater.exe vil starte på nytt neste gang du starter datamaskinen på nytt.

Konklusjon

Updater.exe er en viktig Windows-prosess som er ansvarlig for å laste ned og installere oppdateringer for Windows. Det er ikke en Chrome-prosess, og den vil kjøre selv om du har deaktivert Windows Update-tjenesten. Du kan midlertidig stoppe Updater.exe fra å kjøre, men du kan ikke deaktivere den helt.

Hvis du har problemer med Updater.exe, for eksempel at den ikke installerer oppdateringer eller forårsaker høy CPU-bruk, kan du prøve å feilsøke problemet ved å bruke disse trinnene:

  14 beste programvare (Legal Tech) for advokatfirmaer i 2022

* Start datamaskinen på nytt
* Kjør Windows Update-feilsøkingsprogrammet
* Tilbakestill Windows Update-komponentene
* Utfør en ren oppstart
* Installer Windows på nytt

Hvis du fortsatt har problemer med Updater.exe, kan du kontakte Microsoft kundestøtte for å få hjelp.

Vanlige spørsmål (FAQs)

* Hva er Updater.exe?
* Updater.exe er en kjørbar fil som er en del av Windows Update-tjenesten. Denne prosessen er ansvarlig for å laste ned og installere oppdateringer for Windows.
* Er Updater.exe en Chrome-prosess?
* Nei, Updater.exe er ikke en Chrome-prosess. Det er en Windows-prosess som er en del av Windows Update-tjenesten.
* Hvorfor kjører Updater.exe?
* Updater.exe kjører av følgende årsaker:
* Å laste ned og installere oppdateringer for Windows
* Å søke etter oppdateringer for Windows
* Å sjekke om det er tilgjengelige oppdateringer for Windows
* Hvordan deaktivere Updater.exe?
* Du kan ikke deaktivere Updater.exe helt, men du kan midlertidig stoppe den fra å kjøre ved å følge disse trinnene:
* Åpne Oppgavebehandling
* Klikk på kategorien Prosesser
* Finn Updater.exe
* Høyreklikk på Updater.exe og klikk på Avslutt oppgave
* Hva gjør jeg hvis jeg har problemer med Updater.exe?
* Hvis du har problemer med Updater.exe, for eksempel at den ikke installerer oppdateringer eller forårsaker høy CPU-bruk, kan du prøve å feilsøke problemet ved å bruke disse trinnene:
* Start datamaskinen på nytt
* Kjør Windows Update-feilsøkingsprogrammet
* Tilbakestill Windows Update-komponentene
* Utfør en ren oppstart
* Installer Windows på nytt
* Kan jeg slette Updater.exe?
* Nei, du bør ikke slette Updater.exe. Det er en viktig Windows-prosess som er ansvarlig for å laste ned og installere oppdateringer for Windows.
* Er Updater.exe et virus?
* Nei, Updater.exe er ikke et virus. Det er en legitim Windows-prosess.
* Hvordan fikser jeg Updater.exe-feil?
* Hvis du får en Updater.exe-feil, kan du prøve å feilsøke problemet ved å bruke disse trinnene:
* Start datamaskinen på nytt
* Kjør Windows Update-feilsøkingsprogrammet
* Tilbakestill Windows Update-komponentene
* Utfør en ren oppstart
* Installer Windows på nytt
* Kan jeg stoppe Updater.exe fra å kjøre?
* Du kan ikke deaktivere Updater.exe helt, men du kan midlertidig stoppe den fra å kjøre ved å følge disse trinnene:
* Åpne Oppgavebehandling
* Klikk på kategorien Prosesser
* Finn Updater.exe
* Høyreklikk på Updater.exe og klikk på Avslutt oppgave